Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner bildkonstläroinrättningar brev dans ekonomi finska kläder kyrkor norrmän pensionat protestantism religion (fenomen) sällskapsliv sanskrit språk stipendier studier (studieinnehåll) svenskar teater ungerska

Paris d. 23 Nov. 1874.
Älskade Mamma,
ag hade just afsände mina råder med Bellmagte
så jag fick Mammas och Ellens bref, se
der orsaken hvarföre jag några dagar uppskjutit
med besvarandet. Jag skrifver nu hos Stertzberg
medan jag ej har eld i mitt rum, och kort om
tid. Kl. är nu 1/2 2, jag kommer från Dejerner
och skall kl. 4 åter vara på Ecole des Beaux-
Arts. I förrgår, lördags var jag med fr. Pau-
lin Ahlberg i St. Vincent de Paul och St Ger-
main de Res. Dessa herrliga slandrinska
målning kan man ej se för ofta; utmärkt
roligt var det att gå med någon, som verklig
njöt af denna skönhet, som icke hade an
all utryck af förtjusning och beundran för
dessa målningar!
– Fröken Pauline är
verkligen mycket beläst, men har kanske
under sina studier och sitt resande lif,
förlorat den ungdomliga gläddighet som
herer till hennes ålder. – Flandsin är
och för blir min favorit, denna utomorden
liga teckning och färg och framför alls
den helighet, den ädla kyrkhet som utmärker
alla hans verk gör att jag anser honom
(såsom Estlander) för den största religiösa
målare som någonsin funnits. Han Ingre
och många många andra är den franska sko-
lan, Delaroches – alla dessa tyckes Schau-
man ej veta af! Det är dessutom litet
vågade att, såsom han gör kalla Bonnat
Cabauel och Gérôme för storheten för stun
den. Jag skall skrifva ett mycket artigt, men
öfvertygande bref till honom. – Fröken
Ahlberg och jag bestöle att följande dag

söndag, i går) gå till Perciers protesten
tiska kyrka. Kl. 4 begåfvo vi oss det
Det lilla kakellet ligger mycket lång
bakom Arc de Triomphe af Boulognersko-
gen till, men icke desto mindre var det
nästan omöjligt att få platser, emedan
Bercier för sista gången predikade der.
fruntimme svimmade och hettan var olidligt
Bercier se det var en talare. Han
tog i varma ordal afsked af detta
bönerum, icke af sin församling, som
kommer att följa honom till den ny-
bygda kyrkan som nästa vecka skall
invigas. Katt eget skulle det förefaller
oss i Finland om en rest, såsom Ber,
cier det gjorde, skulle börja sin predika
med tvenne långa citater den ena
från Bossuet, den andra från Multor
Hvad han talade bra. Hvad franskan
är för ett herrligt, kraftigt språk
Hvad han mägtigt och vackert talade
till Herrens ära – le Seigneur tout
puissant? Hon sista vän för den pro-
hestantiska kyrkan, för Frankrike, för
staden Paris var utomordentlig. Jag
var hänförd som fröken Pauline då vid
gingo bort kl. 6. Jag blef harefter
af mina följeslagarinna bjuden på
middag i fru Jaquinots pension. Det
var en massa frun och fröknar, Amerika
skor 2 norskor 3 svenskor o.s.v. Jag den
enda man spersonen vid bordet. Nog
åter
hus
utmär
Myck
nen
ean
en
utma
gens
kon
lu
afko
bord
Han
ar
filer
tan
Alten
lisk
efter
Atte
om
Han
från
styf
eller
tyck
Min
sel
alla
het

dessa
aft
långt
gnerske.
det
re
der
oliska
alla
som
eri ny-
skall
refall
Ber.
redikar
ena
hulton.
eslan
åta
talar
toret
fes
r
Jag
vid
ter
. det
Lieri
i den
log
åter man vidar bättre i pensioner än tant
hus, allt är så godt, så väl tillagade och ej så knä
utmätt. En liten fröken Grabois var också der
mycket söt och kokett, och talar ovanligt
kom franska. tyckes vara favoriter i pensio-
nen efter middagen kommo två herrar det
upp, både äldre och slånigaste. Den ena
en kosikan, är språkforskare och hade
utmärkt bra reda för finskans och un-
ganskans grundprinciper. Deklination
konjugation o.d. Han förser fröken Par
ine med böcker, den senaste en populär
afhandling i sanskrit som hon nu skall
börja studera. Tänk Mamma hon har läst
kants kritik der jernunft" som anser
vara det djupsinnigaste i den Pysten
filosofin. – Jag blef af Madame
faquinot, som är en fryntlig och prassa
fru om 40 år bjuden dit på en musik
lisk soirée i nästa lördag, med dans
efteråt alldeles en famille. Fröken
Ahlberg dansar ej, så jag vet ej
om hon tycker det blir roligt. Jag
heller
kan ej, dansa rigtigt dansa på
franskt sätt och har dertill inga
staflar. Kanske jag får låna af Filip
eller någon annan. Fr. Pauliner
tyckes vara glad att prata med
mig, och rigtigt få utlägga sina
åsigter. Hon har reflekterat åt
alla håll, och tyckes ha en vet ging
het som är alldeles förvånande.

På sista tiden har jag haft några
utgifter tvätt, en grundligt stöfvelre.
paration (halfsulor klackar handskar
ty min paletå har ju inga
af sammarne
fickor f. d frcs o. s. v., hvilka mycket
tagit på min kassa. – I sista vecka
hade jag svagheten att med Weir en
afton gå till Palais Royoltheatern
12 frcs och såg der Trecoche & Cacolet,
samt skrattade mig förderfvad. Der fin-
nis det bästa samspel och de bästa ko-
miker man kan se. Meir vill att
jag så fort som möjligt skall komma
och bo med honom, emedan han har
tråkigt och aftnarna och ej får söma
förrån 18 tiden. I Ecole des Beaux
Arts fick jag i sista veckan beröm
af Géromet. Mamma minnes att jag var
hos prof. Guadet med Caveeni, och att den
förre ville ha ett projekt gjordt på 3 à 4
dagar". Det är nu nära två veckor sig
dess och tansen har ännu ej röst en
ohjertspenna. "Hva ske så kunna rita"
mina
är hans svar, på tians uppmaningar.
Lindholm bad honom en gång gå till Clunys verlds-
berömda museum, som isynnerhet för en arkitekt
borde ha ett utomordentligt stort intresse. "Nå hvad
tyckte du om det, frågade K, då Cavien kom derifrån
Är restan vet du, der va en vaktmästare som
va så full, de va så lifvade att se" var svaret.
Nu var det allt frågade se. "Aj ja, nog var der
ja en hon gammalt skräp, menade öfver
Layrelsens stipendiet. Otempor o Mors.
Lindholm tyckte att detta var förfärligt

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har skickat fullmakt för att lyfta stipendiet.

 • Edelfelt har fått brev från Alexandra och Ellen Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt skriver hos Rafael Hertzberg, senare på eftermiddagen ska han tillbaka till Ecole des Beaux Arts.

  École des Beaux-Arts Rafael Hertzberg
 • Tillsammans med fröken Pauline Ahlberg har Edelfelt besökt St Vincent de Paul och St Germain de Prés för att se konst av Hippolyte Flandrin; fröken Pauline är beläst men har kanske under sina studier och resor förlorat den ungdomliga glättighet som hör till hennes ålder.

  Saint-Germain-des-Prés Saint-Vincent-de-Paul Pauline Ahlberg Hippolyte Flandrin
 • Hippolyte Flandrin är Edelfelts (och Carl Gustaf Estlanders) favorit bland konstnärer som målar religiösa motiv; B.O.Schauman verkar inte känna till honom, J.A.D. Ingres, Paul Delaroche och många andra ur den franska skolan; dessutom är det vågat av BOS att kalla Léon Bonnat, Alexandre Cabanel och Jean-Léon Gérôme för "storheter för stunden"; Edelfelt skall skriva ett artigt och övertygande brev till honom.

  Carl Gustaf Estlander Jean-Léon Gérôme Berndt Otto Schauman Léon Bonnat J. A. D. Ingres Paul Delaroche Alexandre Cabanel Hippolyte Flandrin
 • På söndagen var Edelfelt med fröken Pauline Ahlberg till Berciers protestantiska kyrka, som ligger långt bakom Arc de Triomphe mot Boulognerskogen; det var nästan omöjligt att få platser eftersom Bercier för sista gången predikade i det lilla kapellet, församlingen flyttar nästa vecka till en nybyggd kyrka; i Finland skulle det förefalla "rätt eget" om prästen inledde predikan med långa citat av Jaques-Béninge Bossuet och John Milton, vilket Bercier gjorde; han talade bra och hans sista bön för den protestantiska kyrkan, Frankrike och staden Paris var "utomordentlig".

  Frankrike Finland Paris Bois de Boulogne Triumfbågen Pauline Ahlberg John Milton Bercier Jaques-Bénigne Bossuet
 • Fröken Pauline Ahlberg bjöd Edelfelt till middag på fru Jaquinots pension; han var den enda manspersonen runt bordet med en massa amerikaska, norska och svenska fruar och fröknar; fröken Mathilda Grabow var mycket söt och kokett, och talar ovanligt bra franska.

  Pauline Ahlberg Mathilda Grabow Jacquinot
 • Efter middagen kom två äldre herrar, som var stamgäster, upp till pensionen; den ene är korsikan och språkforskar som hade bra reda på finskans och ungerskans grundprinciper; han förser Pauline Ahlberg med böcker, den senaste en avhandling i sanskrit; Pauline Ahlberg har läst Immanuel Kants "Kritik der Vernunft" som anses vara det djupsinnigaste i den tyska filosofin.

  Pauline Ahlberg Immanuel Kant
 • Madame Jaquinot bjöd Edelfelt till en musikalisk soirée med dans på pensionen följande lördag; Fröken Pauline Ahlberg dansar inte, och Edelfelt kan inte heller riktigt dansa på franskt sätt, därtill har han inga stövlar; stövlarna kan han kanske låna av Filip Forstén; fröken Pauline verkar vara glad över att prata och utlägga sina åsikter för Edelfelt; hon tycks ha en vetgirighet som är alldeles förvånande.

  Pauline Ahlberg Filip Forstén Jacquinot
 • På sista tiden har Edelfelt haft några utgifter, tvätt, stövelreparation och sämskinnshandskar.

 • Senaste vecka gick Edelfelt med Julian Alden Weir på Palais Royalteatern och såg Tricoche & Cacolet; han skrattade sig fördärvad; Weir har tråkigt om kvällarna och vill att Edelfelt flyttar in hos honom så fort som möjligt.

  Palais-Royal Julian Alden Weir
 • På École des Beaux Arts har Edelfelt fått beröm av Jean-Léon Gérôme.

  École des Beaux-Arts Jean-Léon Gérôme
 • Som Alexandra Edelfelt kommer ihåg gick Edelfelt med Karl Alfred "Caveeni" till professor Julien Guadet, som ville att Caveen skulle rita ett provarbete; fastän två veckor har gått har Caveen ännu inte börjat rita; Berndt Lindholm bad honom gå till det världsberömda Clunymuséet; där fanns "en hop gammalt skräp" var Caveens intryck, Överstyrelsen för allmänna byggnadernas stipendiat.

  Musée de Cluny Alexandra Edelfelt Berndt Lindholm Karl Alfred Caveen Julien Guadet
 • *Edelfelt ber om förlåtelse för slarvet och hälsar alla, samt tackar Ellen Edelfelt för hennes brev

  Ellen Edelfelt
 • *Edelfelt har inte sett Filip Forstén på en och en halv vecka.

  Filip Forstén