Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

agentskap ångbåtar ateljéer båtar beställningar brev försäkringsbolag Gud sällskapsliv tåg veckotidningar

Paris d. 14 Sept.
Älskade Mamma
Imåningom börjar jag bli resfärdig, efter
tusen språng fram och tillbaka genom Paris,
att flytta mina saker till andra andan
af staden (till Lindholms atelier köpa hall-
fodral, gå till skräddare och försöka, springa
till Gravören och derifrån till l'Illustration"
etc. etc. – och under allt detta stryker pengar
med på en alldeles fasaväckande fason.
I thorsdag morgon reser jag, om Gud vill, till
Lübeck der jag borde inträffa dagen der –
på omkr. Kl. 10 f.m. – Jag reser med expres
tåg (mixte) ty om också jag då får far
ä i 1sta
(derifrån i andra med mixte"
klass ändå till Köln, så vinner jag tid och det
blir bestämdt lika dyrt att ligga öfver i Köln
och Hannover. – En eftermiddag får jag således
att tillbringa i den goda staden Lübeck
och då skall jag skrifva några ord för att
säga när jag reser, ty det händer ju ofta
att ångbåten uppskjuter sin resa då lasteur
ej är slutad. – I lördags var jag åter på

middag hos facquinots men från sjelf hade
fått lof att resa till Dieppe så att Mille
Marguerite, som nyss återkommit Gener
fungerade som värdinna. Hon har fått
färg och blifvit litet fetarer under sommaren
och är nu rigtigt vacker. – Pauline
kommer hit tillbaka i början af Oktober.
I morgon är jag åter bjuden till Ps
men vill i stället gå dit i dag emedan
jag helst vill komma tidigt i säng aftonen
före resan. – Rådman fulle Gadd är
här, och kom i går och sökte upp mig
efter att ha gjort tre misslyckade försök
förut. – Jag har nu skrifvit till
Bastien Lepage att jag ej kan komma
till Meuse och skall så snart jag slutat
detta, ta mig det svåra värfvet än att
kontramandera hans inbjudning till Metz,
som jag redan så godt som gått in på.
Axel Antill än fortfarande i Schweitz
och tyckes ännu sig ha rigtigt bestämdt
sig för när han skall anträda hemresan
Af bekanta här i Paris har jag på de
5 senaste dagarne ej sett andra än Wencher
Meyssat o. Baude. Denna sistnämnde
kon
han
här k
sa till
Bour
kom p
bas
tell
hen
ber

elf hade
sett
genede
fått
immaren
ling
er.

å.
Schweiz
bestämdt
euresan
es de
tänker
minot
en
bestyr icke allenast om graverandet af mina
teckningar, men också om deras tryckning och
hemsändning. Baude presenterade mig
häromdagen för M. Lucien Mari, diecteur
förl Illustration. Han lofvade sända mig
träklossar till Finland och gaf mig för
resten den fullkomligaste frihet i afseende
å ämnena, något från finska folklifvet
eller naturen skulle det vara. Mamma
bor derföre ej förvåna sig om endera
dagen ett paket anländer från l'Illustrationer
Ryrar.
Snart och snart får jag den outsägliga
fröjden att trycka er alla mot mitt bröst
Tilldess farväl. Jag skrifver som sagt
från Lübeck
Mammas Atte.
P. S. Morbror Gs planer om agenturskap
köras betydligt af den omständigheten att
han vill skrifva på svenska. Då nu intet bolag
här har svenska folkar eller specielt vill
gå till öfversättningsbyrån vid Place de la
Bousse för hvart bref så blir det svårt. Dessu-
tom finnes här på platsen en så ofantligt

skara kommissionärer och agmeland
alla brancher, att de bestämdt tagit reda
på allt som kan inbringa pengar genom
kommissionärsverksamhet. Emellertid
skall jag gå till försäkringsbolagen "le solen
och le monde för att höra åt. – Men jag
har talt mycket ord denna sak med
mina franska bekanta och de anse att
franska är oundgänglig. – Skulle ej
Morbrors bref ha kommit så sent, eller
redan då jag hade räknat ut dag
för min härvara, så hade kanske mina
emödanden haft större framgång – ty det
tager ofantligt tid att gå och höra åt.
i Paris der man tryggt han räkna
en half dag för hvarje kommission.
stade jag någon enda affärsman bland
mina bekanta! Ack att den fulle klienska
ej är här mera! – Helsa Morbror
och såg honom det jag nu skrifvit
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Efter tusen olika ärenden fram och tillbaka i Paris börjar Edelfelt vara redo att resa; han har flyttat alla sina saker till Berndt Lindholms ateljé.

  Paris Berndt Lindholm
 • Edelfelt har sprungit hos gravören och l’Illustration.

 • Om Gud vill reser Edelfelt på torsdag morgon till Lübeck med expresståg; även om tåget är dyrare vinner han tid och pengar på att inte behöva övernatta i Köln och Hannover; han skriver från Lübeck, eftersom ångbåten ofta skjuter upp sin resa då lastningen drar ut på tiden.

  Köln Lübeck Hannover
 • Edelfelt var på middag hos Madame Jacquinot, som själv hade fått lov att resa till Dieppe; Mademoiselle Marguerite, som kommit hem från Genève, fungerade som värdinna.

  Genève Dieppe Jacquinot Marguerite Jacquinot
 • Pauline Ahlberg kommer tillbaka i början av oktober; Edelfelt är i dag på väg till Jacquinots.

  Pauline Ahlberg Jacquinot
 • Rådman Julle (Julius) Gadd är i staden och har sökt upp Edelfelt.

  Julius Gadd
 • Edelfelt har skrivit till Jules Bastien-Lepage och meddelat att han inte kan kommar till Meuse; han ska också skriva och tacka nej till inbjudan till Metz.

  Metz Meuse Jules Bastien-Lepage Karel Scriba
 • Axel Antell är fortfarande i Schweiz.

  Schweiz Axel Antell
 • Av hans bekanta i Paris har han de senaste dagarna bara träffat Joseph Wencker, Albin Meyssat och Charles Baude.

  Paris Charles Baude Joseph Wencker Albin Meyssat
 • Charles Baude sköter om graveringen, tryckningen och hemsändandet av teckningarna till Julqvällen.

  Charles Baude
 • Charles Baude presenterade Edelfelt för Lucien Marc, direktör för l’Illustration: Marc lovade sända träklossar till Finland och gav honom frihet att välja motiv, något från finska folklivet eller naturen skulle det vara; Alexandra Edelfelt ska därför inte vara förvånad om det kommer ett paket från l'Illustrations byrå; Edelfelt tar farväl och ska skriva från Lübeck.

  Finland Lübeck Alexandra Edelfelt Charles Baude Lucien Marc
 • Morbror Gustaf Brandts planer på agenturskap försvåras av att han vill skriva på svenska; inget bolag har svenska tolkar eller vill gå till översättningsbyrån vid Place de la Bourse; Edelfelt skall gå till försäkringsbolagen le Soleil och le Monde för att höra sig för; det går mycket tid åt att höra sig för i Paris och Edelfelt har inga affärsbekanta; det är synd att Julle (Julius) Kleineh inte längre är i Paris.

  Paris Place de la Bourse Gustaf Brandt Julius Kleineh