Brev med koppling till Neues Museum / Nya museet i kronologisk ordning