Brev med koppling till Café de l'Ermitage i kronologisk ordning