Brev med koppling till Galerie Suermondt / Gemäldegalerie i kronologisk ordning