Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Brev -

Fragment

Fragment av Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt, 2 sidor. Brevet saknar början.

Fragment

Fragment av Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt, 2 sidor. Brevet saknar början.

Brevkort

Odaterat brevkort av Albert Edelfelt till Alexandra Edelfelt, 2 sidor.

Fragment

Fragment av Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt, 2 sidor. Brevet saknar början och slut.

Fragment

Fragment av Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt, 2 sidor. Brevet saknar början.

Paris måndag morgon – d. 7 juni 7.6.?

Fragment av Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt, 2 sidor.

Odaterat

Odaterat brev av Albert Edelfelt till Alexandra Edelfelt, 4 sidor.

Fragment

Fragment av Albert Edelfelts brev, 2 sidor. Mottagaren oidentifierad.

Söndag kl. 5 e.m. 1874–1875?

Tillägg till oidentifierat brev av Albert Edelfelt till Alexandra Edelfelt, 2 sidor.

Fragment 1875?

Fragment av Albert Edelfelts brev, 2 sidor.

Fragment 1876?

Fragment av Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt, 2 sidor. Brevet saknar början och slut.

Fragment 1877–1878?

Fragment av Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt, 2 sidor.

Fragment 1881–1882?

Fragment av Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt, 2 sidor. Brevet saknar början.

Fragment 1881?

Fragment av Albert Edelfelts brev, 4 sidor.

Fragment 1885?

Fragment av Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt, 2 sidor. Brevet saknar början.

Kjöbenhavn 25. 25..1889

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Köpenhamn den 25 i 1889, 4 sidor.

Älskade Mamma

Några ord blott för att tacka för Mammas bref med Idas fotografier. Jag skulle så gerna skrifva långt och utförligt i dag, men jag…

Kjöbenhavn 30 Sept 89. – på Theater Kaféet 30.9.1889

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Köpenhamn den 30 september 1889, 4 sidor.

Älskade Mamma,

Genom Ellans bref vet Mamma att jag i förrgår var ute på Fredensborg, – och nu kan jag tillägga att jag är i allo nöjd me…

3 januari 1890 3.1.1890

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt den 3 januari 1890, 4 sidor.