Redaktion

Huvudredaktörer:

Fil.dr Maria Vainio-Kurtakko
Docent Henrika Tandefelt
Fil.dr Elisabeth Stubb

Databas- och webbutveckling:

Planerare Johan Kylander
Informationssystemchef Dennis Stolt

Digitalisering:

Koordinator Tove Ørsted
Textdigitaliserare Tuuli Toivola

Externa samarbetspartner:

Jukka Välimaa, Webbutveckling
Genero, Grafisk design