Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Brev - entreprenörer

Paris d. 12 maj 78 12.5.1878

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 12 maj 1878, 6 sidor.