GET /api/artworks/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 1074,
  "next": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/?limit=50&offset=50",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/128/",
      "id": 128,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Tidningen l'Illustrations beställning",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/128/tidningen-lillustrations-bestallning/",
      "comments": "",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4461/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4450/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4469/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/5083/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/5066/"
      ],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1328/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1329/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1327/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1332/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1331/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1333/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1340/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1339/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1336/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1330/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1337/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1338/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1334/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1335/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/741/",
      "id": 741,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "Italienska i kostym",
      "title4": "",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/741/italienska-i-kostym/",
      "comments": "Studie målad i Gérômes ateljé juli 1874.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3252/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/599/",
      "id": 599,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/599/illustration-i-brev/",
      "comments": "Bottenplan för våningen vid Boulevard des Malesherbes",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15046/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/129/",
      "id": 129,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/129/illustration-i-brev/",
      "comments": "Edelfelt sovande med en massa kläder på; brev till Alexandra Edelfelt nyårsnatten 1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3747/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/994/",
      "id": 994,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/994/illustration-i-brev/",
      "comments": "Pokitonoff, brev 25.1.1901.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/23020/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/130/",
      "id": 130,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/130/illustration-i-brev/",
      "comments": "Ny krage; brev till Alexandra Edelfelt nyårsnatten 1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/16934/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/743/",
      "id": 743,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Perspektivstudier",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/743/perspektivstudier/",
      "comments": "Studie i perspektiv från 10.1.1874 och andra skisser.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2721/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2605/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2629/"
      ],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1231/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1265/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1266/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1267/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/131/",
      "id": 131,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/131/illustration-i-brev/",
      "comments": "Père Pécau; brev till Alexandra Edelfelt 1.2.1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3823/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/744/",
      "id": 744,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Skisser från Fornminnesföreningens expedition 1871",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/744/skisser-fran-fornminnesforeningens-expedition-1871/",
      "comments": "Skiss av bl.a. prästen i Dragsfjärd (möjligen Eklund), Nils Mendelgren, Calonius [egentligen Johan Bilmarks] gravmonument i Reso, från Fornminnesföreningens expedition sommaren 1871.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2013/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2055/"
      ],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1232/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1236/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1237/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1311/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1312/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1310/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1309/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/602/",
      "id": 602,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Bullas beställning",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/602/bullas-bestallning/",
      "comments": "Gjord före hösten 1889?",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15156/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15184/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15197/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15223/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15247/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15251/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15270/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/996/",
      "id": 996,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Bidrag till publikationen \"La belle France\"",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/996/bidrag-till-publikationen-la-belle-france/",
      "comments": "På förfrågan av prinsessan Marie av Danmark ett bidrag till publikationen \"La belle France\" i mars 1901.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/23152/"
      ],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1968/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1969/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1975/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/132/",
      "id": 132,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/132/illustration-i-brev/",
      "comments": "Studie av spelande faun; denna illustration hör ihop med konstverket \"Flöjtspelande gosse\", Hintze nr. 56; brev till Alexandra Edelfelt 21.2.1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3902/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/745/",
      "id": 745,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Akvarell av ung kvinnomodell i finsk dräkt",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/745/akvarell-av-ung-kvinnomodell-i-finsk-drakt/",
      "comments": "Akvarellstudie av ung kvinnomodell i finsk dräkt, påbörjad hos Adolf von Becker i Paris februari 1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3867/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3870/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/17135/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/603/",
      "id": 603,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/603/illustration-i-brev/",
      "comments": "Teckning av den handdocka som Erik Edelfelt fick på sin 1-årsdag.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15168/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/133/",
      "id": 133,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/133/illustration-i-brev/",
      "comments": "Värdfolket Père et Mère Antony; brev till Alexandra Edelfelt 26.4.1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4083/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/746/",
      "id": 746,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Landskapsstudie i Asnières",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/746/landskapsstudie-i-asnieres/",
      "comments": "Landskapsstudie tecknad under studieresa till Asnières 13 mars 1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3981/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/134/",
      "id": 134,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/134/illustration-i-brev/",
      "comments": "Figurer ur teaterstycket \"La fille de Roland\"; brev till Alexandra Edelfelt 3.5.1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/17151/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/747/",
      "id": 747,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "Utkast av fröken Austin",
      "title4": "",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/747/utkast-av-froken-austin/",
      "comments": "På Alexandra Edelfelts begäran sände Edelfelt den 18 april 1875 en skiss av amerikanska Sarah Austin, som han träffade upprepade gånger under studierna i Paris.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4069/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4070/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4074/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4149/"
      ],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1290/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1289/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1288/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/135/",
      "id": 135,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/135/illustration-i-brev/",
      "comments": "De unga konstnärernas procession med romarpristagarna; brev till Alexandra Edelfelt 1.8.1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4370/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/748/",
      "id": 748,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Skisser från utflykt till Fontainebleau",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/748/skisser-fran-utflykt-till-fontainebleau/",
      "comments": "Skisser från en utflykt till Fontainebleau med amerikanerna Julian Alden Weir och Dewey Bates i slutet av april 1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4083/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4076/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4078/"
      ],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1279/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1280/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1281/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1282/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/608/",
      "id": 608,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Coquelins beställning",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/608/coquelins-bestallning/",
      "comments": "Beställd i december 1889, eftersom det konstverk som Coquelin ville ha redan var sålt till museet i Helsingfors.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15218/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15244/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15315/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/136/",
      "id": 136,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/136/illustration-i-brev/",
      "comments": "Följande teckning till Julqvällen; brev till Alexandra Edelfelt 4.8.1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4382/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/750/",
      "id": 750,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Skisser från Louvren",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/750/skisser-fran-louvren/",
      "comments": "Skisser från Louvren den 28 april 1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4110/"
      ],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1287/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1286/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/137/",
      "id": 137,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/137/illustration-i-brev/",
      "comments": "Vinterlandskap; brev till Alexandra Edelfelt 4.8.1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4383/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/751/",
      "id": 751,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Skiss av Filadelfo Simi",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/751/skiss-av-filadelfo-simi/",
      "comments": "Edelfelts vän Filadelfo Simi, stipendiat från akademien i Florens. Elev i Jean-Léon Gérômes ateljé 1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4348/"
      ],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1291/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/138/",
      "id": 138,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/138/illustration-i-brev/",
      "comments": "Naken man; brev till Alexandra Edelfelt 16.3.1874.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2919/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/752/",
      "id": 752,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Landskapsstudie i Joinville",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/752/landskapsstudie-i-joinville/",
      "comments": "Landskapsstudie påbörjad i Joinville i april 1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4076/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/753/",
      "id": 753,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Man i rokokokostym, skiss efter Marià Fortuny",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/753/man-i-rokokokostym-skiss-efter-maria-fortuny/",
      "comments": "Kopia av den spanske konstnären Marià Fortunys illustration i Gazette des Beaux-Arts (1875). Kopian är daterad 23 juli 1875. (Se vidare Marie-Sofie Lundström, Travelling in a Palimpsest, 2007, 190–191) ",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4092/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4098/"
      ],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1295/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/612/",
      "id": 612,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Porträtt av Ellan och Erik Edelfelt",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/612/portratt-av-ellan-och-erik-edelfelt/",
      "comments": "Planerat i Paris i januari 1890.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15370/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/140/",
      "id": 140,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/140/illustration-i-brev/",
      "comments": "\"Husprofil\"; brev till Alexandra Edelfelt 23.5.1876.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4728/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/754/",
      "id": 754,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Skisser från Paris",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/754/skisser-fran-paris/",
      "comments": "Skiss från Luxembourgträdgården 28 maj 1875. Skiss av Notre-Dame i Paris.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4110/"
      ],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1297/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1296/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/613/",
      "id": 613,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/613/illustration-i-brev/",
      "comments": "Erik Edelfelt gående. I brev till Alexandra Edelfelt \"Trettondagsafton\" 1890.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15379/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/1005/",
      "id": 1005,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Karikatyrer av Eric Ehrström, Axel Gallén, Louis Sparre, Eliel Saarinen",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/1005/karikatyrer-av-eric-ehrstrom-axel-gallen-louis-sparre-eliel-saarinen/",
      "comments": "Tecknade troligen i samband med världsutställningen i Paris 1900.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/22581/"
      ],
      "pictures": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/pictures/1971/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/141/",
      "id": 141,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/141/illustration-i-brev/",
      "comments": "Doktor Erhardt; brev till Alexandra Edelfelt 29.5.1876.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4776/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/755/",
      "id": 755,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Naken yngling, modellstudie",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/755/naken-yngling-modellstudie/",
      "comments": "Helfigur av stående naken yngling med vänstra handen på bröstet. Akademistudie, målad i Gérômes ateljé. Signerad AE mars 1875.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3976/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4065/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4184/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/3965/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4171/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4245/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4153/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4211/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/614/",
      "id": 614,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Porträtt av Edvard och Nina Grieg",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/614/portratt-av-edvard-och-nina-grieg/",
      "comments": "Edelfelt kom på idén och den godkändes av Edvard och Nina Grieg i Paris i januari 1890, i samband med makarna Griegs privata konsert hemma hos Robert Thegerström och hans hustru Elin Thegerström.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15429/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15430/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/756/",
      "id": 756,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/756/illustration-i-brev/",
      "comments": "Två judar i kaftaner, brev till Alexandra Edelfelt 7.3.1876",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4515/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/615/",
      "id": 615,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/615/illustration-i-brev/",
      "comments": "Två teckningar av Erik Edelfelt med hatt på huvudet.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15525/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/143/",
      "id": 143,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Teckning i Lagerbergs album",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/143/teckning-i-lagerbergs-album/",
      "comments": "Motivet okänt, utförd hösten 1876 i Göteborg på begäran av kammarherre Magnus Lagerborg, intendent för Göteborgs museum",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/5004/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/757/",
      "id": 757,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/757/illustration-i-brev/",
      "comments": "Det polska landskapet, brev till Alexandra Edelfelt 7.3.1876.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4516/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/144/",
      "id": 144,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/144/illustration-i-brev/",
      "comments": "Albert Edelfelt med sina kusiner Robert och Gustaf Edelfelt spankulerande på Göteborgs gator; brev till Alexandra Edelfelt 7.11.1876.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/5020/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/758/",
      "id": 758,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/758/illustration-i-brev/",
      "comments": "Österrikare: stationschefen, österrikarnas små fötter, nordtyskarnas stora fötter, brev till Alexandra Edelfelt 7.3.1876.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4521/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/759/",
      "id": 759,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/759/illustration-i-brev/",
      "comments": "Tre damer från Wien, brev till Alexandra Edelfelt 7.3.1876.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4523/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/618/",
      "id": 618,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/618/illustration-i-brev/",
      "comments": "Baron Lövenskjöld",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15606/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/146/",
      "id": 146,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Skiss till Josua med sin sköld",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/146/skiss-till-josua-med-sin-skold/",
      "comments": "Ett arbete som Gérôme gett temat till i ateljén",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/5131/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/5140/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/5160/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/760/",
      "id": 760,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/760/illustration-i-brev/",
      "comments": "Gondoljärer, i brev till Alexandra Edelfelt 13.3.1876.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4489/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/761/",
      "id": 761,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/761/illustration-i-brev/",
      "comments": "Gondoljär-solist, i brev till Alexandra Edelfelt 13.3.1876.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/4489/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/620/",
      "id": 620,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Akvarell",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/620/akvarell/",
      "comments": "Gåva till Emric Öhman och Axeline Edelfelt i februari 1890.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/15611/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/148/",
      "id": 148,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Julfestdekoration: den finske jultomtens ankomst till Paris",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/148/julfestdekoration-den-finske-jultomtens-ankomst-till-paris/",
      "comments": "Utförd till finländarnas julfest i Paris 1876.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/5201/"
      ],
      "pictures": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/762/",
      "id": 762,
      "title": "",
      "title2": "",
      "title3": "",
      "title4": "Illustration i brev",
      "web_url": "http://edelfelt.sls.fi/konstverk/762/illustration-i-brev/",
      "comments": "Delar av publiken: två kvinnor, tre män, två soldater, en ensam man, man med skägg, i brev till Alexandra Edelfelt 13.3.1876.",
      "type": "",
      "events": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/events/17307/"
      ],
      "pictures": []
    }
  ]
}