Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer beställningar bildkonstläroinrättningar dagstidningar kritik renässansen studier (studieinnehåll)

Paris d. 18 Nov. 1874
Älskade Mamma.
som om min förvåning, då jag i går afton
kl. 11 kom hem från en middagsbjudning
hos Lindholm (i anl. af 2ne sålda taflor) och af
portvakten fick höra att en herre från
le pays de Monsieur, var uppe i mitt
rum och väntade mig, samt att man
flyttat upp en säng för att man förstått
att han ville bo med mig. Han skulle
heta arbarsky. Jag kunde ej alla
hvem det var, och blef flat i högsta grad
då jag ser vänner Hertzberg uppe hos
mig. Han hade ej vågat sig på upptäckte
resor i och stor rum, och har derföre ta-
got sig friheten att kinesa hos mig
Tusen tack för paketet. Dessa saker dem
ma utmärkt bra till pass. Tack!!!
Hs syster skall vara bättre. – Från
Schauman har jag haft ett långt
och hjertligt bref, med exclamationer så-
som: ädle unde handsman, tag Eder till
vara för tidens falska rigtningar o.d. bl.
a. säger han: dem timmar om dagen

måla naken modell: heller jag ryser då jag tänka
på alla dessa nuditeter i franska afd. i Wein.
Hvilken gräslig okunnighet, hvilken oförsälla
råket ofva en person som låts ha student
konst. Att måla en naken karl, att det
t. ex. skall vara farligt? Han borde ve-
ta att allt sedan renaissancen alla, alla
alla studerat den nakna modellen, i alla
händer. – I Ecole des Beaux Arts
går allt sin jämna gång. Jag tycker
jag gör framsteg. Liljelund, målaren
är i Paris och han säger att mig tafla
var bra. Weir och Peyrot, för hvilka jag öfver
satt kritiker i morgon bl. sade båda om författar
sen den, att han var en idiot. – Eder vill
att jag så fort som möjligt skall komma
tillsammans med honom, han vill i alla kan
ej ta betalning förrän från förka jämnar
och menar att vi, om det blir kalls i December
skulle kunna dela kolugifterna, och jag skulle
derigenom köpa en liten "poel af jern, en som
nödvändigt, emedan den öppna kaminen.
mitt rum drar förfärligt kol. I alla fall
lär det ej bli af på några veckor. Hur
nu men är det bättre med hennes kostan
Helsa alla hjertligt från mig
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Igår kväll var Edelfelt på middagsbjudning hos Berndt Lindholm, som sålt två tavlor.

  Berndt Lindholm
 • Då Edelfelt kom hem väntade Rafael Hertzberg, som tagit sig friheten att kinesa [sova över] hos honom.

  Rafael Hertzberg
 • Edelfelt tackar för paketet.

 • Rafael Hertzbergs syster lär må bättre.

  Rafael Hertzberg Rosina Hertzberg
 • Edelfelt har fått ett "långt och hjertligt" brev från B.O.Schauman, som varnar honom för "tidens falska riktningar"; BOS beskärmar sig över studierna att teckna naken modell "hur jag ryser då jag tänker på alla dessa nuditeter i franska afdelningen i Wien!"; BOS borde veta att allt sedan renässansen har i alla länder alla studerat naken modell.

  Wien Berndt Otto Schauman
 • Allt går sin gilla gång i École des Beaux Arts; Edelfelt tycker han gör framsteg.

  École des Beaux-Arts
 • Målaren Arvid Liljelund som är i Paris säger att Edelfelts tavla var bra.

  Paris Arvid Liljelund
 • Edelfelt har översatt kritiken i Morgonbladet för Julian Alden Weir och Peyrot; de tycker artikelförfattaren är en idiot.

  Julian Alden Weir Peyrot
 • Julian Alden Weir vill att Edelfelt flyttar in hos honom så fort som möjligt; han vill inte ta betalning före januari, om det blir kallt i december kan Edelfelt bidra med att dela kolutgifterna och köpa en liten kamin.

  Julian Alden Weir
 • Edelfelt förhör sig om Ellen Edelfelts hosta och hälsar hjärtligt till alla; *han hinner inte skriva mer för han måste skynda till École des Beaux Arts.

  École des Beaux-Arts Ellen Edelfelt