Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Brev - ohyra

Paris d. 28 april 86 28.4.1886

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 28 april 1886, 8 sidor.