Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel brev dagstidningar goter historia historieforskning konst konsthandel konstutställningar kungar kvinnor legender morer museer palats promenader resor slott spanjorer teater tjurfäktningar utseende utställningar väderlek

Madrid, söndag d. 8 Maj 1881
Älskade Mamma,
Jag satt just vid frukostbordet, der jag, till
min fara fann den oslippliga, gamla
Mme Ducreux vid min sida, då jag fick
Mammas kära bref. Det är verkligen
sannt. Kölden och rusket ge sig tillkänna
i brefvet, ack om jag kunde ge er litet
sol! Mme Ducreux beklagar sig öfver
hettan – jag njuter deraf, och har ännu
ej en minut haft för hett här i Spanien.
I går på morgonen kom jag hit.
kan ej neka att det var med ett visst
välbehag jag såg folk igen. Med undan-
tag af min lilla modell i Toledo hade jag
ej sett ett skapligt fruntimmer sedan i
Sevilla, och det var derföre roligt att kom-
mat till en stor stad med folk och rörelse
på gatorna. Jag hade här hos Dominique
två brev emot mig från Berndtson
och Pasteur, båda angående salongen och
mina taflor, hvilka tyckas vinna erkännan-
de hos publiken och pressen i Paris
flere köpeanbud har Berndtson, som
är min kommissionär, fått på Chez l'artiste

och Pasteur talar om att alla tidnin-
gar inregistrerat mina 2 dukar bland
dem som de rekommenderat åt all
mänheten d. 2 maj. –
Efter ankomsten hit till Madrid gick
jag upp till Madrazo, som jag nu
kunde helsa personligen från hans
vänner i provensen, Castillo, Guyena,
Moreno och Olavarría. Madrazo var
på utgående, till "le jour du vernissage"
i den Madrileñska expositionen,
och jag följde honom dit. Många
goda taflor, men också ohyggligt
skräp. Hvad detta det målade Spanien
ändå är underlägset det verkliga
sedda. Konsten är ändå en usel karri-
katyr af naturen – och är ganska
ledsam att se på i det hela taget,
på få undantag när. –
Ack jag har ej talt om för Mamma,
våra promenader om qvällarne
i Toledo, på tre man hand, Moreno,
Olavarría och jag. Hvad det var
märkvärdigt, romantiskt och hvad

jag under dessa vandringar i den
gamla stadens omnejder, i månskenet
insöp många intryck – som jag vore
lycklig att kunna återge. Dessa
urgamla legender som
voro
fästade vid
hvarje gathörn bidrogo till att
göra dessa aftonvandringar så
egendomliga. Här stodo vi i
Baño de la Cava, der den sköna
Florinda brukade bada sig med sina
tärnor. Konung Rodrigues kunde
från sitt palats titta ned genom
badhusets tak (det kan man verkli-
gen ännu i dag) och det var Spaniens
olycka, ty Rodrigues blef kär, bort-
röfvade Florinda och hennes far,
grefve Juliano kallade Mohrer-
na till sin hjelp för att hämnas.
Hade Florinda varit ful, kobent
och puckelryggig så hade Mohrer-
na aldrig kommit hit, men olyckligt
vis var hon vacker som en dag och
växt som "en svarfvad docka".
Olyckligtvis har historieforsknin-
gen bevisat att hela denna legend
är tvifvelaktig, ty Rodriguez

var vid den uppgifna tiden åttio
sjuår, en ålder vid hvilken man
föga bekymrar sig om badande
flickor, vore de också sköna som Flo-
rinda. – Och så Galianas lust-
slott, Galiana, den vackra mohriska
princessan, som Karl den Store
gifte sig med, sedan han såsom
förlofningsgåfva skänkt henne
rivalen Bradamants hufvud,
en present, som på den tiden ansågs
mycket passande. Och tusen, tusen
legender; mohrer och wisigother
och spanjorer fylla dessa gamla
gator och den åldriga staden får
i månskenet ett lif och en betydelse
som endast den invigde får bevittna
Den sista aftonen i Toledo prome-
nerade vi omkring Alcazar (som
något likna Åbo slott ... –
– Här kom Madrazo och afbröt
mig. Han ha näml. tagit biljetter
till tjurfäktningen i dag. Derefter
gå vi på theatern. I morgon
går jag på museerna i öfver-

morgon resa jag till Escorial
och om onsdag, på aftonen
reser jag troligen till Paris.
Det blir ingenting af resan
till Burgos och Salamanca
nu då jag är ensam.
Jag regretterar mycket detta
men hvad skall jag göra.
Att resa ensam är ytterst
tråkigt.
Jag skrifver ännu från Madrid.
Madrazo väntar på mig, och
Jag kan med bästa vilja ej
fortsätta längre. Och nu
farväl, tusen helsningar
från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag satt just vid frukostbordet, der jag, till min fara fann den oslippliga, gamla Mme Ducreux vid min sida, då jag fick Mammas kära bref. Det är verkligen sannt. Kölden och rusket ge sig tillkänna i brefvet, ack om jag kunde ge er litet sol!

  Alexandra Edelfelt
 • Mme Ducreux beklagar sig öfver hettan – jag njuter deraf, och har ännu ej en minut haft för hett här i Spanien.

  Spanien Ducreux
 • I går på morgonen kom jag hit. kan ej neka att det var med ett visst välbehag jag såg folk igen. Med undantag af min lilla modell i Toledo hade jag ej sett ett skapligt fruntimmer sedan i Sevilla, och det var derföre roligt att kommat till en stor stad med folk och rörelse på gatorna.

  Sevilla Toledo Marcelina Mateos y Campos
 • Jag hade här hos Dominique två brev emot mig från Berndtson och Pasteur, båda angående salongen och mina taflor, hvilka tyckas vinna erkännande hos publiken och pressen i Paris flere köpeanbud har Berndtson, som är min kommissionär, fått på Chez l'artiste och Pasteur talar om att alla tidningar inregistrerat mina 2 dukar bland dem som de rekommenderat åt allmänheten d. 2 maj.

  Paris Gunnar Berndtson Jean Baptiste Pasteur Domenico Dupruilhe
 • Efter ankomsten hit till Madrid gick jag upp till Madrazo, som jag nu kunde helsa personligen från hans vänner i provensen, Castillo, Guyena, Moreno och Olavarría.

  Madrid Federico de Madrazo Matías Moreno Diego de Castillo José de Guyena Eugenio de Olavarría
 • Madrazo var på utgående, till "le jour du vernissage" i den Madrileñska expositionen, och jag följde honom dit. Många goda taflor, men också ohyggligt skräp. Hvad detta det målade Spanien ändå är underlägset det verkliga sedda. Konsten är ändå en usel karrikatyr af naturen – och är ganska ledsam att se på i det hela taget, på få undantag när.

  Spanien Federico de Madrazo (osäker koppling) Ricardo de Madrazo y Garreta (osäker koppling)
 • Ack jag har ej talt om för Mamma, våra promenader om qvällarne i Toledo, på tre man hand, Moreno, Olavarría och jag. Hvad det var märkvärdigt, romantiskt och hvad jag under dessa vandringar i den gamla stadens omnejder, i månskenet insöp många intryck – som jag vore lycklig att kunna återge.

  Toledo Alexandra Edelfelt Matías Moreno Eugenio de Olavarría
 • Dessa urgamla legender som voro fästade vid hvarje gathörn bidrogo till att göra dessa aftonvandringar så egendomliga. Här stodo vi i Baño de la Cava, der den sköna Florinda brukade bada sig med sina tärnor. Konung Rodrigues kunde från sitt palats titta ned genom badhusets tak (det kan man verkligen ännu i dag) och det var Spaniens olycka, ty Rodrigues blef kär, bortröfvade Florinda och hennes far, grefve Juliano kallade Mohrerna till sin hjelp för att hämnas. Hade Florinda varit ful, kobent och puckelryggig så hade Mohrerna aldrig kommit hit, men olyckligtvis var hon vacker som en dag och växt som "en svarfvad docka". Olyckligtvis har historieforskningen bevisat att hela denna legend är tvifvelaktig, ty Rodriguez var vid den uppgifna tiden åttiosjuår, en ålder vid hvilken man föga bekymrar sig om badande flickor, vore de också sköna som Florinda.

  Spanien Baño de la Cava Florinda la Cava Julián Roderik
 • Och så Galianas lustslott, Galiana, den vackra mohriska princessan, som Karl den Store gifte sig med, sedan han såsom förlofningsgåfva skänkt henne rivalen Bradamants hufvud, en present, som på den tiden ansågs mycket passande.

  Palacio de Galiana Karl Galiana Bradamant
 • Och tusen, tusen legender; mohrer och wisigother och spanjorer fylla dessa gamla gator och den åldriga staden får i månskenet ett lif och en betydelse som endast den invigde får bevittna Den sista aftonen i Toledo promenerade vi omkring Alcazar (som något likna Åbo slott ...

  Toledo Åbo slott Alcázar i Toledo
 • Här kom Madrazo och afbröt mig. Han ha näml. tagit biljetter till tjurfäktningen i dag. Derefter gå vi på theatern.

  Ricardo de Madrazo y Garreta
 • I morgon går jag på museerna

 • i öfvermorgon resa jag till Escorial och om onsdag, på aftonen reser jag troligen till Paris.

  Paris El Escorial
 • Det blir ingenting af resan till Burgos och Salamanca nu då jag är ensam. Jag regretterar mycket detta men hvad skall jag göra. Att resa ensam är ytterst tråkigt.

  Burgos Salamanca
 • Jag skrifver ännu från Madrid. Madrazo väntar på mig, och Jag kan med bästa vilja ej fortsätta längre. Och nu farväl, tusen helsningar från Atte

  Madrid Ricardo de Madrazo y Garreta