Brev med koppling till Hôtel Bayern i kronologisk ordning