Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

akademier ateljéer beställningar brev ekonomi föreläsningar framtid Gud kläder konstföreningar konstpris museer porträtt rutiner sjukdom (tillstånd) stipendier studier (studieinnehåll) tävlingar i yrkesskicklighet tavlor utställningar väderlek vår

Paris d. 9 mars 1897.
Älskade Mamma!
Jag förstår ej huru jag åter kommit
att skjuta upp. 2 dagar med besväran
det af Mammas bref och Ellens de.
Nu är det afton och jag är mycket
trött, och jag skrifver derföre kostare, men
lofvar att om några dagar afsända
att utförligare bref, kanske till Ellan
Nu till svaren på Mammas frågar.
Jag anser det nästan afgjorde, att jag
som Gud vill kommer hem i höst
i September har jag tänkt, och så stanna
hemma öfver vintern. Vore jag rik
så skulle jag hellre komma hem nu i
vår och resa ut åter mot den kosten
för att här kunna måla något för
Salongen, men jag tror att jag, såsom
jag nu ämnar ställa sakerna, kan arbeta
med lika mycken fördel. Hemma skall jag
genast taga i med porträtter af Mamma

och Ellen, och af alla dessutom som
vilja ha sina tonterfejer. Kanske jag
nu, då Reinhold ej mera är der, kunde
på några beställningar – Hvad stipen
dett beträffar, så tror jag ej det är
värdt att söka det i vår, och kanske
ej heller i höst. Huru skulle jag kunna
vara hemma en hel vinter med stats
anslag? Kommer tid, kommer råd, och
jag hoppas nog att det sedan ges
utvägar för att komma ut igen. – Jag har
nu, sedan jag varit hos Foul och fått
pengar för vexeln köpt mig det som
jag närmast behöfde hatt, byxor och
stöflar. Hag hatt 18 frcs, byxor, mörk-
brun 21 och stöflar 15. Det är märk
värdigt hvad det ändå blir dyrt att
äta, dricka, bo och kläda sig, äfven då ma
gör det med ekonomi. – Paulin Ahl-
berg och jag hafva skrifvit till
sekreterar för franska Akademier
och begärt biljetter till festligheten
i anl. af Caros intagande, och vi

ha äfven fått dem. I thorsdag kl. 12 får
jag således höra granna tal och se alla gubbe
na: Thiers, Hugo, Rittré, Dumas, den d'Aumale, de
Broglie etc. – Porträttet af Lindholms
pojke har jag nu så godt som slutat, men
märker till min ledsnad att det nu, flytta
i min atelier tar sig betydligt sämre
ut än hos L. Då jag icke vill riskera
att bli refuserad i Salongen, kommer jag
Sannolikt att exponera det i Helsing-
fors. – Underrättelsen om Lullis sjuka
ögon smärtade mig djupt. Jag skref till
honom för en vecka sedan ett längre
bref. Stackars Lulle! Måtte icke olycka
tvinga honom att afbryta en bana, som
han med glädje tyckes ha omfalla
På ateliern arbetar jag fortfarande
på förmiddagarna och tecknar på e. m.
på Louvren, emedan Yvons klass
Ännu icke är åter öppnad i anl. af
koncoursen. – I går och i dag ha vi
ändtligen haft vackert vårväder, sol-
sken och värme, i går 16 grader varmt
nidt på dagen. Det är vårluften som
så tagit på mig att jag nu är alldeles
förbi. Jag har namsk i dag på efter

middagen, från 4 till 7 gjort långa promenader
längs Seinen med tvenne kamrater från
ateliern van Menden och Beaumont,
båda mycket bildade, glada och fiffiga
Jag blir en annan menniska då jag
har litet varm luft i näsan och solsken
i ögonen, måtte detta fortfara! Dock är det
föga att hoppas då vintern i allmän
het varit så kall. Becker och Lindholm
har jag träffat häromdagen. De arbeta
både flitigt på sina taflor för Salongen.
Lyckliga tid då jag sjelf får något
godt att skicka dit. I går var jag
en 10 minutera
ändtligen på visit hos Mme C. Connor
en elev af fr. amerikanaren
med en annan syndare som hetter icke varit
der sedan balen. Vi urskuldade oss, och skylt
på vårt tragna arbete och Mme O sannor
sade äfven att hon aldrig fäste sig vid
om unga artister ej kommo; hon visste nog
huru de få arbeta, sade hon, och var för öfrigt
mycket glad och vänlig. Jag hoppas Mam-
ma förlåter mig detta kosta bref, men
jag lofvar, som sagdt att snart låta höra
af mig. Jag tager der före Mamma och syskon
i min famn, ber Gud bevara och välsign
Eder och säger Eder ett hjertligt godnatt
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har 2 dagar skjutit upp att svara på Ellens och Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt ser det nästan som avgjort att han, om Gud vill, kommer hem i september och stannar hemma över vintern.

 • Hemma ska Edelfelt måla porträtt av Alexandra och Ellen Edelfelt och andra som vill ha sina "konterfejer" målade; kanske kunde han få några beställningar då Bernhard Reinhold inte mera är i staden.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Bernhard Reinhold
 • Det är inte värt att söka stipendiet i vår, inte heller i höst; han skulle inte kunna vara hemma en hel vinter med statsanslag.

 • Edelfelt har varit hos Fould och fått pengar för växeln; han har köpt hatt, byxor och stövlar.

  Beer Léon Fould
 • Pauline Ahlberg och Edelfelt har skrivit till sekreteraren för franska Akademien för att få biljetter till festligheterna med anledning av Elme Marie Caros inträde; de har fått biljetter och får således se och höra Adolphe Thiers, Victor Hugo, Émile Littré, Alexandre Dumas, duc d’Aumale och Albert de Broglie.

  Pauline Ahlberg Victor Hugo Adolphe Thiers Elme Marie Caro Albert de Broglie Émile Littré Alexandre Dumas Henri d' Orléans
 • Porträttet av Berndt Lindholms pojke är nästan färdigt; det tar sig sämre ut i Edelfelts ateljé än hos Lindholm; han kommer sannolikt att exponera det i Helsingfors, då han inte vill riskera att bli refuserad på Salongen.

  Helsingfors Berndt Lindholm Ragnar Lindholm
 • Underrättelserna om Lulle (Julian) Serlachius ögonsjukdom har smärtat Edelfelt djupt och han har skrivit ett längre brev till honom.

  Julian Serlachius
 • I ateljén arbetar Edelfelt på förmiddagarna; eftermiddagarna tecknar han i Louvren, eftersom Adolphe Yvons klass ännu inte har öppnats på grund av concoursen [tävlingen].

  Louvren Adolphe Yvon
 • De senaste dagarna har de haft vacker vårväder; Edelfelt har gjort långa promenader längs Seinen med ateljevännerna Evert Van Meuden och Auguste de Beaumont.

  Seine Auguste de Beaumont Evert van Muyden
 • Adolf von Becker och Berndt Lindholm målar på tavlor för Salongen; Edelfelt längtar efter den tid då även han har något gott att sända dit.

  Adolf von Becker Berndt Lindholm
 • Edelfelt var i går på en 10 minuters visit hos Madame O’Connor, tillsammans med en annan av Jean-Léon Gérômes elever, en amerikan, som inte heller varit där sedan balen; Madame O'Conner visade förståelse för att unga konstnärer var upptagna.

  O'Connor
 • Edelfelt avslutar med att ta Alexandra Edelfelt och syskonen i sin famn och ber Gud bevara och välsigna dem.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • *Konstföreningens pris avgörs i dessa dagar.

 • *Pauline Ahlberg hälsar till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg
 • *Ateljén öppnas numera kl. 7 på morgnarna, så Edelfelt stiger upp halv 7.