Brev med koppling till Karuby i kronologisk ordning