Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel attentat beställningar brev döden finländare finskhet fosterländskhet kejsare krig kungligheter kvinnor mord nationalism porträtt resor ryskhet ryssar sällskapsliv sjukdom (tillstånd)

Onsdag
Älskade Mamma,
Jag fick Mammas bref för en stund
sedan. Tusen tack. Hvarför vill mamma
att jag med omgående skall skrifva
om och när jag kommer till Helsingfors.
Att jag vill träffa Mamma det är säkert,
men skulle det då verkligen ej gå an
att komma hit. Om jag tycker att Peters-
burg är tråkigt, så är det naturligtvis för
att Mamma ej är här. Låt nu frågan
vara oafgjordt tills vidare.
Om en stund skall fru Linder och
Manzeys komma. – Igår voro vi hos
Armfelts – Ett af dessa ledsamma uppträ-
den igen mellan herrn och frun, angående
Ryssland och Finland. Fru Manzey, som

är den beskedligaste menniska under
solen, men som är fullkomligt subjektiv
och inkapabel att resonera öfver
någonting, blef ond på Armfelt, derföre
att han inte "älskar Ryssland". Allt-
sammans var ledsamt och pinsamt.
När de kunna komma fram med dylika
frågor: "Om det blifve krig mellan Fin-
land och Ryssland, på hvilkendera sidan
skulle ni då stå?" så kan man ju miss-
trösta om förnuftets seger i denna
jemmerdal. Fru Etter var, tror jag,
lika pinad som jag – vi förhöllo oss
båda tysta. – Gamla Fru Manzey
har fått ett anfall af lamhet i benen,
får se om hon länge kan hålla sig.
I dag i Zarskoïe stor succès. Den

yngre, Boris, har nu också blifvit
temmeligen lik. Till frukosten voro
bjudna: Grefvinnan Schüvalow, furstinnan
Bariatinski (båda unga, sågo tappra
och ogenerade ut) en grefve Orloff och
en do Peroffski (kusin, för resten till kejsar-
mörderskan). Alla beundrade porträtten,
isynnerhet efter frukosten, då de alla
voro uppspelta. Storfursten sade: Ça
sera ad-mi-rable! Om en stund
kom furstinnan B. och bad mig icke lemna
Petersburg utan att komma och se på
hennes barn, och om möjligt göra ett
porträtt af en 2års flicka. Fru Etter
sade att jag för all del skulle accepte
ra såväl denna som den Miatleffska
beställningen. Båda dessa damer äro
oerhördt rika. – Dessa fruar ha ett
bra ledigt sätt, nästan litet cocotte-
aktigt, och tyckas vara mycket intima

med Storfurstinnan.
På detta sätt ser det ut som om
jag blefve här länge. I alla fall
komma de storfustliga porträtten
ej att bli färdiga förrän i slutet
af nästa vecka. Den lilla taflan
blir, till min glädje, särdeles vacker
i tonen – grått, silfvergrått, rosenrödt
och hvitt, och om nu likheten dertill
blir frappant, så får man ursäkta tecknin-
gen, helt "de chic", ty mina små modeller
realisera drömmen om perpetuum mo-
bile. – I morgon afton stannar
jag måhända i Zarskoje öfver
natten. Fru Ellis är nu bättre, och
det blef endast en flunssfeber af.
Och nu farväl för denna gång
mera härnäst – Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag fick Mammas bref för en stund sedan. Tusen tack. Hvarför vill mamma att jag med omgående skall skrifva om och när jag kommer till Helsingfors. Att jag vill träffa Mamma det är säkert, men skulle det då verkligen ej gå an att komma hit. Om jag tycker att Petersburg är tråkigt, så är det naturligtvis för att Mamma ej är här. Låt nu frågan vara oafgjordt tills vidare.

  Helsingfors Sankt Petersburg Alexandra Edelfelt
 • Igår voro vi hos Armfelts – Ett af dessa ledsamma uppträden igen mellan herrn och frun, angående Ryssland och Finland. Fru Manzey, som är den beskedligaste menniska under solen, men som är fullkomligt subjektiv och inkapabel att resonera öfver någonting, blef ond på Armfelt, derföre att han inte "älskar Ryssland". Alltsammans var ledsamt och pinsamt. När de kunna komma fram med dylika frågor: "Om det blifve krig mellan Finland och Ryssland, på hvilkendera sidan skulle ni då stå?" så kan man ju misströsta om förnuftets seger i denna jemmerdal. Fru Etter var, tror jag, lika pinad som jag – vi förhöllo oss båda tysta.

  Finland Ryssland Nadine Armfelt Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Carl Alexander Armfelt
 • Gamla Fru Manzey har fått ett anfall af lamhet i benen, får se om hon länge kan hålla sig.

  Sofia Sergejevna Manzey
 • I dag i Zarskoïe stor succès. Den yngre, Boris, har nu också blifvit temmeligen lik. Till frukosten voro bjudna: Grefvinnan Schüvalow, furstinnan Bariatinski (båda unga, sågo tappra och ogenerade ut) en grefve Orloff och en do Peroffski (kusin, för resten till kejsarmörderskan). Alla beundrade porträtten, isynnerhet efter frukosten, då de alla voro uppspelta. Storfursten sade: Ça sera ad-mi-rable!

  Tsarskoje Selo Nadejda Barjatinskij (osäker koppling) Boris Vladimirovitj Orlov Sofia Lvovna Perovskaja Perovskij Maria Alexandrovna Sjuvalova Vladimir Alexandrovitj
 • Om en stund kom furstinnan B. och bad mig icke lemna Petersburg utan att komma och se på hennes barn, och om möjligt göra ett porträtt af en 2års flicka. Fru Etter sade att jag för all del skulle acceptera såväl denna som den Miatleffska beställningen. Båda dessa damer äro oerhördt rika. – Dessa fruar ha ett bra ledigt sätt, nästan litet cocotteaktigt, och tyckas vara mycket intima med Storfurstinnan.

  Sankt Petersburg Varvara Iljinitjna Mjatleva Maria Pavlovna Emilie von Etter Nadejda Barjatinskij (osäker koppling) Anna Vladimirovna Barjatinskij (osäker koppling)
 • På detta sätt ser det ut som om jag blefve här länge. I alla fall komma de storfustliga porträtten ej att bli färdiga förrän i slutet af nästa vecka. Den lilla taflan blir, till min glädje, särdeles vacker i tonen – grått, silfvergrått, rosenrödt och hvitt, och om nu likheten dertill blir frappant, så får man ursäkta teckningen, helt "de chic", ty mina små modeller realisera drömmen om perpetuum mobile.

  Andrej Vladimirovitj Boris Vladimirovitj Kirill Vladimirovitj
 • I morgon afton stannar jag måhända i Zarskoje öfver natten. Fru Ellis är nu bättre, och det blef endast en flunssfeber af.

  Tsarskoje Selo Sofia Alexandrovna Ellis
 • Och nu farväl för denna gång mera härnäst – Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt