Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

brev konfirmation läkare sjukdom (tillstånd)

Rom. d. 31 Mari 1896.
Älskade Mamma
Fåfängt har jag under de sista dagarne
lupit till posten för att få bref, jag
hoppas mycket af morgondagen, ty enligt
att beräkning gör jag då få svar på mitt
bref från Venedig och det första från
Rom. Den sista veckan har varit
bland de tråkigast jag upplefvat.
Hering är neml. sedan ser dagar
sängliggande sjuk i Farmhatar
och jag har under dessa dagar
nästan hela tiden varit hemma.
Såväl den skicklige tyske de Er.
hårdt som dr C. Holm från Hfors
bereda oss på att han ännu kom-
mer än ligga 1 à 2 veckor. Dessu-
tom har jag just ej kunnat

få en blund under nätterna, ty
A. har alltid några behöfver hvar
annan minut. Det har likaså varit
omöjligt att företaga mig något under
dagarna, ty då man på källas betala
och till beständig konsert här: af
woj, oj woi-naj, så blir men på
ett så miserabelt lynne att man
Sannerligen ej har lust till någonting
Hvar tredje timme lavemang, hvarannan
kalla omslag, och hvar minut små
isbitar som läggas i de tetiska natt o. det
får förtära – litet bouilton. I förrgår
natt var han verkligen dålig, yrade
och var så innerligt spåk och beska
lig i sitt tal, att det tydligen bevisade
församring. – Och sedan var han
bestämdt mera krånglig mot mig
än mot andra – allt detta gjorde att
met humör blef så uselt som möjligt
och jag fick en sedan hufvudvärk
och
hus
de
ha
ator
oss
f

lof
he.
och
n är
och
sjun
hant
oalns
And
resa

l

resan
kan
mig
de att
ngel
varit
den

och bleknade så att såväl Walter
Runeberg som Holon rent af förbjö
do mig att fortsätta att vaka om
nätterna och sitta i den förfärliga
atmosferen. Vi gingo derföre på de
Erhands råd i dag morgse och sökte
une en tysk gumma, en bokbindar
fru, som nu får här. Hoving är
ej särdeles nöjd härmed, men jag kan
verkligen icke göra annorlunda. Gumma
är beskedlig, men dum och tafatt
och hör till på köpet illa, så att Hoving
för närvarande håller på att gorma
på henne i andra rummet. I går natt
lofvade W. skaffa Aigell för att va-
ka – men fick jag tag i honom,
och hemtade i stället en ung dansk
målare Krohn, en alldeles ovanligt hyggligt
och sympathisk person. Jag sof somligen
lugnt den natten men var så van att
vakna vid hvarje stämmer, att jag
ändå ej blef brigtigt utsöfd. – Någon
resa. – Neakel kan jag ej

tänka på innan Hoving blir bättre.
Jo nog är det här en lyckad lust-
tur till Italien! – Bland svarta ögon
och konstens under ej sorg och saknad och svår –
med finns! Med undantag af de få dagar
i Venedig har jag just ej haft annat än
tråk af hela resan. Hvad hade min
son på galejan att göra! tänker jag
ofta, men det är ju så lätt att var
vis efteråt. – I morgon konfid.
meras Ellen. Jag är alltjemnt hos Eder
i tankarna och ber – att Gud må väl
sgra henne och göra henne lyckliga
Om Mamma under denna vecka
saknat bref alltför mycket så komm
de sig deraf att jag väntat alla der
på underrättelser från det kära
hemmet. Kanske äfven Axel Antell
varit hos Mamma och medfört
nyheter från mig; jag skref till ho-
nom i middag af veckan. Helsa
alla hjertligt från Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Förgäves har Edelfelt väntat på brev hemifrån; enligt hans beräkningar borde ett svar på han brev från Venedig och det första från Rom ha hunnit fram.

  Rom Venedig
 • Victor Hoving är sjuk i magkatarr; både den tyske läkaren Erhardt och doktor C. Holm från Helsingfors förutspår att han kommer att vara sjuk ännu i 1-2 veckor.

  Victor Hoving Wolfgang Erhard C. Holm
 • Edelfelt har knappt fått en blund om nätterna eftersom Victor Hoving alltid har något behov som behöver uppfyllas; vakandet har gett honom ett så miserabelt lynne att han inte har lust till någonting på dagarna; Edelfelts humör blev så uselt att han fick huvudvärk och bleknade till den grad att Walter Runeberg och C. Holm förbjöd honom att vaka om nätterna; doktor Erhard rekommenderade en tysk bokbindarfru, som Hoving inte är nöjd med; Runeberg hade lovat sända Robert Stigell för att vaka, men fick bara tag på en ung dansk målare, Pietro Krohn.

  Pietro Krohn Victor Hoving Walter Runeberg Robert Stigell Wolfgang Erhard C. Holm
 • Någon resa till Neapel kan Edelfelt inte tänka på innan Victor Hoving blir bättre; med undantag för dagarna i Venedig så har han bara haft tråkigheter under hela resan till Italien.

  Italien Venedig Neapel Victor Hoving
 • Imorgon konfirmeras Ellen Edelfelt.

  Ellen Edelfelt
 • Edelfelt har inte skrivit tidigare under veckan eftersom han väntat på underrättelser hemifrån; har Axel Antell varit hos Alexandra Edelfelt med nyheter om Edelfelt?

  Alexandra Edelfelt Axel Antell