Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

blommor konstnärer utflykter utställningar vår

Plockad i Gravelle nära foinville.
Jag hade tagit några syrenblommor från
Barbiron, men de äro ej torra ännu.
Hvad jag gerna skulle dela med mig
litet af blomsterdapten, grönskan och
våren med Eder. – Men färd till fr
kryade upp mig ofantligt. Jag kände
att jag behöfde andas litet vårdoft
och jag är nöjd öfver att jag föresa utflytt
Ännu några ord. Jag har ännu alltjemnt för-
tung i hufvudet. Hvilken pargprakt. Han är
en af dessa, som är utmärkt sådan han är
men är farlig att imitera. Pauline var alldeles
les betagen. – Gérôme rekommenderade spen
cielt denna exposition. C'est un kom
me qui a passé sa vie à travailler, – hvit
ken ofantligt vigtigt lefvartegel i
dessa ord.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

  • Inne i pappret en blomma plockad i Gravelle, nära Joinville; Edelfelt hade också tagit några syrenblommor från Barbizon, men de är inte torra ännu; utflykten till Fontainebleau där han kunde andas vårdoft kryade upp honom ofantligt.

    Barbizon Gravelle Joinville Fontainebleau
  • Edelfelt är ännu betagen av Marià Fortuny-expositionen, särskilt av färgprakten; Fortuny är en av dessa som är utmärkta som de är, men är farlig att imitera; Pauline Ahlberg var alldeles betagen; Jéan-Léon Gérôme hade rekommenderat utställningen och menat att Fortuny ägnat sitt liv åt att arbeta ("C'est un homme qui a passé sa vie à travailler"), vilket Edelfelt tycker är en viktig livsregel.

    Pauline Ahlberg Jean-Léon Gérôme Marià Fortuny