Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ekonomi föreläsningar kläder världsmedborgarskap

t dansade flere de att
det förut. – Pauline har i dag på e.m varit i min
atelier, trappor upp, och tyckte det var mycket
intressant. Olyckligtvis hade jag intet att visa, som
faller i ögonen, mest studier, som för icke målare till
påga intresse. Pauline lade mig på hjertat
att fråga Mamma, om det är någon möjligt
het att Mamma kommer hit nästa vinter
Blir det af, skulle hon vilja stanna här,
och bo med Mamma, ty hon påstår att man
på detta sätt kunde få det billigt och bra.
Jag gör min skyldighet då jag framför hennes frågar
så litet jag än sjelf vågar tro på en sådan lycka.
och så mycket jag än framhållit för henne, att
Mamma alls ej ännu tänkt på saken på allvar,
räknat ut den ekonomiska delen o. s. v. – Hon
tänker med förskräckelse på att måsta sulbring
nästa vinter i Stockholm, nu sedan så helt och
hållet varit sig vid utlandet. Kapf. Ahles här, näml
nu köpt ett hus, och vill att hon skall komma hem.
Här haft mycket ut
och bo med honom.

gästen de sista vederna. I har rigt åter o. d. 18.
de rep. af kläder 150, hyra 50 (för svartal i frcs
krigskontributioner (de 5 miljärderna) i betalet delsson
som bestämdt fordrar betalning för September månad
med fastän jag kom att bo der bara genom hans eget
dröjsmål – 40 frcs (40 äro redan betalla froilas).
En var här klocka, hälften betalar W. det
duk och färger 15 frcs, o. s. v. tvått, nål och dylikt.
dof af ej alls roligt att ge ut störa dimmor i
der; isynnerhet förargade mig Nilssons historia. Han
har rättare, den piridiska rätten på sitt sådan och fastän
jag alltid första att jag hade att betala den 80 fors
skälften af qvartalet 120) har han nu versamt presse
till 20 frcs i månaden. Hvad skall jag går då jag ej
har något skrifligt? Dumt, rysligt dumt att i afton
reg ej göra klart för sig förut på centimen svar
man har att betala. Då jag bott der öfver svärdeles
måste jag betala 1 månade hyra till d. v. s. Zorres till.
Det är rätt men hårdt. Ett har svarta den höra
nu till mina bra desiverka, och skall jag anskaffa min
dem snart. Jag här ej ytte närmast kroppen, men en

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Sannolikt november 1874.

 • Från fragmentmappen, saknar början och slut.

 • Pauline Ahlberg kom i dag efter Elme-Marie Caros föreläsning till Edelfelts ateljé.

  Pauline Ahlberg Elme Marie Caro
 • Pauline Ahlberg bad Edelfelt fråga Alexandra Edelfelt om det finns någon möjlighet att hon kommer till Paris nästa vinter; Pauline skulle då kunna bo med Mamma, ett arrangemang de båda ekonomiskt skulle dra nytta av.

  Paris Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • Pauline Ahlberg är förskräckt vid tanken att tillbringa nästa vinter i Stockholm, då hon nu vant sig vid utlandet; kapten Johan Ahlberg har köpt hus och vill att hon kommer och bor hos honom.

  Stockholm Pauline Ahlberg Johan Georg Ahlberg
 • Edelfelt har haft mycket utgifter på sista tiden; bl.a. måste han betala Severin Nilsson hyra för september månad, och dela kostnaderna för en väckarklocka med Julian Alden Weir.

  Julian Alden Weir Severin Nilsson
 • Edelfelt är förargad över historien med Severin Nilsson; det var dumt att inte skriftligt komma överens om hyresvillkoren.

  Severin Nilsson
 • Ett par svarta byxor hör nu till hans "pia desideria" [fromma önskan] och kommer att införskaffas snart; *han behöver också en flanelltröja; han hälsar alla.