Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn blommor diktare fåglar fiske förlovning herrgårdar konstnärer parker sommar väderlek

Kiala den 16 Juni 67.
Älskade Mamma!
Förlåt Mamma, att jag ej förr skrifvit, men
jag har ej welat skrifva förr än jag fått bref
af Mamma, och just ingenting nytt har warit
att tala om. Tante Krook är just nu här,
och af henne har jag fått höra, att Ni alla
derhemma mådde väl, att Pappa i tisdag
reser till Fredrikshamn, samt att Ni andra
i denna vecka ämna Er hit. Samma dag som
Mamma for, voro vi gossar sysselsatta med
att ställa i ordning långrefven, som vi sam
ma dag utsatte. Det var werkligen ett bedröf-
ligt fiskafänge. Morbror som följde oss, och
som rodde båten i den förskräckliga ström
men, gjorde detta mer för att öfvertyga oss
att det ännu var för tidigt att sätta ut långref
och att vi woro för mycket "hätä", än för sitt
eget nöjes skull. Refven brast af, och

jag och Morbror trodde att vi aldrig
mera skulle få upp den. Men gossarna
Serlachius, som ofta lagt ut långref i Hei-
nola, wisste att det skulle gå lätt genom
att "krana" eller "dragga" efter den. Följande
dag helt tidigt gingo vi till ån, och det lycka-
des oss också att få upp refven. på någon
fisk var ej att tänka, och vi sluppo med att
ha' mistat att par krokar. Följande dag meta
de vi i Näsiby bäcken, och fingo litet löjor.
Lulle åtog sig att rensa dem, hvilket han
också gjorde, men glömde att steka dem.
I förrgår eller Thorsdags, jag kommer nu ej
rätt i håg. voro vi sysselsatta med att plocka
större stenar från trädgårdsgångarna. Men
i går, så snart vi stigit upp från frukosten
gingo vi till parken. Först fingo vi hjelpa
med i hvarjehanda (der var nämligen folk, för
att städa upp den) men sedan fingo enligt vår
egen begäran ställa i ordning den der lilla hol-
men i parkbäcken. Först sopades den, och laga
des på allt sätt snygg, sedan gjorde wi, helt
allena en bro, som, fastän ej så gentil som
man kun wänta af en snickare, åtminstone

war bastant, och så stark, att den skulle
hålla en häst. Derefter rensades backen, som
på några ställen war nästan dämmd af gytt-
ja, och slutligen sandades gångarna, och vi
ha' till och med gjort små bomsterrabatter
der vi ha' sått Bellis och Acklejer. Utan att
skryta kan jag således säga, att den lilla
holmen är rätt nätt. I dag gingo gossarne
till staden för att hämta andra kläder och
helsa på Sefo. Vet Mamma att Bryggers
Calle och Qvick's Gustaf hafva på ett
nedrigt sätt plundrat ett Talgoxbo i parken.
De fingo först af Morbror en dugtig skruper,
men Morbror gaf oss dessutom tillåtelse att
gräla på dem. Lulle, som alltid nyttjar
boktermer, började sin moralpredikan för
Qvicken på följande sätt: O! Förmätne
skurk bekänn ditt brott! etc, etc. –
Morbror August börjar blifva allt mera orim-
lig i sina berättelser, så t.ex. sade han i går
att häs funnits vilda Canariefoglar i parken
under mormor Linderts tid, och att Borgå
bleckslagaren (Kellberg tror jag han heter)

är en werklig Artist, och att få i Finland
kunna mätas med honom. Utom att han är
utmärkt i bleckslagerikonsten är han
dessutom mycket skicklig i Poesi (han
har skrifvit ett poëm "Selvii ko, som
var så qvickt, att morbror August höll
på ett kikna af skratt). Måleri o.s.v.
Efter en wecka är det midsommarafton,
och ännu är det såhär grått ute. Vissa
trän tyckas alls icke tänka på att blifva
gröna. Dock är här, såsom Tante Krook
sägar, mycket grönare än i Helsingfors.
Hvad sysselsätter Ellen sig med nu der-
hemma, då hon ej har sin Rosina der?
Det är bra tomt efter Er, åtminstone för
mig. Adjö, Adjö, älskade Mamma, vi träffa
som jag hoppas åter i denna wecka. Helsa hjert
ligen Lillan och alla andra med från
Atte.
P.S. Åkerman är förlofwad med fr. Othman.
P.S. Förlåt att stilen är wårdslös i detta
bref men det är redan mörkt och jag måste
skynda mig att få det färdigt, ty hästar lär
redan vara förspända. –

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tante Nathalia Krook är på Kiala.

  Nathalia Krook
 • Pappa Carl Albert Edelfelt reste till Fredrikshamn, resten av familjen kom till Kiala.

  Fredrikshamn Carl Albert Edelfelt
 • Edelfelt har fiskat med långrev tillsammans med morbror Gustaf Brandt, Lulle (Julian) Serlachius och hans bror.

  Gustaf Brandt Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • Edelfelt har tillsammans med Lulle (Julian) och Leonard Serlachius städat parken och en holme, byggt en bro, gjort blomsterrabatter och sått blommor.

  Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • Lulle (Julian) och Leonard Serlachius har gått till Borgå.

  Borgå Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • "Bryggers Calle" och Gustaf Zvick har på ett "nedrigt sätt" plundrat ett talgoxbo; morbror Gustaf Brandt har gett dem en utskällning och gett Edelfelt samt Lulle (Julian) och Leonard Serlachius rätt att gräla på dem, vilket i synnerhet Lulle Serlachius tagit fasta på: "O, förmätna skurk bekänn ditt brott!"

  Gustaf Brandt Julian Serlachius Leonard Serlachius Brygger [?] Gustaf Zvick
 • Morbror August Streng berättar allt fler osannolika historier: om vilda kanariefåglar i parken under "mormor" Linderths tid, om att bläckslagare Kellgren egentligen var konstnär och poet.

  August Streng Johanna Sofia Linderth Kellgren
 • Sommaren är sen i år, men tante Nathalia Krook sade att det var grönare på Kiala än i Helsingfors.

  Helsingfors Nathalia Krook
 • Vad sysselsätter sig Ellen Edelfelt med nu när Rosina Zilliacus inte är där hemma?

  Ellen Edelfelt Rosina Zilliacus
 • Edelfelt ber hälsa Lillan (Annie Edelfelt) och alla andra.

  Alexandra Edelfelt
 • Henrik Åkerman är förlovad med fröken Alina Othman.

  Henrik Kristian Åkerman Alina Johanna Othman
 • Edelfelt ursäktar sin vårdslösa handstil med att det redan har hunnit bli mörkt och han måste skynda sig för att få brevet färdigt.