Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn beställningar brev champagne döden drycker födelsedagar inredningar instrument kejsare kungligheter kyssande läkare mat middag musik namnsdagar opera (konstart) personlighet porträtt resor ryskhet sällskapsliv skålar smeknamn

Petersburg tisdag. 21 nov.
81
Älskade Mamma,
Ack jag har genom det eviga
resandet till Zarskoie och bjudnin-
gar m.m verkligen så litet tid
öfver till brefskrifning. I morgon
skall Mamma emellertid få
mera, nu har jag blott 10 minuter.
– Storfursten och hans gemål
tyckas nöjda, åtminstone säga
de det alltjemnt, ehuru taflan
ännu är ytterst litet framskriden,
och i mitt tycke ej rigtigt bra.
De finna t.ex. Kirill mycket lik,
fastän ännu mycket återstår att
göra. Hans hufvud är det enda
som är färdigt. Bästa beviset
är att de beställt den yngsta
gossens porträtt i samma genre.

Storfursten kommer sjelf 4 à
5 gånger och ser på målningen
under de 3 timmar jag är der
dagligen, Storfurstinnan 1 gång.
Pojkarne sitta otroligt illa
modell, värre än lilla Estlander,
och komma och stöka i min
färglåda, kittla mig, vilja att
jag skall lyfta dem, klänga
på stolar och bord – och jag är
olycklig öfver att under allt
detta kunna göra så litet.
I går afton var storartad
middag hos Buistroff. Ytterst
rikligt, ryskt, champagne i
floder, pastejer stekar, fiskar
glacer allt pudtals. Ett tjugo
tal personer voro inbjudne, bland
dem Jacoby, författaren Krestovsky
en guitarrspelare, någre läkare,
mer eller mindre i Buistroffs
genre, Manzeys, Etters, Armfelts,
Ellis'es m.fl.

Det dracks, omfamnades och
kysstes förskräckligt, Buistroff
flög som en skottspole omkring
bordet, tvang folk att äta
och dricka – artigheten sjelf
Jag och han kyssstes tre gån-
ger under aftonens lopp
– Så särdeles aptitligt var
det ej, men jag hade i början
råkat svälja en rutten ostra
och då var allt detsamma
efteråt. Efteråt spelades och
sjöngs, Krestowsky sjöng ko-
miska kupletter som lära ha
varit oanständiga, Buistroff
spelade guitarr. I dag ha herr-
skapet Busitroff bjudit Manzeys
och mig på Operan (Traviata)
I allmänhet är dock B. bättre
här än på Haiko, hyggli-
gare. Ytterst vänlig mot mig.
Drack åtskilliga gånger Mam-
mas skål. Hans fru gammal

och enfaldig. Hans barn likna
honom förskräckligt. Hela
våningen, stor och rymlig, är
full af dynor, skärmar, taflor
o.d, allt skänker af familjen
Jacobson.
Nu måste jag sluta – I mor
gon är den stora Spetschin-
skyska middagen, och om
torsdag har jag lof eftersom
det är Kirills namns eller
födelsedag. Tänk att barnen
ej få veta af att Alexander
II är död – utan tala alltid
om Grand Papas återkomst från
utlandet. Då de tala om
kejsarinnan säga de Tante Ninni
och under detta namn går hon
i familjen. – Ännu har jag
ej sett de kejserliga –
Förlåt detta slarfviga bref
i morgon mera
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Ack jag har genom det eviga resandet till Zarskoie och bjudningar m.m verkligen så litet tid öfver till brefskrifning. I morgon skall Mamma emellertid få mera, nu har jag blott 10 minuter.

  Tsarskoje Selo Alexandra Edelfelt
 • Storfursten och hans gemål tyckas nöjda, åtminstone säga de det alltjemnt, ehuru taflan ännu är ytterst litet framskriden, och i mitt tycke ej rigtigt bra. De finna t.ex. Kirill mycket lik, fastän ännu mycket återstår att göra. Hans hufvud är det enda som är färdigt. Bästa beviset är att de beställt den yngsta gossens porträtt i samma genre. Storfursten kommer sjelf 4 à 5 gånger och ser på målningen under de 3 timmar jag är der dagligen, Storfurstinnan 1 gång. Pojkarne sitta otroligt illa modell, värre än lilla Estlander, och komma och stöka i min färglåda, kittla mig, vilja att jag skall lyfta dem, klänga på stolar och bord – och jag är olycklig öfver att under allt detta kunna göra så litet.

  Maria Pavlovna Andrej Vladimirovitj Boris Vladimirovitj Axel Gustaf Estlander Kirill Vladimirovitj Vladimir Alexandrovitj
 • I går afton var storartad middag hos Buistroff. Ytterst rikligt, ryskt, champagne i floder, pastejer stekar, fiskar glacer allt pudtals. Ett tjugotal personer voro inbjudne, bland dem Jacoby, författaren Krestovsky en guitarrspelare, någre läkare, mer eller mindre i Buistroffs genre, Manzeys, Etters, Armfelts, Ellis'es m.fl. Det dracks, omfamnades och kysstes förskräckligt, Buistroff flög som en skottspole omkring bordet, tvang folk att äta och dricka – artigheten sjelf Jag och han kyssstes tre gånger under aftonens lopp – Så särdeles aptitligt var det ej, men jag hade i början råkat svälja en rutten ostra och då var allt detsamma efteråt. Efteråt spelades och sjöngs, Krestowsky sjöng komiska kupletter som lära ha varit oanständiga, Buistroff spelade guitarr.

  Nadine Armfelt Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sofia Alexandrovna Ellis Sophie Manzey Carl Alexander Armfelt Nikolaj Ivanovitj Bystrov Alexander Venjaminovitj Ellis Paul von Etter Valery Jacobi Vsevolod Vladimirovitj Krestovskij Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • I dag ha herrskapet Busitroff bjudit Manzeys och mig på Operan (Traviata)

  Mariinskijteatern Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Ivanovitj Bystrov Bystrov Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • I allmänhet är dock B. bättre här än på Haiko, hyggligare. Ytterst vänlig mot mig. Drack åtskilliga gånger Mammas skål. Hans fru gammal och enfaldig. Hans barn likna honom förskräckligt. Hela våningen, stor och rymlig, är full af dynor, skärmar, taflor o.d, allt skänker af familjen Jacobson.

  Haiko Alexandra Edelfelt Emilia Venjaminovna Jacobson Nikolaj Ivanovitj Bystrov Bystrov Johan (Ivan Davidovitj) Jacobson
 • Nu måste jag sluta – I morgon är den stora Spetschinskyska middagen,

  Eugénie Spetschinsky Viktor Alexandrovitj Spetschinsky
 • och om torsdag har jag lof eftersom det är Kirills namns eller födelsedag. Tänk att barnen ej få veta af att Alexander II är död – utan tala alltid om Grand Papas återkomst från utlandet. Då de tala om kejsarinnan säga de Tante Ninni och under detta namn går hon i familjen. – Ännu har jag ej sett de kejserliga – Förlåt detta slarfviga bref i morgon mera Atte

  Maria Fjodorovna Alexander II Alexander III Boris Vladimirovitj Kirill Vladimirovitj