Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap amerikaner årets fester beställningar brev ekonomi frukost kläder kvinnor påsk porträtt resor sällskapsliv skvaller

Paris d. 20 Mars 1881
Älskade Mamma
Här är vexeln på 2000. Deraf
ber jag Mamma hålla 1000 mk
sjelf och dermed göra hvad Mamma
för godt finner, och af de återstående
1000 betala arbetslöner omk. 400,
samt sätta in resten på löpande räk-
ning för sommarens behof. Bräd-
räkningen skall jag betala i som-
mar. Jag antar att det ej stå
på länge innan jag kan skicka
mera. –
Jag börjar rusta mig till resan,
alltjemnt sökande efter en reskamrat.
Sargent har i dag bjudit på frukost

för att göra mig bekant med
några amerikanare som resa
dit ned. Olyckligtvis lära dessa
vara mycket rika och lefva
dyrt. Jag kommer troligen
att träffa dem först i Granada.
Jag reser neml. först dit ned
stannar kanske 1 dag i Madrid,
och ville gerna se den hel. veckan
i Sevilla. – I intet fall reser jag
före den 5te, det är en ren omöjlig-
het.
– Tack för mammas bref i dag.
Jag är mycket ledsen öfver att
några lättsinnigt uttalade ord
kommit till Anna Ehrnrooths
öron. Jag kan ej begripa hvarför
menniskorna alltid befatta sig med

mig. Jag kan ej påminna mig
ha sagt något dylikt, och har jag
det, så har det naturligtvis varit
ett skoj som ingen förnuftig
menniska borde ta på allvar.
Konni är sig lik – hans esprit
förefaller något tung, isynner-
het i Paris. Han griper alltid
till Herkulesklubban för att slå
i hjäl en mygga. Hans bilder,
städse hemtade ur djurverlden,
sakna äfven ofta elegans.
För resten har han ej gått åt
menniskorna så mycket. Anna E.
har han berömt, ja bjudit ut åt
oss, Berndtson och mig. Han anser
hennes omtalade förening
med Knorring som en olycka.
Jag blir numera led, utled åt
giftermålsprat, och tänker ofta,

frihet vill jag lofva o.s.v. –
Ganska roligt är det att höra
hans tal om Wisen, hans aktning
vänskap o.s.v. den glödande
passionens tid är förbi.
Jag är väntad hos Sargent
och kan beklagligt ej fortsätta.
I morgon séance, Pasteur, så
en olycksalig aqvarell som jag
lofvat till den 30. I afton gå
vi till Runebergs. – Konni har
klädt upp sig här och vill gerna va-
ra efter sista modet.
Och nu farväl, förlåt detta
osammanhängande sammelsurium
Flickornas kappor och ett och
hvarje smått skall jag skicka innan
jag reser –
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Här är vexeln på 2000. Deraf ber jag Mamma hålla 1000 mk sjelf och dermed göra hvad Mamma för godt finner, och af de återstående 1000 betala arbetslöner omk. 400, samt sätta in resten på löpande räkning för sommarens behof. Brädräkningen skall jag betala i sommar. Jag antar att det ej stå på länge innan jag kan skicka mera.

  Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Jag börjar rusta mig till resan, alltjemnt sökande efter en reskamrat. Sargent har i dag bjudit på frukost för att göra mig bekant med några amerikanare som resa dit ned. Olyckligtvis lära dessa vara mycket rika och lefva dyrt. Jag kommer troligen att träffa dem först i Granada.

  Granada John Singer Sargent Edward Boit Albert Noël
 • Jag reser neml. först dit ned stannar kanske 1 dag i Madrid, och ville gerna se den hel. veckan i Sevilla. – I intet fall reser jag före den 5te, det är en ren omöjlighet.

  Madrid Sevilla
 • Tack för mammas bref i dag.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag är mycket ledsen öfver att några lättsinnigt uttalade ord kommit till Anna Ehrnrooths öron. Jag kan ej begripa hvarför menniskorna alltid befatta sig med mig. Jag kan ej påminna mig ha sagt något dylikt, och har jag det, så har det naturligtvis varit ett skoj som ingen förnuftig menniska borde ta på allvar.

  Anna Ehrnrooth
 • Konni är sig lik – hans esprit förefaller något tung, isynnerhet i Paris. Han griper alltid till Herkulesklubban för att slå i hjäl en mygga. Hans bilder, städse hemtade ur djurverlden, sakna äfven ofta elegans. För resten har han ej gått åt menniskorna så mycket. Anna E. har han berömt, ja bjudit ut åt oss, Berndtson och mig. Han anser hennes omtalade förening med Knorring som en olycka.

  Paris Gunnar Berndtson Anna Ehrnrooth Konrad Zilliacus Alexander von Knorring Herkules
 • Jag blir numera led, utled åt giftermålsprat, och tänker ofta, frihet vill jag lofva o.s.v.

 • Ganska roligt är det att höra hans tal om Wisen, hans aktning vänskap o.s.v. den glödande passionens tid är förbi.

  Konrad Zilliacus Lovisa Ehrnrooth
 • Jag är väntad hos Sargent och kan beklagligt ej fortsätta.

  John Singer Sargent
 • I morgon séance, Pasteur, så en olycksalig aqvarell som jag lofvat till den 30.

  Jean Baptiste Pasteur
 • I afton gå vi till Runebergs. – Konni har klädt upp sig här och vill gerna vara efter sista modet.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Konrad Zilliacus
 • Och nu farväl, förlåt detta osammanhängande sammelsurium Flickornas kappor och ett och hvarje smått skall jag skicka innan jag reser – Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt