Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn kungligheter kvinnor lekar personlighet porträtt sällskapsliv svenskar tjänstefolk utseende

St. Petersburg d. 9 nov
1881.
Älskade Mamma
Några ord blott. I går på e.m.
gingo vi till Spetschinskys, der
en fin middag intogs och der aftonen
passerades. Sällan har jag haft så
tråkigt, och troligen hade alla i
sällskapet, utom Armfelt som
ständigt pratade, samma erfaren-
het. Jag försökte, jag försökte
verkligen att se glad ut ändå,
men mot hela denna atmospher
af familje-konversation på ryska,
ständigt, alltid evigt om samma
saker och personer, kan men ej
hålla stången. Att fru Etter

gjorde precis samma reflexioner
som jag, det märkte jag redan der,
men isynnerhet då vi kommo hem
igen, och hon utgjöt hela sin galla.
Naturligtvis gör sorgen efter
modren och det splittrade hem-
met sitt till, men isynnerhet är
det deras eviga lif inom familjen
ensam, som gjort dem ensidiga.
Ytterst ömma för de små barnen
äro de, och det är ju vackert
nog. Vi lekte blindbock en
stund i den stora salen med Bebe
Mima, Lilli och Sirioscha, men
det blef ej mycket roligare för
det. – Hvad skall jag säga då
de tala om Herm' Gustavitsch, Vikt'
Alexandritsch, Nikolai Ivanowitsch,
Iwan Nikolaiewitsch, etc. etc.

Ack nej – fru Etter är ej att likna
vid hvad hon är på Haiko, åtminsto
ne ej i sällskap. – Hennes två
svenskor kommo i går och sågo
ganska enkla ut, fastän fru
Etter först fick en förskräckelse i
sig då hon såg den enas utstofferade
hatt och små lockar i pannan,
dem hon, näst Herm' Gustafitsch
hatar mest på jorden
Fröken Manzey hade i går ett
af sina skof af total likgiltighet
för allt annat än Paul. Hennes
och Pauls förhållande är nog
vackert, men de äro fullkomligt
som två små flickor.
Nu skall jag gå till Manzeys
för att om möjligt göra Schuras
porträtt så bra att jag kan visa

det åt storfursten. Jag tror
att det skulle fröjda Gubben
Manzey, som är den trefligaste
(näst fru Etter) i familjen, och med
hvilken jag kommer förträffligt
öfverens. –
Nu farväl, jag har ej tid att
skrifva längre. Tusen helsningar
till alla, till småflickorna
mest – jag saknar dem verkligen.
– dugtigt.
Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Några ord blott. I går på e.m. gingo vi till Spetschinskys, der en fin middag intogs och der aftonen passerades. Sällan har jag haft så tråkigt, och troligen hade alla i sällskapet, utom Armfelt som ständigt pratade, samma erfarenhet. Jag försökte, jag försökte verkligen att se glad ut ändå, men mot hela denna atmospher af familjekonversation på ryska, ständigt, alltid evigt om samma saker och personer, kan men ej hålla stången. Att fru Etter gjorde precis samma reflexioner som jag, det märkte jag redan der, men isynnerhet då vi kommo hem igen, och hon utgjöt hela sin galla. Naturligtvis gör sorgen efter modren och det splittrade hemmet sitt till, men isynnerhet är det deras eviga lif inom familjen ensam, som gjort dem ensidiga. Ytterst ömma för de små barnen äro de, och det är ju vackert nog. Vi lekte blindbock en stund i den stora salen med Bebe Mima, Lilli och Sirioscha, men det blef ej mycket roligare för det. – Hvad skall jag säga då de tala om Herm' Gustavitsch, Vikt' Alexandritsch, Nikolai Ivanowitsch, Iwan Nikolaiewitsch, etc. etc.

  Emilia Venjaminovna Jacobson Emilie von Etter Eugénie Spetschinsky Carl Alexander Armfelt Emilia (Emilie) von Etter Nikolaj Ivanovitj Jacobson Emilia Lerche Herman Gustavovitj Lerche Nadezjda Lerche Sergej Viktorovitj Spetschinsky Viktor Alexandrovitj Spetschinsky Ivan Nikolajevitj Ellis (osäker koppling)
 • Ack nej – fru Etter är ej att likna vid hvad hon är på Haiko, åtminstone ej i sällskap. – Hennes två svenskor kommo i går och sågo ganska enkla ut, fastän fru Etter först fick en förskräckelse i sig då hon såg den enas utstofferade hatt och små lockar i pannan, dem hon, näst Herm' Gustafitsch hatar mest på jorden

  Haiko Emilie von Etter Herman Gustavovitj Lerche
 • Fröken Manzey hade i går ett af sina skof af total likgiltighet för allt annat än Paul. Hennes och Pauls förhållande är nog vackert, men de äro fullkomligt som två små flickor.

  Sophie Manzey Paul von Etter
 • Nu skall jag gå till Manzeys för att om möjligt göra Schuras porträtt så bra att jag kan visa det åt storfursten. Jag tror att det skulle fröjda Gubben Manzey, som är den trefligaste (näst fru Etter) i familjen, och med hvilken jag kommer förträffligt öfverens.

  Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Alexandrine Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey Vladimir Alexandrovitj
 • Nu farväl, jag har ej tid att skrifva längre. Tusen helsningar till alla, till småflickorna mest – jag saknar dem verkligen. – dugtigt. Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt