Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer beställningar Bibeln bildkonstläroinrättningar brev ekonomi fotografier gravering historia konst konstnärer kvinnor medaljer nationaldagar politik pris (belöning) republikanism resor restauranger studenter tavlor teater utställningar vänner

Paris fredag d. 7 Juli 15
komnade Mamma
Om jag en der uppskjutit besmandet af derickas
bref så sin af varit derföre att jag, genom fick
hdelle närvars ej varit hemma om aftnarna och
beldater ej genom arbeta, kunnat få tid att dragen
på dagen. Hell, på fredags middag rifvad jag mig
Brken skilda och skrifver några ord. Sjelf.
fuline kom sinnet sonsk. Hvad det skallat –
der det att skaffa honom. Jag har gånger
honom dålig blef af försatt 2 år tillbaka
det vi har supplifvet gamla glada menning. Att
låg jag före det är att jag då jag älskan
till skrifen ej känner igen mig af den
ker den nu mera än alstig märker i att
dit merare, att hela mitt enting gå
del hos
och
lönader att jag följdrigtigt en kan

rigtigt väl i kretsar der man
finne de
derpå. – Med mina snarmar
e Sen
fter
annat, de äro också fastade.
hun
undra barn än skulle tvekande
har berättat mig tusen saker
åket är förändradt och jag får
att trifvas i mitt har
dem, som jag under dessa år

188

stått i brefvexling med. – Roligt är det att
se huru förtjust Ael är i Paris. Vi ha gjort
långa promenader och öfverallt, vid hvarje steg
blifvit påminta om Zora stater i Frankrikes
historia, och om aftnarna ha vi alltid
sökt roa oss på bästa sätt. På français
sågo vi la Lille de Roland och L. var alldeles
utom sig öfver Sarah Bernhardt spel. Några
aftnar ha vi gått och blott flanerat på
boulevarden. I förrgår gjorde vi en hastig
tur i Louvern och i gå i Luxembourg och jag
har angifvit hvilka saker han företrädes
vis bör se på, och i går afton voro vi sist
på bal Bullier, der det var ofantligt
mycket folk, fyrverkeri och vild dans.
På morgnarna har jag arbetat i Ecol
des Beaux Arts och på eftermiddagarna
tecknar jag på trä sista planchen för
julqvällen. Men uti högre gestalt sig
reste o.s.v." – Här af medföljer en på några
minuter gjord dålig kalk. – teckningen på
trä som jag sökt göra med största möjliga
omsorg, är naturligtvis mycket bättre.
I går var en kamrat från ateliern.
Meyssat, här och visade mig huru mån
t

skulle göra. Han tecknar namkl. för en moder
Journal och är vän vid arbetet. Jag fick lf
att ändå en hel hop saker, göra offekten
tackare o.s.v. – Nu går jag och åter frukost
och derefter beger jag mig till Mr Lavée
med klossen. – Meissat sade att gravuren
skulle kosta omkr. 30 à 100 frcs för
hvar planche. – Då se om Edlund går in
på så mycket. Jag har inga presentioner
och skulle gerna ge deckningar för hvilket
pris som helst blott boken kunde komma
ut. – Första afton hel var här,
bjöd Weir mig och honom på champagne
vid middagen; det var näml. den 4
Juli, amerikas frihetsdag. Amerikanske
ståndaret svajade hela dagen ut från
vårt atelien fönster. Weir hade dessutom
bjudit Dagnan, Wencher (Gérômes 2 bästa
elever). Bastein-Lepage, Pausion, henne
Chévreuil och Guerin på viften "chez
Anna" der vi vanligtvis äta. Axel Antell
kom således genast in i ett rigtigt artis
sällskap, och fastän han ej kunde tala
med dem, förvånade han sig öfver huru
utmärkt hyggliga och trefliga de voro.

der dracks skålar för Amerika, för den
republikanska iden, för Frankrike, för
Washington och Lafalkeasande jag
talt om Bastien Lepager. Jag beun
honom. Han är enligt mitt och många
andras tycke den utmärktaste porträt
målare i Frankrike, – har fått alla me
daljer i salongen, får helt säkert som
priset i år (åtminstone önskar jag det) och
är blott 24 år. Den gladaste, intelliga
och mest genialiska ungdom man kan
träffa på. Hans romarpris med ämne
ur nya testamentet säges var mästerligt
sida vid
Som Bastien Lepage och jag sutto tillsamma
vid bordet, samtalade vi hela tiden (vi
stannade der, tack vara champagnen till
kl. ½ 10). Hvad det var roligt att höra
honom tala! Jag glömmer aldrig de röd
han gaf mig, aldrig det myckna han sade
om konsten, som han förstår bätter än
någon. Axel Antell farin honom utmärkt
hygglig, och förvånade sig öfver att han
genast var så hygglig och hjertlig, sans
Jalon, med honom, en fullkomligt obekant.
Bastien Lepager predikade för mig detsar
ma

som Gérôme: simplicité, sin cerité.
et charactère" och sedan framför allt teckning
Han äterade ofta Corots korta och kraftiga
regel, som han i ett bref till en vän uttalut:
Dans la carrière d'artiste, il faut con-
scene, confiance en soi et persévérance
Fjusi arma,
Les deux choses, à mes yeux, de la dernière
importance sont: l'eande sévère du dessin
et des valeurs (ljusförhållanden". B. Lepage
har målat blott 3 porträtter och för alla
tre har han fått medalj. Det första af hans
gamla farfar "en plein air" i en trädgård
der gubben sitter med glasögon, rokmössa och
just skall ta sig en pres är alldeles mästerligt
det sista en judisk bankir och en liten
commissante i sin hvila slöja, voro rigtiga
pièces de succès på detta års salong. Jag
ha hört sägas att han målat 3 porträtt
af farfadren förut, men kasserat dem och
sedan först gjort det sista. "Jamais se contentier
d'un à peu près". Han sade att hufvuden
oenaleri som i allt grundligt arbete var
(utom talang, som naturligtvis märk fin en
stark vilja. Man får ej sköna sig sjelf.
sade han varbeta med hela sin intelligaren
och ej som en vidhuggare, sätta sig in i
till ämne så att det allena upptagen ens
tankar. För en nybörjare sade han (och
det är mycket sannt) är ej den partiga
skizzerande inspirationen att rekommende
ty den leder till egenkärlek och till att
ändamålslöst frambringande af omogna verk
(man smekes af det möjligen genialiska
ej skizzen och tror sig vara fullfjädrad härst
nar) nej man skall veta hvar man vill
och ej sky arbete, börja om, utföra,
framförallt söka återgifva just det
som man vill och ej lemna det minsta
än hasard, icke bry sig om "l'approbatione
des bourgeois". – Och nu börjar. Vi låter
länge om poesi och musik, om Biberg
hvars ämnen han ansåg aldrig kunna
bli gamla, om dess stora i verkligen
för
gudomliga poesi.
Jag finner ej
fiel Antell det allra ringaste förända
Han tyckes verkligen ha läst ofantligt
under det sista året och väl derför
i det hela tagit rätt skunnig om
det som passerat i Hfors under senaste

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Anledningen till att Edelfelt skjutit upp att besvara Alexandra Edelfelts brev, är att Axel Antell är i staden och han har inte haft någon ledig tid att skriva.

  Alexandra Edelfelt Axel Antell
 • Med Axel Antell har Edelfelt tagits tillbaka två år i tiden; han befarar att han inte ska känna igen sig i studentvärlden då han kommer till Finland; det har fått honom att inse att han verkligen vill bli konstnär; med hans närmaste vänner är det en annan sak, de binds samman med flera band än studentbekanta.

  Finland Axel Antell
 • Det är roligt att se hur förtjust Axel Antell är i Paris; de har gjort långa promenader och överallt blivit påminda om Frankrikes historia.

  Frankrike Paris Axel Antell
 • De har sett la fille de Roland på [Théâtre] Français och Axel Antell var alldeles utom sig över Sarah Bernhards spel.

  Théâtre-Français Axel Antell Sarah Bernhardt Roland Berthe
 • De har flanerat på bulverderna, besökt Louvren och Luxembourg och Edelfelt har angett vilka saker Axel Antell företrädesvis bör se; föregående kväll var de på bal Bullier.

  Louvren Luxembourgpalatset Bal Bullier / Closerie des Lilas Axel Antell
 • På morgnarna har Edelfelt arbetat i Ecole des Beaux Arts och på eftermiddagarna har han tecknat på trä sista planschen för Julqvällen; en kamrat från ateljén, Albin Meyssat har visat hur man gör, han tecknar för en mode Journal och är van vid arbetet; Edelfelt skall gå med klossen till Monsieur Jules Marie Lavée; Meyssat sade att gravyren skulle kosta omkring 80 till 100 francs per plansch, får se om Gustaf Wilhelm Edlund går in för så mycket.

  École des Beaux-Arts Gustaf Wilhelm Edlund Jules Marie Lavée Albin Meyssat
 • Första kvällen Axel Antell var här bjöd Julian Alden Weir på champagne vid middagen för att fira den 4 juli, Amerikas frihetsdag; Weir hade också bjudit Jean-Léon Gérômes två bästa elever Pascal Dagnan och Joseph Wencker, samt Jules Bastien-Lepage, Edouard Paupion, Léon Chevreuil och Jean-Baptiste Guérin på "viften" "chez Anna", där de vanligtvis äter; de skålade för Amerika, den republikanska idén, Frankrike, George Washington och Gilbert de Lafayette.

  Frankrike Amerika Chez Mademoiselle Anne Axel Antell Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir Jean-Baptiste Paulin Guérin Joseph Wencker Léon Chévreuil Edouard Paupion Anna Chomette Gilbert de Lafayette George Washington
 • Edelfelt beundrar Alexandre Cabanels elev Jules Bastien-Lepage, som bara är 24 år och fått alla medaljer i Salongen och säkert får årets Romarpris; hans bidrag för Romarpriset som är ett tema från Nya Testamentet lär vara mästerligt; Axel Antell fann honom "utmärkt hygglig" och Edelfelt satt bredvid honom och talade med honom hela kvällen; han "predikade" samma saker som Jean-Léon Gérôme: simplicité, sincérité och charactère [enkelhet, ärlighet och karaktär] och citerade Camille Corot som menar att man i konstnärskarriären behöver samvete, självförtroende och uthållighet, samt fördjupade studier i teckning och ljusförhållanden; Bastien-Lepage menar att man skall veta vad man vill och inte sky arbete; de talade länge om poesi och musik, om Bibeln vars teman Bastien-Lepage ansåg aldrig kunna bli gamla.

  Rom Axel Antell Jules Bastien-Lepage Jean-Léon Gérôme Alexandre Cabanel Camille Corot
 • Axel Antell hade inte förändrats; han hade studerat så flitigt att han inte hade reda på vad som hänt i Helsingfors under senaste tiden; *om någon vecka fortsätter han till Schweiz och Italien, för att på hemvägen komma via Paris, så att han och Edelfelt kanske kan åka hem tillsammans.

  Helsingfors Paris Italien Schweiz Axel Antell
 • *Axel Antel har mycket talat om "Gumman" Berndtsons bestyr med att få Hulda Berndtson uppmärksammad i Stockholm; Han har med sig ett kort av den sköna, och Edelfelt tycker hon ser betydligt äldre ut; Axel har umgåtts lite med släkten de senaste tiderna, bara två gånger under vintern har han varit hos Victor de la Chapelles; Edelfelts mage säger att det är frukostdags, så han önskar Alexandra Edelfelt farväl.

  Stockholm Alexandra Edelfelt Axel Antell Hulda von Born Victor de la Chapelle Augusta Berndtson