GET /api/events/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 19879,
  "next": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/?limit=50&offset=50",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/1972/",
      "id": 1972,
      "title": "Albert Edelfelt skriver brev",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/35954/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/465/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1875,
      "month": null,
      "day": null,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/1973/",
      "id": 1973,
      "title": "Albert Edelfelt skriver brev",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/35955/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/465/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1881,
      "month": null,
      "day": null,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/1974/",
      "id": 1974,
      "title": "Albert Edelfelt skriver brev",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/35956/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/465/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1,
      "month": 1,
      "day": 1,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/1995/",
      "id": 1995,
      "title": "Alexandra Edelfelt och Carl Albert Edelfelt har varit på resa; de har besökt Åbo och Stockholm.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/2/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/466/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/786/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1867,
      "month": 8,
      "day": 13,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/71/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/78/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/1996/",
      "id": 1996,
      "title": "Löjtnant Sahlstén och herr Zwickert har varit på Kiala för att jaga; Edelfelt var för första gången på jakt \"riktigt med bössa\"; han sköt en trast och en \"sparvhök\" som visade sig vara en till trast.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/2/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2369/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2370/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1867,
      "month": 8,
      "day": 13,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/1997/",
      "id": 1997,
      "title": "Alma Alléen och tante Gustafva Pomell är på Kiala.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/2/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2371/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5138/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1867,
      "month": 8,
      "day": 13,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/273/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/1998/",
      "id": 1998,
      "title": "På Kiala är den ena dagen den andra lik; de har rott drag på ån men inte fått någon fångst.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/2/",
      "order": null,
      "persons": [],
      "artworks": [],
      "year": 1867,
      "month": 8,
      "day": 13,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/273/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/1999/",
      "id": 1999,
      "title": "Lillan (Annie Edelfelt) sover i det fina vädret; hon kallas Sanni.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/2/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/785/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1867,
      "month": 8,
      "day": 13,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2000/",
      "id": 2000,
      "title": "De ska åka till \"biskopens\", och på lördag ska tante Gustafva Pomell bjuda på kaffe på Borgbacken.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/2/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5138/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5081/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5139/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1867,
      "month": 8,
      "day": 13,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/139/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/343/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2001/",
      "id": 2001,
      "title": "Carl Albert Edelfelt väntas komma för att hämta sina barn om ett par dagar.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/2/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/785/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/786/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/787/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1867,
      "month": 8,
      "day": 13,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2002/",
      "id": 2002,
      "title": "Ellen Edelfelt och Lillan (Annie) sänder sina hälsningar.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/2/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/785/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/787/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1867,
      "month": 8,
      "day": 13,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2003/",
      "id": 2003,
      "title": "Morbror Gustaf Brandt tycker att det svenska soldatklädet passar utmärkt till skol- och vinterkläder; vad anser Alexandra Edelfelt?",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/2/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/695/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/466/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1867,
      "month": 8,
      "day": 13,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2004/",
      "id": 2004,
      "title": "Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa tante Adelaide Leuhusen och Gustaf, Alexander, och Reinhold Leuhusen, hennes söner.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/2/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/466/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/475/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2261/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2260/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2449/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1867,
      "month": 8,
      "day": 13,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2188/",
      "id": 2188,
      "title": "Edelfelt reflekterar över lyckan, där sol och värme utgör de kungsådror genom vilka livselixir flyter.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2189/",
      "id": 2189,
      "title": "Edelfelt har varit på konsert hemma hos doktor Eljert Mobeck; en kvartett, bestående av två direktörer Gustaf och Wilhelm Heintze, far och son, en yngling Qvarnström samt doktor Mobeck, spelade ett stycke som Ludvig Nohrman komponerat åt Tante Adelaide Leuhusen; Mozart och Mendelsohn, blomsterdoften och Vetterns speglingar bidrog till att göra kvällen angenäm.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2509/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2510/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/475/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2082/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2254/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/363/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2512/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2511/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/380/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2190/",
      "id": 2190,
      "title": "Doktor Eljert Mobeck var på sitt briljantaste humör och drev oförskämt med Gustaf och Wilhelm Heintze som han kallade Tikjobarna, efter en dansk bok om Anders Tikjobs resa till Köpenhamn.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2509/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2510/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2254/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5106/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/116/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2191/",
      "id": 2191,
      "title": "Morgonens brev fick sin förklaring; fru Ebba Ramsay har köpt Haraldsbo av stadsfogden Enoch Moberger.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2505/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2504/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/397/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2192/",
      "id": 2192,
      "title": "Edelfelt blev besviken då Johnsson kom för att köra dem tillbaka till Granbäck; han och tante Iden (Adelaide) Leuhusen hade på förmiddagen åkt in till staden för att följa med på en lusttur till Visingsö; turen ställdes in på grund av regnet och de blev i stället inbjudna till Eljert Mobecks soirée, musikafton.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2455/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/475/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2254/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/299/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/390/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2193/",
      "id": 2193,
      "title": "Direktörerna Heintze är utmärkta, beskedliga och oförargliga typer; fadern Gustaf Heintze påminner om \"gubben\" Karl Bergholm och ser glad och \"nyfödd\" ut då han spelar; sonen Wilhelm Heintze är musikdirektör vid Jönköpings regemente, där han är illa omtyckt då han saknade \"fjong\" och krigsmannaskick; han har varit föremål för den mest hänsynslösa drift under Skillingaryds-mötet; den ende som stått upp för denne är doktor Eljert Mobeck; unge Heintzes fästmö från Stockholm hade blivit förtvivlad över den \"opinion nationale\" som riktats mot hennes fästman.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5107/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2509/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2510/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2254/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/6440/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2194/",
      "id": 2194,
      "title": "Herrskapet Odencrantz har varit på besök; Edelfelt konverserade med fröken Gertrud Odencrantz och unge herr Henning Odencrantz; fru Margareta Odencrantz är snäll och trevlig, och har bjudit Edelfelt till Torpa, för att med herrskapet åka till Steyerns på Axamo; det gläder tante Iden (Adelaide) Leuhusen att Edelfelt kunde få träffa den hygglige unge Fredrik von Steyern, till vilken han har hälsningar från Jonas Castrén.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2425/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/475/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5098/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2255/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2558/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2482/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5108/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/3382/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2514/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/383/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/391/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2196/",
      "id": 2196,
      "title": "Herrskapet Odencrantz har under sommaren varit i Marstrand, där Frenckells väckt uppseende; man beklagar att fru Laura Zaûme i år inte var där; hon var huvudpersonen i frenckellska familjen, övriga \"Frencklar\" tituleras enbart som generalskan Zaûmes mor, bror, syster o.s.v.; hon har varit hjältinnan i otaliga roman-historier.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2880/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/4290/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2881/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/4288/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/855/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/856/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2255/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2482/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/1496/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/389/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2197/",
      "id": 2197,
      "title": "Andra nyheter från Marstrand handlade om fröken Elisabet Cronstedts ljusa hår och fröken Guseffs ofantligt höga klackar; bröderna Frans och Lars Krogius, assessorn och kaptenen anses hyggliga och trevliga.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2517/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2518/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2519/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/4636/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/389/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2198/",
      "id": 2198,
      "title": "Brevet fortsatt lördagen den 17 augusti.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2199/",
      "id": 2199,
      "title": "Edelfelt hade ställts i en \"pliktkollision\" då herrskapet Odencrantz på Torpa bjöd honom med till Axamo samtidigt som familjen Ekström väntades till Leuhusens, vilket doktor Eljert Mobeck hänvisar till i ett brev till Alexandra Edelfelt; situationen löstes av att Odencrantz sköt upp sin resa och Edelfelt kunde närvara vid Ekströms besök; andra gäster var hovrättsrådet Herman Gegerfelt (som satt i 1sta kammaren i riksdagen), hovintendent Johan Killander, auditören [militärjurist] och auskultanten i hovrätten August Rundberg och mamsell Berg (syster till den som gift sig med Lina Sandell) som även denna gång svärmade för Tyskland; Gustaf Leuhusen hade klätt ut sig till ridande amazon och överraskade gästerna med att komma galopperande in på gården; fröken Ellen Ekström blev så livad att även hon hoppade upp i sadeln.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2466/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2522/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/466/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2458/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2463/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2462/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2520/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2253/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/475/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2266/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2260/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2254/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2255/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2482/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2521/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2523/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/134/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/383/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/391/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2200/",
      "id": 2200,
      "title": "Mamsell Berg är ett \"intressant fruntimmer\" och högt värderad av både Odencrantz och Ekströms; hon hade fått en minnesring av löjtnant Bror Munck, vilken doktor Eljert Mobeck försökte köpa.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2466/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2458/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2462/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2254/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2524/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2255/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2482/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2201/",
      "id": 2201,
      "title": "Herman Gegerfelt bad Edelfelt läsa upp någon av Fänrik Ståls sägner; Edelfelt reciterade \"Schwerin\" och \"No 15 Stolt\".",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2520/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/1706/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5109/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5110/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2202/",
      "id": 2202,
      "title": "Landshövdingskan Hildegard Ekström bjöd dem än en gång till Ryhof; efter soupéen hade de beundrat månskenet över Vättern före han och auditör August Rundberg, som skulle sova över, kröp upp till sig.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2462/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2521/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/380/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/381/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2203/",
      "id": 2203,
      "title": "Brevet fortsatt söndagen den 18 augusti 1872.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2204/",
      "id": 2204,
      "title": "Edelfelt har fått brev av morbror Gustaf Brandt, Axel Antell och Gunnar Berndtson, som för närvarande vistas i Falun.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/604/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/651/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/695/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/392/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2205/",
      "id": 2205,
      "title": "Ett brev har anlänt till farbror Alexander Leuhusen, där intendent Fredrik Ekenstjerna meddelar att Edelfelt har tillåtelse att när som helst komma till Gripsholm för att göra sin kopia; intendenten har lovat ordna logi på slottet så att Edelfelt inte behöver resa fram och tillbaka till Stockholm eller Mariefred.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2480/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2266/"
      ],
      "artworks": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/12/"
      ],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/78/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/300/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/6458/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2206/",
      "id": 2206,
      "title": "Då inkomsten är säkrad har Edelfelt funderat på att resa till Köpenhamn, \"Konges smukke Bye\"; han kunde få sällskap av doktor Eljert Mobeck som ännu inte kommit sig i väg till den nordiska konst- och industriexpositionen; för att kunna resa och för att i Stockholm kunna köpa material till arbetet på Gripsholm är det ett \"conditio sine qua non\" [en oumbärlig förutsättning] att Alexandra Edelfelt sänder pengar, hon kunde skicka av Calle Holms utlovade pengar.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/466/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/1562/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2254/"
      ],
      "artworks": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/12/"
      ],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/78/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/116/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/300/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2207/",
      "id": 2207,
      "title": "Alexandra Edelfelts brev gjuter liv i Edelfelt; han önskar alltid kunna korrespondera med hemmet; Edelfelt har talat med tante Adelaide Leuhusen om hur i Alexandra Edelfelts närhet hans \"hjärta klappat renast och starkast för Sanning och Rätt, för ljus och fosterland\".",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/466/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/475/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2217/",
      "id": 2217,
      "title": "Edelfelt jämför svenskarna med finländarna; det ryska inflytandet har börjat ställa de nordiska dygderna öppenhet och enkelhet på reträtt i Finland; svenskarnas främsta vapen är gudsfruktan, frihet och folkbildning.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2218/",
      "id": 2218,
      "title": "Med tante Adelaide Leuhusen har Edelfelt varit på ett kort besök till Ryhof; mamsell Berg var missbelåten över att Edelfelt inte kunde sentera signaturen Fjalars sentimentala förtvivlan, Edelfelt fick flankstöd av Ellen Ekström; fröken Elisabeth Faxe var även där, hon liknar sin syster, fru Ida Uggla, förklarar Edelfelt för Alexandra Edelfelt.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2466/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/466/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2463/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2525/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/475/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5111/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2526/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/381/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2219/",
      "id": 2219,
      "title": "Edelfelt kinesar [sover över] hos doktor Eljert Mobeck ifall de följande dag skulle resa till Köpenhamn tillsammans med \"gubben\" Johan Killander; det smärtade honom att Alexandra Edelfelt tror att han slösar pengar i Jönköping; han har fått 300 mark av Calle Holm till statyetterna och klarar därför Köpenhamnsresan; han hälsar till morbror Gustaf Brandt.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/12/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/695/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/466/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/1562/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2253/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2254/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 15,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/116/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/303/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2259/",
      "id": 2259,
      "title": "Efter att Edelfelt senast i hast hade skrivit från doktor Eljert Mobecks gick han inte som planerat till Hotellträdgården; han gick till teatern och hade tillfälle att se Jönköpingspubliken; de enda han kände där var kadetten Harald Moberger och Bror Munck.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2254/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2546/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2524/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/303/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2260/",
      "id": 2260,
      "title": "Leuhusens hade åkt till stationen för att ta emot general H. C. Leuhusen med grevinna Fredrique Leuhusen; följande dag anlände minister Carl Sterky med familj, som varit i Stockholm för att hälsa på dottern, fru Amelie Cedersköld; Edelfelt återvände till doktor Eljert Mobecks efter att han hälsat på sällskapet på hotellet.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2552/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/475/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2266/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2548/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2549/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2254/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2550/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2358/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5121/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2551/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5120/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2261/",
      "id": 2261,
      "title": "Edelfelt tillbringade kvällen hos doktor Eljert Mobeck; de åkte sedan till värdshuset Limugnen, som han tidigare inte förstått att var så vacker i höstkvällen.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2254/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/6439/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2262/",
      "id": 2262,
      "title": "Doktor Eljert Mobeck erbjöd Edelfelt \"att kinesa\" [sova] hos sig över natten, men Edelfelt åkte med de andra till Granbäck; Edelfelt och tante Adelaide Leuhusen åker följande dag till Ryhof.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/475/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2254/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/299/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/381/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2263/",
      "id": 2263,
      "title": "Mamsell Berg har lånat Edelfelt ”Dikter af Fjalar”.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2466/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5111/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2264/",
      "id": 2264,
      "title": "Edelfelt jämför svenska författare som Fjalar och andra \"Upsalastudenter\" med finländarnas Zacharias Topelius, J.J. Wecksell, Theodor Lindh och Odo Reuter den yngre; ett positivt undantag finns bland svenskarna – Carl Snoilsky; Edelfelt hittade förklaringen till bristen på svensk poesi i det nyvaknade politiska livet i Sverige.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/1582/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5111/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2388/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/71/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/1423/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/138/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/43/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/395/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2265/",
      "id": 2265,
      "title": "Den för inte länge sedan införda svenska tvåkammarriksdagen har gett upphov till skandalskriften ”Andra kammaren”, där bl.a. ärkebiskop Anton Sundberg från Uddevalla och professor Sigurd Ribbing från Upsala svartmålas.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2554/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2553/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/395/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/6461/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2266/",
      "id": 2266,
      "title": "I tidningarna berättades om Djurgårdsslagsmål, herr Blaise Pascals luft-produktioner i Stockholm och Göteborg, och om \"Den stora hafsormen\" som \"mirabile dictu\" [hör och häpna] härjade i Växjötrakten; doktor Eljert Moberg påstår att direktör Wilhelm Heintze som haft not i Lillsjön en vacker morgon skall komma att finna havsormen i sitt nät.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2510/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2254/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2555/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/78/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/301/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/400/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/6407/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/6422/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2267/",
      "id": 2267,
      "title": "Direktör Gustaf Wilhelm Heintze den äldre håller på att komponera och är inne i en skaparprocess.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2509/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2268/",
      "id": 2268,
      "title": "Kapten Bernt Bergman, gift med mamsell Christina Witthof, försöker i folkmun bli av med sin fru genom att promenera henne till döds, då Vetterns vindar inte verkar förkyla henne i deras gemensamma hem som ortsborna döpt till \"Kaptensro\"; vilket får Edelfelt att reflektera över resonemangspartier.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2468/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/2469/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/380/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2269/",
      "id": 2269,
      "title": "Det verkar ha varit en Tycho Brahe-dag [olycksdag] den dagen Edelfelt bestämde sig att måla tante Adelaide Leuhusens porträtt; tante Leuhusen har haft dåligt med tid att sitta modell och resultatet ser inte ut att bli bra; Edelfelt grubblar över sätt att begå \"mordattentat\" på bilden, terpentin kunde vara ett passande vapen.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/5123/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/475/"
      ],
      "artworks": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/9/"
      ],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2270/",
      "id": 2270,
      "title": "Alexandra Edelfelt och systrarna Ellen, Annie och Berta är tillbaka i Helsingfors; Mille (Emil) Cedercreutz bor i Edelfelts rum.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/724/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/466/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/785/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/468/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/787/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2271/",
      "id": 2271,
      "title": "Edelfelt frågar hur det har gått med \"Poju\" och hela Finska Normalskolan.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": []
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2272/",
      "id": 2272,
      "title": "Edelfelt hade lånat franska illustrerade tidningar från Studentbiblioteket, Alexandra Edelfelt kunde be Leonard Serlachius föra upp dem på Studenthuset.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/466/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/persons/1528/"
      ],
      "artworks": [],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/6548/"
      ]
    },
    {
      "url": "http://edelfelt.sls.fi/api/events/2273/",
      "id": 2273,
      "title": "Planen hade varit att följande vecka resa till Stockholm, stanna en vecka på Gripsholm, sedan några dagar i Uppsala för att sedan påbörja \"die grosse Retirade\", den stora hemfärden.",
      "letter": "http://edelfelt.sls.fi/api/letters/15/",
      "order": null,
      "persons": [],
      "artworks": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/artworks/12/"
      ],
      "year": 1872,
      "month": 8,
      "day": 31,
      "mentioned_locations": [
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/78/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/300/",
        "http://edelfelt.sls.fi/api/locations/395/"
      ]
    }
  ]
}