Brev med koppling till Auteuil i kronologisk ordning