Brev med koppling till Hôtel de Ville, Antwerpen i kronologisk ordning