Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar dagstidningar drycker ekonomi karaktärsdrag kläder konserter konstnärer kritik kvinnor mat middag modeller (yrken) personlighet porträtt resor sångare sjukdom (tillstånd) skådespelare spanjorer stipendier teater

torsdag d. 10 febr 1881.
Älskade Mamma
Blott några ord med vexeln. Jag skall
upp på theatre français för att teckna
Croizettes klädning. I går slutade jag
den lilla skizzen af Portalis (gjord på
inalles 5 timmar, och den befanns
både lik och bra målad. På aftonen
var jag bjuden på middag till brodren.
Der är alltid trefligt – talas mest om litteratur
och konst, och mat och dryck äro sådana
som det anstår en raffinerad gourmet.
Det värsta är att jag alltid har en in-
degestion efter all denna tryffel
gåslefverpastej o.d. – I afton ger
Lilli Jacquinot concert, och jag
måste för skams skull gå dit, då
Jag icke varit der på så länge.
Mamma skall nu framför allt ej
gräma sig. Jag kommer sanno-

likt att sälja några taflor inom
kort och så har jag ju det Hovingska
stipendiet. Bra roligt vore det
att få en treflig reskamrat till
Spanien. Benjamin Constant
har rest för längesedan, och torde
snart vara att vänta tillbaka.
Ochoa har lofvat ge mig rekommen-
dationer till Madrazo far och son,
den förre direktör för alla museer i
Madrid, den senare målare, bror till
den som är bosatt här i Paris.
Talte jag om att jag häromaftonen
tecknade Croizette i hennes klädloge.
Nog kan Mamma tänka sig huru
mycket det blef gjordt. 3 Aktriser
sutto och pratade, och min modell stod
visserligen tåligt men belysningen var
alls ej den jag ville ha. Hon förefaller
att vara mycket "bonne fille"
alls ej bråkig och tillgjord, och erbjöd
sig att ge mig en seance för hufvudet
när jag skulle få tid. – Derefter såg
jag pjesen, som förargade mig


och gaf mig en låg tanke om
Dumas uppfattning af lifvet och
naturen. Existerar sådana menniskor
som de hvilka uppträder i princesse
de Bagdad, så äro de undantags-
fall, och böra ej komma på scenen.
Alla tre hufvudfigurerna äro bizarra.
(det säger författaren alltjemt, och vill
förklara detta genom deras härkomst, så
t.ex. förklaras alla hjeltinnans underliga
ombyten, vrede, trots derigenom att
hon är oäkta dotter till en kung).
Jag var rasande flere gånger och
rigtigt nöjd i mitt sinne när hvissel-
piporna började midt under en af de mest
rörande slutscenerna som är det vidun-
derligaste och osannaste man kan
tänka sig. Man har nu hvisslat
alla gågner sedan 1sta representationen.
Spelet är verkligen utmärkt och
jag tycker det är synd om Croizette
som får höra hvisslandet just då

hon spelar som bäst.
Och nu farväl för denna
gång vid tillfälle skall jag skicka
mera och är ledsen att ej kunna
göra det nu.
Tusen helsningar till alla
från Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Blott några ord med vexeln.

 • Jag skall upp på theatre français för att teckna Croizettes klädning.

  Théâtre-Français Sophie Croizette
 • I går slutade jag den lilla skizzen af Portalis (gjord på inalles 5 timmar, och den befanns både lik och bra målad. På aftonen var jag bjuden på middag till brodren. Der är alltid trefligt – talas mest om litteratur och konst, och mat och dryck äro sådana som det anstår en raffinerad gourmet. Det värsta är att jag alltid har en indegestion efter all denna tryffel gåslefverpastej o.d.

  Roger de Portalis A. de Portalis
 • I afton ger Lilli Jacquinot concert, och jag måste för skams skull gå dit, då Jag icke varit der på så länge.

  Lilli Jacquinot
 • Mamma skall nu framför allt ej gräma sig. Jag kommer sannolikt att sälja några taflor inom kort och så har jag ju det Hovingska stipendiet.

  Alexandra Edelfelt Victor Hoving
 • Bra roligt vore det att få en treflig reskamrat till Spanien. Benjamin Constant har rest för längesedan, och torde snart vara att vänta tillbaka.

  Spanien Jean-Joseph Benjamin-Constant
 • Ochoa har lofvat ge mig rekommendationer till Madrazo far och son, den förre direktör för alla museer i Madrid, den senare målare, bror till den som är bosatt här i Paris.

  Paris Madrid Raimundo de Madrazo Rafael de Ochoa Federico de Madrazo (osäker koppling) Ricardo de Madrazo y Garreta (osäker koppling)
 • Talte jag om att jag häromaftonen tecknade Croizette i hennes klädloge. Nog kan Mamma tänka sig huru mycket det blef gjordt. 3 Aktriser sutto och pratade, och min modell stod visserligen tåligt men belysningen var alls ej den jag ville ha. Hon förefaller att vara mycket "bonne fille" alls ej bråkig och tillgjord, och erbjöd sig att ge mig en seance för hufvudet när jag skulle få tid.

  Alexandra Edelfelt Sophie Croizette
 • Derefter såg jag pjesen, som förargade mig och gaf mig en låg tanke om Dumas uppfattning af lifvet och naturen. Existerar sådana menniskor som de hvilka uppträder i princesse de Bagdad, så äro de undantagsfall, och böra ej komma på scenen. Alla tre hufvudfigurerna äro bizarra. (det säger författaren alltjemt, och vill förklara detta genom deras härkomst, så t.ex. förklaras alla hjeltinnans underliga ombyten, vrede, trots derigenom att hon är oäkta dotter till en kung). Jag var rasande flere gånger och rigtigt nöjd i mitt sinne när hvisselpiporna började midt under en af de mest rörande slutscenerna som är det vidunderligaste och osannaste man kan tänka sig. Man har nu hvisslat alla gågner sedan 1sta representationen. Spelet är verkligen utmärkt och jag tycker det är synd om Croizette som får höra hvisslandet just då hon spelar som bäst.

  Bagdad Sophie Croizette Alexandre Dumas
 • Och nu farväl för denna gång vid tillfälle skall jag skicka mera och är ledsen att ej kunna göra det nu. Tusen helsningar till alla från Atte