Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar föreningar inredningar kläder konstutställningar kvinnor män nordbor norrmän porträtt sällskapsliv skådespelare statyer teater tjänstefolk utställningar

Paris fredag d. 4 februari
Älskade Mamma,
Många jern i elden som vanligt,
men jag känner mig nu alldeles
ovanligt lifvad och arbetsför, så att
jag tror mig gå i land med allt det
jag åtagit mig. Dagnans porträtt
och min tafla ("les gravures" samma
storlek som Drottning Blanca, ehuru
endast med en figur, sysselsätta mig
hela dagen i genom. Dertill skall jag
nu teckna Croizette och i dag kom
baron Portalis med sin bror som är på
besök på några dagar, och bestälde en
porträttskiss af denne senare – en helt
liten duk. I morgon kommer denne herre
och på 3 dagar skall jag göra skizzen
färdig. I går afton fick jag ett
mycket vänligt bud från Croizette
att komma upp på théâtre français
före pjesens början för att tala om por-
trättet. Efter att jag
hade
väntat en stund

i artisternas foyer och der betraktat
porträtterna af alla de mest lysande
stjernorna i Molières hus, Talma,
Rachel m.fl., kom en kammarjungfru
och sade att Mlle Croizette ej blef rigtigt
färdig med sin toilette och att hon
derföre bad mig komma upp i sin
klädloge. – Det var en hel tafla:
I det ljusa rummet (4 trappor upp),
tapetseradt med hvitt och rödt randigt
tyg som verandan på Haiko, med
speglar och pudervippor öfverallt, stod
den frejdade aktrisen som egentligen
sen några dagar blott blifvit en stor-
het, i en briljant vacker ljusblå-grå
toilette, kammarjungfrun höll på
att snöra klädningslifvet. hon
var makalöst ståtlig så, alla de
ljusa färgerna, den vackra halsen,
diamanterna gjorde sig ypperligt i
färgen, ljus och dock rik – det enda
mörka var kammarjungfrun, en smärt
gestalt helt svartklädd som stod nedhukad
för att spänna till cuirasse corsagen. –


– "Je suis vraiment désolée, mon
cher Monsieur, de vous fair grimper
au ciel comme ça sade hon – derefter
kommo vi öfverens om att jag om
måndag afton kl. 8 skulle göra tecknin
gen af henne. Emellertid har jag
ännu ej sett pjesen, som egentligen
är märkvärdig endast för spelets
skull, och har derföre bedt Berndtson
skaffa biljetter till i morgon lördag.
I morgon är det den 5te Februari
och då ha vi vår middag för Rune-
bergs. Jag får derföre kila af deri-
från kl. 9. Hon, (Croizette) lär
ha en svart klädning som har gjort
furor i andra akten. Hon frågade
mig också om hon skulle ta den på –
Oui, Madame, je serais très heuruex de
faire cette robe qui fait parler tout
Paris. – "En effet" sade hon "cette robe
la n'est pas trop mal, et mon beau-
frère Carolus Duran m'en a fait
des Compliments. Till albumet åt

fru Runeberg har jag gjort en
teckning och kommer kanske ännu
att rita vignetten. I morgon afton
"aftäcker" Runeberg gips-modellen till
fadrens staty. Han hade för att
ge mera glans åt det hela (isynnerhet
som detta inträffar den 5te febr) bedt
de nordiska konstnärerna anställa
en exposition i ateliern om aftonen.
Jag skickar Buttis porträtt som tar
sig mycket bra ut i ram.
Det är ett förfärligt krångel här med
de skandinaviska föreningarne.
Runeberg och presten Lunde stå i spetsen
för en som sammanträder alla lördagar
hos R. Förfärligt många norska fruntim-
mer och 3 gånger mera qvin- än man-
kön, hvilket är vanvettigt. Men
det är förenadt med svårigheter att
införa nya medlemmar, och jag
bråkar derföre ej. Jag har näml. den
stora äran att vara med ehuru jag
sällan går dit, och då blott för Runebergs
skull. En annan förening är derjem-
te bildad, utom den gamla, temmeligen
ruskiga skand. förening som mest

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Många jern i elden som vanligt, men jag känner mig nu alldelesovanligt lifvad och arbetsför, så att jag tror mig gå i land med allt det jag åtagit mig.

 • Dagnans porträtt och min tafla ("les gravures" samma storlek som Drottning Blanca, ehuru endast med en figur, sysselsätta mig hela dagen i genom. Dertill skall jag nu teckna Croizette

  Sophie Croizette Pascal Dagnan-Bouveret Blanka
 • och i dag kom baron Portalis med sin bror som är på besök på några dagar, och bestälde en porträttskiss af denne senare – en helt liten duk. I morgon kommer denne herre och på 3 dagar skall jag göra skizzen färdig.

  Roger de Portalis A. de Portalis
 • I går afton fick jag ett mycket vänligt bud från Croizette att komma upp på théâtre français före pjesens början för att tala om porträttet. Efter att jag hade väntat en stund i artisternas foyer och der betraktat porträtterna af alla de mest lysande stjernorna i Molières hus, Talma, Rachel m.fl., kom en kammarjungfru och sade att Mlle Croizette ej blef rigtigt färdig med sin toilette och att hon derföre bad mig komma upp i sin klädloge. – Det var en hel tafla: I det ljusa rummet (4 trappor upp), tapetseradt med hvitt och rödt randigt tyg som verandan på Haiko, med speglar och pudervippor öfverallt, stod den frejdade aktrisen som egentligen sen några dagar blott blifvit en storhet, i en briljant vacker ljusblå-grå toilette, kammarjungfrun höll på att snöra klädningslifvet. hon var makalöst ståtlig så, alla de ljusa färgerna, den vackra halsen, diamanterna gjorde sig ypperligt i färgen, ljus och dock rik – det enda mörka var kammarjungfrun, en smärt gestalt helt svartklädd som stod nedhukad för att spänna till cuirasse corsagen. – "Je suis vraiment désolée, mon cher Monsieur, de vous fair grimper au ciel comme ça sade hon – derefter kommo vi öfverens om att jag om måndag afton kl. 8 skulle göra teckningen af henne.

  Haiko Villa Edelfelt Théâtre-Français Sophie Croizette Molière Rachel Félix François-Jospeh Talma
 • Emellertid har jag ännu ej sett pjesen, som egentligen är märkvärdig endast för spelets skull, och har derföre bedt Berndtson skaffa biljetter till i morgon lördag.

  Gunnar Berndtson Sophie Croizette
 • I morgon är det den 5te Februari och då ha vi vår middag för Runebergs. Jag får derföre kila af derifrån kl. 9.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Hon, (Croizette) lär ha en svart klädning som har gjort furor i andra akten. Hon frågade mig också om hon skulle ta den på – Oui, Madame, je serais très heuruex de faire cette robe qui fait parler tout Paris. – "En effet" sade hon "cette robe la n'est pas trop mal, et mon beau-frère Carolus Duran m'en a fait des Compliments.

  Paris Sophie Croizette Carolus-Duran
 • Till albumet åt fru Runeberg har jag gjort en teckning och kommer kanske ännu att rita vignetten.

  Lina Runeberg
 • I morgon afton "aftäcker" Runeberg gips-modellen till fadrens staty. Han hade för att ge mera glans åt det hela (isynnerhet som detta inträffar den 5te febr) bedt de nordiska konstnärerna anställa en exposition i ateliern om aftonen. Jag skickar Buttis porträtt som tar sig mycket bra ut i ram.

  Johan Ludvig Runeberg Berta Edelfelt Walter Runeberg
 • Det är ett förfärligt krångel här medde skandinaviska föreningarne. Runeberg och presten Lunde stå i spetsen för en som sammanträder alla lördagar hos R. Förfärligt många norska fruntim- mer och 3 gånger mera qvin- än mankön, hvilket är vanvettigt. Men det är förenadt med svårigheter att införa nya medlemmar, och jag bråkar derföre ej. Jag har näml. den stora äran att vara med ehuru jag sällan går dit, och då blott för Runebergs skull.

  Walter Runeberg Herman Lunde
 • En annan förening är derjemte bildad, utom den gamla, temmeligen ruskiga skand. förening som mest

 • Brevet saknar slut.