Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

akademier ekonomi fasta Gud kaféer konst konstsamlingar mat museer restauranger tåg telegram temperatur väderlek

C. Sternepsypve – d. 3 mars kl.
1/2 12 på natten
1876
Älskade Mamma
Några ord blott för att visa att jag ännu
har bra ledsamt efter Eder alla. – Sedan
jag ändtligen fått sofva ut i natt begåfva
vi oss H. och jag till Konstakademin och
derifrån till Ermitaget som olycktvis var
stängt emedan det var fredag. – Förargelse
med.
och missräkning slutan

känslöst restenska
en delika
frukost hos Felissjeff, med ostron och caviar,
i massa. – Hoving menar, att det är bättre
att vi båda ha pengar i portemonnan
(jag har fått utländsk mynt af honom) för att
betala om hvartannat, än den ena och är
den andra, – och jag tycker också det är
förståndigare än att låtsa halfvera allt,
såsom först projekterades, ty ett låtsa
skulle det väl bli då jag ej alls vet när en
huru jag skall betala resan. På eftermidda
gen gingo vi till Zilliacus som tycktes
fägnad af vårt besök, och som längtade
härifrån så mycket han orkade. Nu
härifrån så mycket han orkade. Nu

på aftonen foro vi en ohyggligt lång väg
till Spetersburgska förstån för att träffa en tysk.
familj som H. ville göra visit hos, åto derefter
hos Palkin (Newskypr) der vi träffade
Berndt Standertskjöld och Carl Kræmer, hvilken
senare kommer att resa med oss till Warscha
I morgon. – Inte en enda konsert, intet
kafé chans tant, intet som stöter på afton-
underhållning finnes här under fastän, ja
de dundrande organerna" äro t. o. m. ouppdragen
för närvarde. – Äfven jag känner det
ledsamt att vara så nära och ändå så
bild från Mamma. Kallt och ruskigt här
hör varit, dock mera ruskigt än kallt
ty vi ha ej haft mera än 6 à 8 grader
dag. – Det är rigtigt ledsamt att
tänka på att bara en enda dagsresa
skitter oss åt och vi ändå ej få se hvarandra.
Får nu se huru vi stå ut med jernväga
skakningen i morgon och öfvermorgon,
vi ha redan börjat proviantera oss och
skaffat oss lektyr. – Min kappsäck an-
des ej vara för stor af Hovinge – Godnatt
goda älskade Mamma – Gud välsigne
Eder alla!
Atte.
goda älskade Mamma – Gud välsigne
Eder alla! –
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt skriver några ord för att visa att han fortfarande känner hemlängtan.

 • Sedan Edelfelt fått sova ut gick han och Victor Hoving till konstakademien och därifrån till Eremitaget som olyckligtvis var stängt i.o.m. att det var fredag; förargelsen och missräkningen gick över med en fin frukost hos Jelisejeff (fin delikatess handel och restauration) med ostron och kaviar.

  Eremitaget Jelisejeff Victor Hoving
 • Victor Hoving menar att det är bättre att de båda har pengar i portmonnän och betalar om vartannat; Edelfelt tycker också det är förståndigare än att låtsas dela allt på hälften, då han inte vet när eller hur han ska betala tillbaka resan.

  Victor Hoving
 • På eftermiddagen gick de till Konni Zilliacus som uppskattade deras besök.

  Konrad Zilliacus
 • På kvällen gick de till den petersburgska förstaden för att träffa en tysk familj som Victor Hoving ville besöka; därefter åt de hos Palkin (Newsky pr.) där de träffade Berndt Standertskjöld och Carl Kremer; den senare kommer att resa med dem till Warschau.

  Warszawa Nevskij prospekt Palkin Victor Hoving Carl von Kræmer Berndt Standertskjöld
 • Under fastan finns inte en enda konsert, inga café chantant eller annan kvällsunderhållning, t.o.m. de dundrande "organerna" [mekaniska orgelverk, populära i kaféer och restauranger] är ouppdragna.

 • Edelfelt tycker det är ledsamt att vara på bara en dagsresas avstånd utan att kunna se Alexandra Edelfelt; vädret har varit kallt och ruskigt.

  Alexandra Edelfelt
 • Får se hur de står ut med tågresan de följande dagarna; de har redan börjat proviantera och skaffat lektyr; Victor Hoving anser inte att Edelfelts kappsäck är för stor.

  Victor Hoving
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt god natt och Guds välsignelse till dem alla.

  Alexandra Edelfelt
 • *Edelfelt tror inte att han glömt något viktigt och har därför inte heller telegraferat.

 • *Edelfelt anslogs inte mycket av det moderna ryska måleriet på konstakademien; de ryska målarna har en viss skicklighet men är hårda i färgen och framstår inte som sympatiska.