Brev med koppling till Spillmann i kronologisk ordning