Brev med koppling till Bayerisches Nationalmuseum i kronologisk ordning