Brev med koppling till Glaspalats i kronologisk ordning