Brev med koppling till Germanisches Museum i kronologisk ordning