Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar djur döden ekonomi födelsedagar forskning fotografier kemi konserter krig migrän militärtjänst musiker poliser rabies (djursjukdomar) sjukdom (tillstånd) vaccin väderlek värnplikt

Torsdag d. 3 Mars 1881.
Älskade Mamma,
Tusen tack för det sista brefvet.
Jag skulle ha så mycket att skrifva
om i anledning af detsamma,
men plågas f.n. af ögonvärk, migraine,
som, tror jag mest kommit deraf
att jag hela dagen arbetat "invita
minerva" d.v.s. så att jag varit
tvungen att skrapa ut igen hvad
Jag gjort. Min halsåkomma är
nu alldeles förbi och jag har redan
tisdagen varit ute. Vädret är fortfaran
de rått och obehagligt, och frestar
mig ej mycket att gå ut. Igår
reste Pasteur men hade dessförinnan
bjudit mig på en afskedsmiddag.
Det kostar på att från ett varmt och

trefligt hem, från ett godt
bord och ett beqvämt lif med
ens förflytta sig till en liten by för
att lefva i kasern, stiga upp kl.
5 och exercera hela dagen. Det
är visserligen ej mera än 14 dagar
men det är ändå tråkigt, isynnerhet
för vännen Pasteur som förefaller
vara temmeligen utpräglad goddags-
pilt. – Om måleri vill jag ej
tala, ehuru det ämnet mest syssel-
sätter mig nuförtiden. Jag är ej nöjd
med hvad jag gör men väntar
på bättre tider. Mamma vet
hur orolig Jag kan vara när
jag har många jern i elden.
Lägg till det vanliga salongsbekymret
att jag har 2 taflor (små) och 1 aqvarell
bestälda och att konsthandlarne lö-
pa hos mig alltjemnt för att skynda
på mig. – Talte jag om att

jag hört Sarasate, verldens
bästa violinist? – Uchermann,
som jag talt om, min granne
från i fjol lider f.n. af en
förfärlig fix idé. Han hade som
modell en hund på ateliern och
blef lätt biten i handen för unge-
fär en månad sedan. Rabies
har sedan dess blifvit epidemisk
här och samma hund blef
sjuk samt dödades af polisen.
Nu går Uchermann och inbillar
sig att han fått vattuskräck. Är
orolig, sofver ej om nätterna,
och stryker omkring, blek som
ett lik. Lahorne kunna ju in-
genting säga i den saken. Säkert
är att han plågar sig så mycket att
menniskoförståndet ej borde kunna
uthärda en sådan tortyr. Får se
om Gubben Pasteur lyckas komma
till någon lösning af denna stora
fråga rabies canina. Han anställer
alla dagar experiment i sitt labo-
ratorium, och hoppas vinna vigtiga

resultat. Hans son talade om
att hans patienter, en massa
gulna hundar i burar, erbjuda
den sorgligaste anblick. Något
som vackert talar för Pasteurs
(fadrens, naturligtvis) oegennytta,
är att han ännu ej är rik, ehuru
man ofta upprepat att hans
kemiska upptäckter inbringat
Frankrike mera än hvad hela fransk-
tyska kriget kostat.
Förlåt, älskade Mamma att
detta bref är så kort – mina ögon
värka, och jag skall snart skrifva
mera. –
I öfvermorgon är Pappas dödsdag
och om Måndag Buttis födelsedag!
Helsa henne hjertligt, Omfamna
och kyss henne och Gratulera henne
på mina vägnar till fylda 12
år. – Ett porträtt, som jag har
öfrigt från det halfva dussinet
medföljer. Behåll det eller ge
det åt tant Gadd. – tusen helsningar
från Mammas Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tusen tack för det sista brefvet. Jag skulle ha så mycket att skrifva om i anledning af detsamma, men plågas f.n. af ögonvärk, migraine, som, tror jag mest kommit deraf att jag hela dagen arbetat "invita minerva" d.v.s. så att jag varit tvungen att skrapa ut igen hvad Jag gjort. Min halsåkomma är nu alldeles förbi och jag har redan tisdagen varit ute. Vädret är fortfarande rått och obehagligt, och frestar mig ej mycket att gå ut.

 • Igår reste Pasteur men hade dessförinnan bjudit mig på en afskedsmiddag. Det kostar på att från ett varmt och trefligt hem, från ett godt bord och ett beqvämt lif med ens förflytta sig till en liten by för att lefva i kasern, stiga upp kl. 5 och exercera hela dagen. Det är visserligen ej mera än 14 dagar men det är ändå tråkigt, isynnerhet för vännen Pasteur som förefaller vara temmeligen utpräglad goddagspilt.

  Jean Baptiste Pasteur
 • Om måleri vill jag ej tala, ehuru det ämnet mest sysselsätter mig nuförtiden. Jag är ej nöjd med hvad jag gör men väntar på bättre tider. Mamma vet hur orolig Jag kan vara när jag har många jern i elden.

  Alexandra Edelfelt
 • Lägg till det vanliga salongsbekymret att jag har 2 taflor (små) och 1 aqvarell bestälda och att konsthandlarne löpa hos mig alltjemnt för att skynda på mig.

 • Talte jag om att jag hört Sarasate, verldens bästa violinist?

  Pablo de Sarasate
 • Uchermann, som jag talt om, min granne från i fjol lider f.n. af en förfärlig fix idé. Han hade som modell en hund på ateliern och blef lätt biten i handen för unge- fär en månad sedan. Rabies har sedan dess blifvit epidemisk här och samma hund blef sjuk samt dödades af polisen. Nu går Uchermann och inbillar sig att han fått vattuskräck. Är orolig, sofver ej om nätterna, och stryker omkring, blek som ett lik. Lahorne kunna ju ingenting säga i den saken. Säkert är att han plågar sig så mycket att menniskoförståndet ej borde kunna uthärda en sådan tortyr.

  Karl Uchermann
 • Får se om Gubben Pasteur lyckas komma till någon lösning af denna stora fråga rabies canina. Han anställer alla dagar experiment i sitt laboratorium, och hoppas vinna vigtiga resultat. Hans son talade om att hans patienter, en massa gulna hundar i burar, erbjuda den sorgligaste anblick. Något som vackert talar för Pasteurs (fadrens, naturligtvis) oegennytta, är att han ännu ej är rik, ehuru man ofta upprepat att hans kemiska upptäckter inbringat Frankrike mera än hvad hela fransk-tyska kriget kostat.

  Frankrike Jean Baptiste Pasteur Louis Pasteur
 • Förlåt, älskade Mamma att detta bref är så kort – mina ögon värka, och jag skall snart skrifva mera. – I öfvermorgon är Pappas dödsdag och om Måndag Buttis födelsedag! Helsa henne hjertligt, Omfamna och kyss henne och Gratulera henne på mina vägnar till fylda 12 år.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Carl Albert Edelfelt
 • Ett porträtt, som jag har öfrigt från det halfva dussinet medföljer. Behåll det eller ge det åt tant Gadd. – tusen helsningar från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd