Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) beställningar brev ekonomi författare Gud inredningar jul konstnärer skönlitteratur tavlor utmärkelsetecken utställningar väderlek vänner

Paris den 16 Dec. 1874. Kl. 11
på natter.
Älskade Mamma,
Jag vet ej om detta bref kommer Mamma
tillkända på julaftonen, åtminstone önskar
jag det. Jag kommer nu för att än ytterligare
be Eder alla komma ihog att jag på denna
heliga afton är med mina tankar är hos Eder,
och att jag af hela mitt hjerta nedkallar Guds
välsignelse och fris öfver Eder julglädje. Då vi
finnar alla äro tillsammans på denna kära
qväll och vi drickar en skål för vårt kära
Gamla Finland, så våren säkra på, att jag främst
letar vägen i mina tankar till den gamla grå
gula byggnaden på det stora snöfältet, att jag
ställer mig utanför fönstren för att tilla in
i salen på Eder, på julgranen och barnens
glädje. Jag ser dem för mig, alla dessa ungdo-
mar, börjandes med stora långa Ellen och slutande
Med Annie, Bulli, Minter, Ada" Thyra och Göste, med stråland
blickar titta på julgranens prakt och med bäfvan
åhöra julbocken – inspektörens frågan om det finnes
några snälla barn o.s.v. Några julklappar kan jag
ej skicka Eder nu öfver land och haf, men jag
ärl der Eder nu som alltid min sjutliga tillsvenhet
och mina bästa välönskningar. Dock medföljer
äfven någonting reelt, ett mästerstycke, snart till
smördt, föreställande en interieur från vårt logis Rue

de Poul d Lodi, de Weiss och mitt konterfej
utgöra hufvudfigurerna. En viss natursanning
kan ej frånkännas skizzer, och Weir menade
att jag nödvändigt borde skicka hem den, för
att ge en bild af vårt filosofiskt – litterärt
t
artistiska lif på aftnarna. Jag
min egendomen heller natade
jag ritat på kakelugnen, det Weir har sin
okrat
an modell
fötter vände, att rutorna i fonden föreställa
vårt atelier fönster, att alla fyra väggarne
äro behängda med fotgrafin och gravyrer efter
tan Dyck, Remlerande, Frans Hals, Michel. An
gelo Rafael Velasquez och Holbein och med
origaler af de berömda mästarne Weir och
Edelfelt och är han en ungefärlig bild af
vår bostad. Ute är det ett förfärligt yrva
der; tjockt med snö på Paris gator och talas
och snöflingsna slå mot rutorna. Det är vid
sådana tillfällen som det kan räknas bland
lifvets största njutningar att sitta framför
en präktig brasa. Wen har bedt mig säga
Eder, att de grannlåter som hänga på bröstet
äro bunden i hans schlafrock, och icke heders-
legionen, som man lätt kunde tro. Han
håller på att för tredje gången läsa ett bref
från sin käraste på hinsidan hafvet, som upp-
vaktade honom med en skrifvelse i dag morgse.
Han söker en lång holländsk pipa, den 4 de
a
Morg

es
ef
ap-
dt
han köpt sedan en vecka, ty 3 ha redan gåt
allverldens väg. Som ni sen äro min paris
fullkomligt densamma som fordom bland
böckerna på kyllar finns Victor Hugo. A. de Musik
Mme de Staël, Henry Murger, Walter hon (lord
Byron, Weirs favoist, som han alltjemnt
läser och beundrar. – Wer har denna afton
berättat mig hela sin lefnadshistoria, och
jag min. Efter denna afton har min aktning
och tillgifvenhet för honom blott ökats. Han är
alls icke förmogen såsom jag först trodde, utan
lefver och studerar på ett långlan, som en han
vara i Amerika gifvit honom, och som gör att ha
känna sig skyldig att lefva arbeta dubbelt mera
än annars. Sedan han för sitt bröst vistats
i minnesota, beslöt han, då han såg huru har
får hade svårt att slå sig ut med sin stora familj
att ta sig ut på egen hand i News fork. Han lefde
således 2 år i denna stad, målande porträtter
och taflor för 100 filt stycket, och gift ofta till
kojs med som mage, ty han var för stolt att antaga
lin brors anbud att bo hos honom. Det var öfver
här i New tjock som han träffade den unge konst-
vän som gaf honom pengarna att resa till En-
roka, och här är han i Paris sedan 2 år, och
har det bra, ty han behöfver ej ha bekymmer för
morgondagen. Det går honom nog bra, ty han

talent förtröstan och allvar.
Nästa jul hoppas jag åter få vara hos Eder,
och jag gläder mig ofantligt åt detta hopp. Jag
skall försöka att förtjena litet pengar med por-
trätter i Helsingfors, ty det vore ju ej omöjligt
eftersom Reinhold ej mera är i Helsingfors. Min
första tafla derhemma skall bli ett dubbelpor-
trätt af Mamma och Ellen, och jag tänker ofta
derpå, då jag i Louvens beundrar Van Dyck.
Det kunde ju bli bra, och då vore det ett
stycka för Parisersalongen om 2 år. Det skulle
bli knästycke, Mamma hittande och Ellen stående.
Jag såg ett dylikt utmärkt väl gjordt i Ant-
werpen. – Och nu önskar jag Eder alla
en glad jul, god appetit och många
julklappar. – Jag får troligen icke äta
hemlandsmat under helgen, men är lika
nöjd för det. Helsa hjertligt alla, Morbror
Gustaf och Moster Fanny i första rummet,
och sedan barnen, Tajta, Morbror An-
just och inspiktoren. Skrif snart till
mig om Eder jul, om slödföre och klingande
bjelkor, skicka, lutfisk och gröt. Drick en skål
för mig en silfverbajaren, jag besvärar den nog har
Gud välsigne Eder alla på Christus
burnals till
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt hoppas att brevet till Alexandra Edelfelt anländer på julaftonen; på denna heliga afton är hans tankar hos dem därhemma och han nedkallar av hela hans hjärta Guds välsignelse och frid över deras julglädje.

  Alexandra Edelfelt
 • Då finnarna samlas på julaftonen och dricker skål för Finland, kan familjen vara säker på att Edelfelts tankar söker sig till Kiala; i fönstret ser han alla ungdomar, börjandes med långa Ellen Edelfelt och slutandes med Anni och Butti Edelfelt, Mintu, Ada, Thyra och Gösta Brandt.

  Finland Kiala Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Erik Gustaf Ragnar Brandt Thyra Brandt Helmina Brandt Ada Brandt
 • Som julklapp sänder Edelfelt en teckning av deras logi på Rue du Pont de Lodi med honom och Julian Alden Weir som huvudfigurer; Weir ber att få påpeka att grannlåten på bröstet är banden i hans "schlafrock" och inte hederslegionen, som man kunde tro; familjen skall föreställa sig att på alla fyra väggar hänger fotografier och gravyrer efter Anthonis Van Dyck, Rembrandt, Frans Hals, MichelAngelo, Rafael, Diego Velasques och Hans Holbein och original av mästarna Weir och Edelfelt; ute är förfärligt yrväder och tjockt med snö på Paris gator; bland böckerna på hyllan finns Victor Hugo, Alfred de Musset, Madame de Staël, Henry Murger, Walter Scott och lord Byron.

  Paris Victor Hugo Michelangelo Rafael Rembrandt Anthonis van Dyck Julian Alden Weir Diego Velázquez Walter Scott Alfred de Musset Frans Hals Hans Holbein Germaine de Staël Henry Murger George Gordon Byron
 • I kväll har Edelfelt och Julian Alden Weir berättat sina livshistorier för varandra; Weir är inte förmögen som Edelfelt först trodde, utan lever på ett långlån som en vän i Amerika gett honom; efter året i Minnesota dit han åkt för att kurera sitt dåliga bröst, tillbringade han två år i New York där han försörjde sig själv på sitt måleri; en vän gav honom pengar att resa till Europa, och sedan två år befinner han sig i Paris.

  Paris Amerika Europa New York Minnesota Julian Alden Weir
 • Edelfelt hoppas kunna fira nästa jul hemma.

 • Edelfelt ska försöka förtjäna pengar på porträtt i Helsingfors; det borde inte vara omöjligt då Bernhard Reinhold inte längre är där.

  Helsingfors Bernhard Reinhold
 • Den första tavlan där hemma skulle bli ett dubbelporträtt av Alexandra och Ellen Edelfelt; han har tänkt på saken då han i Louvren beundrar Anthonis Van Dyck; om det blir bra kan ställa ut det på Parisersalongen om två år.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Anthonis van Dyck
 • Edelfelt får troligen inte finländsk mat under julhelgen; han hälsar hjärtligt åt Morbror Gustaf och Moster Fanny, samt barnen, Tajta (Fredrika Snygg), Morbror August och inspektoren; han önskar dem Guds välsignelse på Kristusbarnets fest.

  Fanny Brandt Gustaf Brandt Fredrika Snygg August Streng Kristus