Brev med koppling till Brülsche Terrasse i kronologisk ordning