Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

åar och älvar Bibeln danser floder goter hotell islam karaktärsdrag katolicism kläder konstnärer landskap (fysiska helheter) morer resor spanjorer spanska språk städer träd

Toledo d. 28 april 1881
Älskade Mamma,
Jag är här sedan två dagar,
i en helt annan verld än sist i
Sevilla. Inga palmer mera, ingen
glad lekande sång, ingen bolero
och malagueña, inga
vackra fruntimmer med
blommor i
håret! Det var roligt att vädret
var så vackert och att derföre det
minne jag har af Andalusien är så
utmärkt behagligt. – Jag beklagar
mig ej nu heller, ty Toledo är,
i en annan genre, lika så intressant
som Granada och Sevilla. Vi ämna
stanna här åtminstone 10 dagar!
Karaktären är helt annorlunda. Här
är allt allvarligt, storslaget, barskt,
här ljuder castillanskan ren och
kraftig, och tusen monument tala
om romare och Wisigother, mohrer
och "los reyes catolicos" och sist

om inquisition. Men Folket
i Andalusien saknar jag mycket
och är nu ledsen öfver att ej
ha stannat längre i Granada
(I Sevilla såsom en stor stad är
det dyrare och svårare att arbeta)
Men detta är bra att veta för
nästa gång då jag kommer tillbaka
till Granada och Sevilla ty
"hvem det landet engång sett
Han längtar dit, längtar dit igen.
Och jag hoppas, med Guds hjelp
någongång kunna uppehålla mig
flere månader med ens dernere.
– Från Sevilla reste vi till Cordova
– Mosquén är bland det mest
märkliga man kan se, men staden
är så dyster, ser så öfvergifven
och död ut och landskapet
med Sierra Morena har något

så solbrändt, dödt i sig, att
jag skulle bli hypocondrisk om
jag bodde der. Córdova liknar
Palestina sådant jag föreställer
mig det efter plancher och tecknin
gar. Jag gick och vandrade som
i Gamla testamentets tid med
Mohriska minnesmärken omkring
mig. Husen äro små, hvita, utan
fönster
åt gatan
, staden, som engång varit
bland de största i verlden, är
för stor för sin folkmängd och Guadal
quivir som här är mycket bred
rullar trögt fram sina rödgula
böljor under en monumental
bro som romarne byggt. Jeru-
salem, Betlehem måste se så
ut. Märkvärdigt var det. Hettan
var stor, och ingen vindflägt
var till finnandes. Jag har aldrig
varit så totalt borta från vår
tid, och vi föreföllo oss helt
"ostiliga", i denna omgifning. Ty
här borde man bära turban

och fotsida kläder. –
Toledo är bland det mägtigaste
man kan se – pittoreskt i högsta
grad. – Jag ordentligt njuter af
hvarje minut, och har redan
börjat arbeta. I morgon har jag
en studie att göra färdig. Mamma
tänke sig ett högt berg, på tre
sidor omflutet af Tajo som är en
dugtig flod, på berget en stad
med trånga gator, höga torn, väl-
diga murar och öfverallt detta
en klarblå himmel. Luften är frisk
ty vi befinna oss åtskilligt öfver
hafsytan, och det lilla hotellet der
vi bo snyggt och bra. Madrazo
har gifvit mig anvisning till Toledos
enda målare, dn Matias Moreno,
en mycket förekommande karl
Jag skall köpa Mamma en
toledo-nål – (små cisilerade värjor)
de äro utmärkt vackra. I mor-
gon mera – tusen helsningar
från Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag är här sedan två dagar, i en helt annan verld än sist i Sevilla. Inga palmer mera, ingen glad lekande sång, ingen bolero och malagueña, inga vackra fruntimmer med blommor i håret! Det var roligt att vädret var så vackert och att derföre det minne jag har af Andalusien är så utmärkt behagligt. – Jag beklagar mig ej nu heller, ty Toledo är, i en annan genre, lika så intressant som Granada och Sevilla. Vi ämna stanna här åtminstone 10 dagar! Karaktären är helt annorlunda. Här är allt allvarligt, storslaget, barskt, här ljuder castillanskan ren och kraftig, och tusen monument tala om romare och Wisigother, mohrer och "los reyes catolicos" och sist om inquisition.

  Granada Sevilla Toledo Andalusien
 • Folket i Andalusien saknar jag mycket och är nu ledsen öfver att ej ha stannat längre i Granada (I Sevilla såsom en stor stad är det dyrare och svårare att arbeta) Men detta är bra att veta för nästa gång då jag kommer tillbaka till Granada och Sevilla ty "hvem det landet engång sett Han längtar dit, längtar dit igen. Och jag hoppas, med Guds hjelp någongång kunna uppehålla mig flere månader med ens dernere.

  Granada Sevilla Andalusien
 • Från Sevilla reste vi till Cordova – Mosquén är bland det mest märkliga man kan se, men staden är så dyster, ser så öfvergifven och död ut och landskapet med Sierra Morena har något så solbrändt, dödt i sig, att jag skulle bli hypocondrisk om jag bodde der. Córdova liknar Palestina sådant jag föreställer mig det efter plancher och teckningar. Jag gick och vandrade som i Gamla testamentets tid med Mohriska minnesmärken omkring mig. Husen äro små, hvita, utan fönster åt gatan, staden, som engång varit bland de största i verlden, är för stor för sin folkmängd och Guadalquivir som här är mycket bred rullar trögt fram sina rödgula böljor under en monumental bro som romarne byggt. Jerusalem, Betlehem måste se så ut. Märkvärdigt var det. Hettan var stor, och ingen vindflägt var till finnandes. Jag har aldrig varit så totalt borta från vår tid, och vi föreföllo oss helt "ostiliga", i denna omgifning. Ty här borde man bära turban och fotsida kläder.

  Sevilla Palestina Jerusalem Betlehem Mezquita / moskén i Córdoba Guadalquivir Córdoba Sierra Morena
 • Toledo är bland det mägtigaste man kan se – pittoreskt i högsta grad. – Jag ordentligt njuter af hvarje minut, och har redan börjat arbeta. I morgon har jag en studie att göra färdig. Mamma tänke sig ett högt berg, på tre sidor omflutet af Tajo som är en dugtig flod, på berget en stad med trånga gator, höga torn, väldiga murar och öfverallt detta en klarblå himmel. Luften är frisk ty vi befinna oss åtskilligt öfver hafsytan, och det lilla hotellet der vi bo snyggt och bra.

  Toledo Tajo Alexandra Edelfelt
 • Madrazo har gifvit mig anvisning till Toledos enda målare, dn Matias Moreno, en mycket förekommande karl

  Toledo Federico de Madrazo (osäker koppling) Matías Moreno (osäker koppling) Ricardo de Madrazo y Garreta (osäker koppling)
 • Jag skall köpa Mamma en toledo-nål – (små cisilerade värjor) de äro utmärkt vackra. I morgon mera – tusen helsningar från Atte

  Alexandra Edelfelt