Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Brev - gatumiljö

Fjerdedag jul 1880. 28.12.1880

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt fjärdedag jul 1880, 8 sidor.