Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner blommor brev ekonomi engelsmän européer föreläsningar fransmän hotell italienare karikatyrer kläder konstnärer landsbygd musik pensionat sällskapsliv spanjorer svenskar träd ungrare utflykter

Barbizon (vid Fontainebleauskogen)
d. 23 April 1875.
Älskade Mamma!
Som Mamma ser sitter jag nu ett långt
stycke bort från Paris, i den lilla vackra byn
Barbizon, Millets, Rousseaur m.fl. sommar
noge. Hvad här är utmärkt vackert. Appel
och pärontran full blom, syrener, högg
hvitsippor och biska öfverallt, och sedan
rakt framför oss den väldiga skogen.
I börjar af veckan mand. och tisdag, gick
jag alla eftermiddag med Chevreuil
och Blanc till Charenton och derifrån
till Joinville, der jag började på med
en sliten landskapsstudie. Hvem han
väl stanna i Paris då det är så herrligt
ute på landet och då man så lätt han
komma dit. I onsdags beslöt Weir
Bates och jag att på 3 dagar göra en
utflykt till Fontainebler för att se slotter
och skogar. Vi reste af i går morgse, kom
mo till Villenen. St Georges kl. 11 ung. – Stanna
de der och tecknade – fortsätta sedan jem
vägsresan till stationer mellen och togo
derifrån omnibus hit. – Här bo vi
på att mycket landtligt artisthôtel, med
ungefär 20 andra målare (de flesta paysa-

gister. Bl. andra finnes har en ung
strykful, men mycket talentfull vensk
Hill, f.d. student i sund der hans far är
mathescos professor. Man lefver här
för 5 frcs om dagen. – rum kafé an
läst, frukost med 2 porträtter, Dejuna, dessa
och kaffa och middagelika stark samt
vin à discretion d.v.s. så mycket man
vill. Man mår således utmärkt godt,
och åter god hästant föda, sådan man
får hemma i norden.
Om någon qvarttimmer skola vi tre
förutiga vandringen till Fontainebler
som kommer att upptaga 3 timmar
af vår förmiddag. Mina kumpaner
stå och hela på mig, och Mamma
inser då huru det är att skrifva.
Jag sitter i den s.k. billardsalen: ett
litet rum med billan och ofantliga kärre
katyrer på väggarna af alla de hundra
tals målar som varit här. Försten
äro öppna och den gudvämliga dokker-
af vår och frisk grönska sköner
in. Hvad det är vackert. Henne
blå, skogen grön, solen varm.
I matsalen äro väggarna alldeles
fullhängda med minne och skizzer
af målare. Här finns bl. a. en mycket
a
A

eng
enl
vacker vi af St. Petersburg.
Bogulubow, – skizzer af de Penne,
den berömda kundmålar, antwerpa
Mols, Carolus Duran etc.
Mamma skulle se dessa målare
som sitta här omkring mig. Kl.
är ung. 9 på morgonen och alla be-
reda sig att draga ut i skogen.
konstiga hattar höga damaskor.
långa pipor, lurfvigt här och
glada sinnen. Här finns fransmän
spanjorer, engelsman, ungrare, svensk
och sedan amerikan, hvilka natur
ligtiven skicka mest af alla och göra
minst. –
Hvar jag i afton kommer att hamn
vet jag ej, om det blir här, i Fontain
bleau eller i Marlöt, på andra
sidan om skogen. – I morgon afton
är jag bjuden till Bad. Jaquinot i
Paris – på musik soirée Grabow,
Filis Forsten, Mlle Marguerite S. och
en taliensk orgel-virisen.
Paulini som jag träffade i förr
på läras konser mig, ber
mig framföra sina hjertliga helsning
går och sina täcksägelse för bref

Hvad de äro odrägliga mina
Amerikan, de Kika på en
abegriplig pason. – De ha i allena
het en säkerhet i uppträdandet, alla
amerikan, som skilja den från
europeer.
Inga pengar har jag fått från
källa Holm, Antell eller någon
annan. I så fall skulle jag na
turligtvis ha skrifvit derom.
Det vore derföre utmärkt bra om
man kunde skicka mig något
med omgående, isynnerhet som jag snart
skall betala hyran, och måste
skaffa mig en rock.
förlåt detta rysligt slarfviga
bref. Det är minsann ej 10 mi
nister jag användt derpå, och hela
tiden har jag varit plåga af Ba
tes som är specielt tråkig, lika
som han blefva värre af att vänta
några mina der – Gerkie
mera härnäst – farväl, älskade man
ma, farväl, helsa alla. – Tack för bref
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Som Alexandra Edelfelt ser sitter Edelfelt långt från Paris in den lilla vackra byn Barbizon, Jean François Millets och Théodore Rousseaus sommarnöje; träd och blommor blommar; i början av veckan gick han alla eftermiddagar med Léon Chevreuil och Jospeh Blanc till Charenton och därifrån till Joinville vid Marne, där han började på en liten landskapsstudie; på onsdagen åkte Edelfelt med Julian Alden Weir och Dewey Bates på tre dagar till Fontainebleau; de kom ungefär kl. 11 på förmiddagen till Villeneuve St Georges, stannade där och tecknade, fortsatte sedan med tåg till stationen Melun och tog därifrån omnibus till Barbizon.

  Paris Barbizon Joinville Fontainebleau Charenton Marne Villeneuve-Saint-Georges Melun Alexandra Edelfelt Julian Alden Weir Dewey Bates Jean François Millet Joseph Blanc Léon Chévreuil Théodore Rousseau
 • De bor på ett lantligt artisthotell med ungefär 20 andra målare, mest paysagister [landskapsmålare]; där finns en "ung strykful", men talangfull svensk, Carl Fredrik Hill, tidigare student i Lund där hans far är mathescos [matematik] professor.

  Lund Carl Fredrik Hill Carl Johan Danielsson Hill
 • På hotellet lever man för 5 francs om dagen; Edelfelt skall snart vandra till Fontainebleau; han sitter och skriver i biljardsalen, där det hänger karrikatyrer av alla de hundratals målare som bott på stället; i matsalen är väggarna fullhängda med minnen och skisser av målare, bl.a. en vacker vy över Sankt Petersburg av Aleksej Bogulubow, samt skisser av den berömda hundmålaren Charles Olivier de Penne, antwerparen Robert Mols och Carolus Duran; klockan är 9 på morgonen och alla målare sitter klädda för att dra ut i skogen; där finns fransmän, spanjorer, engelsmän, ungrare, en svensk och amerikaner; Edelfelt vet inte om han på kvällen stannar där, i Fontainebleau eller i Marlotte.

  Sankt Petersburg Fontainebleau Marlotte Carolus-Duran Aleksej Bogoljubov Robert Mols Charles Olivier de Penne Aleksej Bogoljubov
 • Följande kväll är Edelfelt bjuden till Madame Jaquinot i Paris på musiksoaré med Filip Forstén, Mathilda Grabow, mademoiselle Marguerite Jaquinot och en italiensk orgelvirtuos.

  Paris Filip Forstén Mathilda Grabow Jacquinot Marguerite Jacquinot
 • I förrgår träffade Edelfelt Pauline Ahlberg på Elme Marie Caros föreläsning; hon hälsar Alexandra Edelfelt och tackar för brevet.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Elme Marie Caro
 • Vad de är odrägliga amerikanerna; i allmänhet har de en säkerhet i uppträdandet som skiljer dem från européer.

 • Edelfelt har inte fått några pengar från Calle Holm eller Herman Frithiof Antell; det vore bra om Alexandra Edelfelt kunde skicka pengar till hyra och kläder.

  Alexandra Edelfelt Carl Holm Herman Frithiof Antell
 • Edelfelt ber om förlåtelse för det slarviga brevet; han har inte lagt ner mer än tio minuter på att skriva det och hela tiden har han plågats av Dewey Bates, som inte verkar kunna vänta några minuter extra, Yankee!; Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och hälsar alla.

  Alexandra Edelfelt Dewey Bates