Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

brev dagstidningar djur ekonomi författare förlovning hem konsthandel litteratur musik palats porträtt redaktörer sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skridskoåkning soaréer temperatur transport transportmedel upptäcktsresande utställningar väderlek

d. 24 Januari 1881
Älskade Mamma,
Jag har just nu skrifvit till
Paul Etter – hvad det måtte ha
varit för en svår tid för dem. Jag
är ytterst intresserad att höra huru
det gått för fru Jacobson. Mam-
mas bref underrättade mig i detta
afseende endast om det jag visste
förut. – Hvad Ni måtte ha haft
roligt under Nordenskiölds dagarne
i Helsingfors. Jag är rigtigt ledsen
öfver att ej ha fått se detta och
vara med om denna enthusiasm,
och tror som Nordenskiöld att det i
denna finska hyllning låg en hjertlighet

en hemlandsvärme som all verldens
ståt ej kunde uppväga. För resten
var påhittet med skridskofesten
rigtigt lyckadt, tchuktschter, isbjör-
nar o.a. var ju både originelt och
bra. Jag ser i H.D. att den stackars
Nordenskiöld varit tvungen att med
fru återvända från Hangö för att öfver
Hamburg komma till Stockholm. Det
är då för olyckligt med Express!
Jag har målat på Dagnans por-
trätt under de sista dagarne. Det
lofvar att bli ganska bra; skada
blott att det är så litet. I nästa
år skall jag försöka få något större
och vigtigare till Salongen. Får se
om jag, under färden till Moskva


i Augusti, der får tag i några ämnen
som tränga sig på mig. Jag har så
mycket mera tänkt på Ryssland nu,
som jag håller på att läsa en intressant
bok om en resa från Moskva till
Astrakan och Kaukasien – gissa af hvem-
ja af min vän Koechlin som med ens
uppenbarat sig som författare och skickat
mig sitt Opus med dedikation. Har
han skrifvit detta sjelf, hvilket ju
dock är antagligt, så skrifver han
bra och ledigt; äfven om stilen här
och der blifvit omkorfvad af någon
vanare hand, så måste man dock för-
vånas öfver den skicklighet och sak-
kännedom hvarmed Nationalekonomiska
frågor
o.d. äro inflikade i berättelsen.
– Hos M. Pasteur var jag

häromaftonen på en större soirée.
Der gjordes för mycket musik och
tråkig musik. Det är höjden af
vanvett att t.ex. sjunga arior ur
operor i ett sällskap der hvarenda
käft hört just de samma ariorna
sjungas tusen gånger bättre på scenen.
Men det är nu engång ett mode
här, och fransmännen äro så litet
musikaliska (d.v.s. rigtigt musikaliska) fastän
de mycket syssla med musik. Jag kan
ej begripa hvarföre den mång-
omtalade artikeln af Pasteur
ej kommit in i Moniteur. Måtte
han blott ej ha kommit i gurgel
med redaktionen – efter artikeln må
han gerna göra det, men ej förut.

Fröken Kisileffs förlofning intres-
serar mig ej mycket trots de
blifvande miljonerna i hemmet.
Kanske dock Ruuth tänker lägga
sig till taflor. – À propos, så
är det ändå märkvärdigt att
Jag ej skall få min stora tafla
såld till palatset. Nordenstam
lofvade ju halft om halft att
bestyra om denna sak. Det är
så mycket mera förargligt som
taflan ej hemma haft den succès
som här, och som jag nu från
nästan officielt håll hört att
Jag under Salongen kunnat sälja
den åt franska staten, och möjligen
nu haft den i Luxembourg.
Det är då en otur! Som Mam-

ma säger, är det verkligen
det bästa att alls ej räkna
på hemlandet hvad försäljning
beträffar. Jag har också tagit
detta ad notam och ämnar följa
rådet för framtiden. De förargelser
och kostnader jag haft för transporten
af mina 3 stora taflor, och den ringa
succès de i det hela taget haft hvad
försäljningen beträffar borde ha botat
mig. – Ack om jag kunde få tag
i något rigtigt intressant derute på
Haiko, jag tror ändå att det är der,
i lugn och ro och "dans un milieu
sympathique" som jag kan göra några
verkligt bra saker. – Mannerheim
har jag åter träffat. I år har jag
ej gifvit honom en sou. Hvad

han har för sig eller hvad han
tänker ta sig till, det vet jag
ej. Lyckligtvis har här alltid varit
folk i ateliern då han kommit
hit, så att vi ej haft tillfälle till
förtroliga explikationer.
Jag tänker ofta på den stackars
fru Etter, Hvad de måtte ha haft
det svårt, med lilla Schouras sjuk-
dom till! Jag antar, att om
sjukdomen blifvit värre, de då
skulle ha skrifvit. Då jag nu ej
haft några underrättelser sedan Pauls
bref skrifvet d. 31 Dec. (ryska stylen)
antar jag att fru Jacobson är
på bättringsvägen.
Om ni haft 20 och 25° kallt
så ha vi haft 15 och 10 alla da-
gar, hvilket här i Paris är ganska

bra. Lyckligtvis har jag sluppit
undan hvarje förkylning, och som
vädret är torrt och solklart är jag
temmeligen nöjd med temparaturen,
detta
väder
påminner mig så mycket om
Finland att jag nästan önskar att
snön måtte ligga qvar så länge
som möjligt. – Monsieur Pasteur
har just nu varit här och afbrutit
min brefskrifning. Jag fortsätter
för att säga Mamma farväl för
denna gång, be Mamma kyssa
småflickorna och helsa alla bekanta
rigtigt hjertligt. Om Mamma
händelsevis ser Schauman, så fråga
honom hvarföre han ej svarat på
mitt bref. – Och nu
au revoir
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag har just nu skrifvit till Paul Etter – hvad det måtte ha varit för en svår tid för dem. Jag är ytterst intresserad att höra huru det gått för fru Jacobson. Mammas bref underrättade mig i detta afseende endast om det jag visste förut.

  Alexandra Edelfelt Emilia Venjaminovna Jacobson Paul von Etter
 • Hvad Ni måtte ha haft roligt under Nordenskiölds dagarne i Helsingfors. Jag är rigtigt ledsen öfver att ej ha fått se detta och vara med om denna enthusiasm, och tror som Nordenskiöld att det i denna finska hyllning låg en hjertlighet en hemlandsvärme som all verldens ståt ej kunde uppväga. För resten var påhittet med skridskofesten rigtigt lyckadt, tchuktschter, isbjörnar o.a. var ju både originelt och bra. Jag ser i H.D. att den stackars Nordenskiöld varit tvungen att med fru återvända från Hangö för att öfver Hamburg komma till Stockholm. Det är då för olyckligt med Express!

  Helsingfors Stockholm Hamburg Hangö Adolf Erik Nordenskiöld Anna Nordenskiöld
 • Jag har målat på Dagnans porträtt under de sista dagarne. Det lofvar att bli ganska bra; skada blott att det är så litet.

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • I nästa år skall jag försöka få något större och vigtigare till Salongen. Får se om jag, under färden till Moskva i Augusti, der får tag i några ämnen som tränga sig på mig. Jag har så mycket mera tänkt på Ryssland nu, som jag håller på att läsa en intressant bok om en resa från Moskva till Astrakan och Kaukasien – gissa af hvem – jo af min vän Koechlin som med ens uppenbarat sig som författare och skickat mig sitt opus med dedikation. Har han skrifvit detta sjelf, hvilket ju dock är antagligt, så skrifver han bra och ledigt; äfven om stilen här och der blifit omkorfvad af någon vanare hand, så måste man dock förvånas öfver den skicklighet och sakkännedom hvarmed nationalekonomiska frågor o.d. äro inflikade i berättelsen.

  Moskva Kaukasien Astrachan Alfred Koechlin
 • Hos M. Pasteur var jag häromaftonen på en större soirée. Der gjordes för mycket musik och tråkig musik. Det är höjden af vanvett att t.ex. sjunga arior ur operor i ett sällskap der hvarenda käft hört just de samma ariorna sjungas tusen gånger bättre på scenen. Men det är nu engång ett mode här, och fransmännen äro så litet musikaliska (d.v.s. rigtigt musikaliska) fastän de mycket syssla med musik.

  Jean Baptiste Pasteur
 • Jag kan ej begripa hvarföre den mångomtalade artikeln af Pasteur ej kommit in i Moniteur. Måtte han blott ej ha kommit i gurgel med redaktionen – efter artikeln må han gerna göra det, men ej förut.

  Jean Baptiste Pasteur
 • Fröken Kisileffs förlofning intresserar mig ej mycket trots de blifvande miljonerna i hemmet. Kanske dock Ruuth tänker lägga sig till taflor.

  Ruuth Kiseleff
 • À propos, så är det ändå märkvärdigt att Jag ej skall få min stora tafla såld till palatset. Nordenstam lofvade ju halft om halft att bestyra om denna sak. Det är så mycket mera förargligt som taflan ej hemma haft den succès som här, och som jag nu från nästan officielt håll hört att Jag under Salongen kunnat sälja den åt franska staten, och möjligen nu haft den i Luxembourg. Det är då en otur!

  Luxembourgpalatset Herman Standertskjöld-Nordenstam (osäker koppling)
 • Som Mamma säger, är det verkligen det bästa att alls ej räkna på hemlandet hvad försäljning beträffar. Jag har också tagit detta ad notam och ämnar följa rådet för framtiden.

  Alexandra Edelfelt
 • De förargelser och kostnader jag haft för transporten af mina 3 stora taflor, och den ringa succès de i det hela taget haft hvad försäljningen beträffar borde ha botat mig.

 • Ack om jag kunde få tag i något rigtigt intressant derute på Haiko, jag tror ändå att det är der, i lugn och ro och "dans un milieu sympathique" som jag kan göra några verkligt bra saker.

  Haiko
 • Mannerheim har jag åter träffat. I år har jag ej gifvit honom en sou. Hvad han har för sig eller hvad han tänker ta sig till, det vet jag ej. Lyckligtvis har här alltid varit folk i ateliern då han kommit hit, så att vi ej haft tillfälle till förtroliga explikationer.

  Carl Mannerheim
 • Jag tänker ofta på den stackars fru Etter. Hvad de måtte ha haft det svårt, med lilla Schuras sjukdom till! Jag antar, att om sjukdomen blifvit värre, de då skulle ha skrifvit. Då jag nu ej haft några underrättelser sedan Pauls bref skrifvet d. 31 Dec. (ryska stylen) antar jag att fru Jacobson är på bättringsvägen.

  Emilia Venjaminovna Jacobson Emilie von Etter Paul von Etter Alexandrine Manzey
 • Om ni haft 20 och 25° kallt så ha vi haft 15 och 10 alla dagar, hvilket här i Paris är ganska bra. Lyckligtvis har jag sluppit undan hvarje förkylning, och som vädret är torrt och solklart är jag temmeligen nöjd med temparaturen, detta väder påminner mig så mycket om Finland att jag nästan önskar att snön måtte ligga qvar så länge som möjligt.

  Finland Paris
 • Monsieur Pasteur har just nu varit här och afbrutit min brefskrifning.

  Jean Baptiste Pasteur
 • Jag fortsätter för att säga Mamma farväl för denna gång, be Mamma kyssa småflickorna och helsa alla bekanta rigtigt hjertligt. Om Mamma händelsevis ser Schauman, så fråga honom hvarföre han ej svarat på mitt bref. – Och nu au revoir Atte

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Berndt Otto Schauman