Brev med koppling till Altes Museum / Gamla museet i kronologisk ordning