Brev med koppling till Kattegatt i kronologisk ordning

ca 10.11.1876