Brev med koppling till Parola malm i kronologisk ordning