Brev med koppling till Ternes i kronologisk ordning