Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

älskarinnor barn besök beställningar brev dagstidningar ekonomi födelsedagar förmögenhet franska frukost gravyrer inredningar konsthandel konstnärer kungligheter kvinnor påvar personlighet porträtt resor skönlitteratur tavlor tjänstefolk utseende

Söndag
Älskade Mamma,
Nu har jag verkligen samvetsqval – Tänk, sedan
onsdagen har jag ej kommit mig att skrifva. Bref
och tidningar har jag fått ordentligt. Den sista för-
sändningen af Dagbladet kom i morgse, och jag
har hela dagen gått och väntat på bref, men ej
fått något annat än från Baude, som säger att
han och alla mina vänner derborta glädjas åt min
framgång här och mina högförnäma beställningar.
I går och i dag har jag haft ledigt – behöfde
verkligen litet andrum. Jag har gjort några ound-
gängliga visiter Grigarovitsh, Botkin, Bruun
(dit jag är bjuden i morgon afton) furstinnan Baria-
tinsky och fru Miatleff. – Denna sistnämnda
eger ett af de dyrbaraste husen i Petersburg,
en lyx som är otrolig, penningar utvräkta
i hundratusental. hon är omkr. 35 år, obetyd-
lig, mager, långnäst, brunett, alls ej den skön-
het jag hört omtalas. Hon har varit Leuchten-
bergs mätress, fastän hon har sin man, en

f.d. husarofficier i lifvet – men här är
man ej så noga; – det lär ha varit förskräckli-
ga scener när L. gifte sig med den gamla fula
princessan Therèse. Alla menniskor veta
huru sakerna stå, men Mme Miatleff är lika
väl sedd som förr vid hofvet och är princessans
bästa vän. De ha en artificiell grotta i
huset, någonting magnifikt. Temmeligen
usla taflor – utom en af Rafaël, en god,
som hennes farfar köpt af en påfve. Hennes
maner behagade mig ej mycket. Jag tänker
begära 1500 rubel för flickans hufvud.
likasom för lilla Bariatinsky. Miatleffs
flicka kan vara sina 12 år, ganska vacker,
magnifikt svart hår. I alla fall har jag
ju unge Andrej Wladimirowitsch att
göra först, och detta kommer nog att ta sina
8 dagar. Storfursten med gemål äro ytterst
nöjda med de två äldre. Jag sjelf anser
dem lika, färgen mycket fin och vacker,
men teckningen af armar och ben skral,

hvilket ju ej är underligt, då ungherrar-
na ej sitta en minut. Hädanefter stannar
Jag alltid i Zarskoje till kl. 1/2 4 och äter fru-
kost på slottet som under denna sista vecka.
Jag kan skryta af att äta den bästa mat i ryska
riket, ty Storfursten har den bästa kocken,
bättre än kejsaren, hvadan också den senare
kallar sin bror: mon père nourricier".
Jag har smort de kejserliga betjenterna med
några rubel och de äro som fioler – artiga
och förekommande och springa om hvarandra
för att passa upp mig.
Jag ids ej tala om Petersburgslifvets
tråk. Säkert är, att om Mamma ville komma
hit på några dagar, solen skulle skina för
mig – Var nu ej rädd jag är ej omedgör-
lig, och på ett eller annat sätt skola vi råkas.
Men fundera på resan – fru Etter säger att hennes
rum står helt och hållet till Mammas disposition
– I dag är det Paul's födelsedag. Jag har gifvit
honom en stor gravyr af Géromes Pollice

verso i svart ram, hvilket mycket slog an.
– Paul är en så bra gosse – men il a
besoin de se dégourdir – och man måste
väl kunna få andra bekanta, andra vyer
och andra intressen i verlden än sina mostrar.
– Fröken Manzey och Boris äro här. Då
jag hör dem prata och skratta och vara så
innerligt kontanta, tycker jag mig vara så
gammal, så främling – jag skulle vilja säga
oförstådd. – Ack, jag har läst Numa
Roumestan och är förtjust, förtjust – läs
den, på franska, naturligtvis. Säg mig sedan
hvad mamma tycker om Hortenses bref från
kurorten. Jag anser det vara bland det finaste
som skrifvits. – Följande passage har
gifvit mig ett och annat att tänka på:
"S'il y eut jamais deux êtres peu faits
pour vivre ensemble, ce furent bien
ces deux-là. Opposés d'instincts, d'édu-
cation, de tempérament, de race, n'ayant
la même pensée sur rien, c'etait le nord

et le midi en présence, et sans
espoir de fusion possible. La passion
vit de ces contrastes, elle en rit quand
on les lui signale, se sentant la plus
forte; mais au train journalier de
l'existance, au retour monotone des
journées et des nuits sous le même
toit, la fumée de cette ivresse qui
fait l'amour, se dissipe, et l'on
se voit, e l'on se juge" –
– Hvad säger mamma? Läs boken.
Nu kallas jag ut för att vara
munter bland de unga. Mycket
mycket skulle jag ha att prata om,
reflexioner om karaktärer och personer,
men nu är ej tid derför. Om I morgon
bittida reser jag åter till Zarskoïe.
Lilli har haft litet feber, men är
nu så godt som bra. – Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Nu har jag verkligen samvetsqval – Tänk, sedan onsdagen har jag ej kommit mig att skrifva. Bref och tidningar har jag fått ordentligt. Den sista försändningen af Dagbladet kom i morgse, och jag har hela dagen gått och väntat på bref, men ej fått något annat än från Baude, som säger att han och alla mina vänner derborta glädjas åt min framgång här och mina högförnäma beställningar.

  Charles Baude
 • I går och i dag har jag haft ledigt – behöfde verkligen litet andrum. Jag har gjort några oundgängliga visiter Grigarovitsh, Botkin, Bruun (dit jag är bjuden i morgon afton) furstinnan Bariatinsky och fru Miatleff.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva Nadejda Barjatinskij Dmitrij Petrovitj Botkin Dmitrij Vasiljevitj Grigorovitj Theodor Bruun
 • Denna sistnämnda eger ett af de dyrbaraste husen i Petersburg, en lyx som är otrolig, penningar utvräkta i hundratusental. hon är omkr. 35 år, obetydlig, mager, långnäst, brunett, alls ej den skönhet jag hört omtalas. Hon har varit Leuchtenbergs mätress, fastän hon har sin man, en f.d. husarofficier i lifvet – men här är man ej så noga; – det lär ha varit förskräckliga scener när L. gifte sig med den gamla fula princessan Therèse. Alla menniskor veta huru sakerna stå, men Mme Miatleff är lika väl sedd som förr vid hofvet och är princessans bästa vän. De ha en artificiell grotta i huset, någonting magnifikt. Temmeligen usla taflor – utom en af Rafaël, en god, som hennes farfar köpt af en påfve. Hennes maner behagade mig ej mycket.

  Sankt Petersburg Varvara Iljinitjna Mjatleva P.V. Mjatlev Vladimir Ivanovitj Mjatlev Rafael George von Leuchtenberg Therese Petrovna von Leuchtenberg Pius VII
 • Jag tänker begära 1500 rubel för flickans hufvud. likasom för lilla Bariatinsky. Miatleffs flicka kan vara sina 12 år, ganska vacker, magnifikt svart hår.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva Anna Vladimirovna Barjatinskij (osäker koppling) Maria (Marina) Vladimirovna Mjatleva
 • I alla fall har jag ju unge Andrej Wladimirowitsch att göra först, och detta kommer nog att ta sina 8 dagar. Storfursten med gemål äro ytterst nöjda med de två äldre. Jag sjelf anser dem lika, färgen mycket fin och vacker, men teckningen af armar och ben skral, hvilket ju ej är underligt, då ungherrarna ej sitta en minut.

  Maria Pavlovna Andrej Vladimirovitj Boris Vladimirovitj Kirill Vladimirovitj Vladimir Alexandrovitj
 • Hädanefter stannar Jag alltid i Zarskoje till kl. 1/2 4 och äter frukost på slottet som under denna sista vecka. Jag kan skryta af att äta den bästa mat i ryska riket, ty Storfursten har den bästa kocken, bättre än kejsaren, hvadan också den senare kallar sin bror: mon père nourricier". Jag har smort de kejserliga betjenterna med några rubel och de äro som fioler – artiga och förekommande och springa om hvarandra för att passa upp mig.

  Tsarskoje Selo Alexander III Vladimir Alexandrovitj
 • Jag ids ej tala om Petersburgslifvets tråk. Säkert är, att om Mamma ville komma hit på några dagar, solen skulle skina för mig – Var nu ej rädd jag är ej omedgörlig, och på ett eller annat sätt skola vi råkas. Men fundera på resan – fru Etter säger att hennes rum står helt och hållet till Mammas disposition

  Sankt Petersburg Alexandra Edelfelt Emilie von Etter
 • I dag är det Paul's födelsedag. Jag har gifvit honom en stor gravyr af Géromes Pollice verso i svart ram, hvilket mycket slog an. – Paul är en så bra gosse – men il a besoin de se dégourdir – och man måste väl kunna få andra bekanta, andra vyer och andra intressen i verlden än sina mostrar.

  Nadine Armfelt Alexandra Ivanovna Manzey Eugénie Spetschinsky Paul von Etter Jean-Léon Gérôme
 • Fröken Manzey och Boris äro här. Då jag hör dem prata och skratta och vara så innerligt kontanta, tycker jag mig vara så gammal, så främling – jag skulle vilja säga oförstådd.

  Sophie Manzey Boris
 • Ack, jag har läst Numa Roumestan och är förtjust, förtjust – läs den, på franska, naturligtvis. Säg mig sedan hvad mamma tycker om Hortenses bref från kurorten. Jag anser det vara bland det finaste som skrifvits. – Följande passage har gifvit mig ett och annat att tänka på: "S'il y eut jamais deux êtres peu faits pour vivre ensemble, ce furent bien ces deux-là. Opposés d'instincts, d'éducation, de tempérament, de race, n'ayant la même pensée sur rien, c'etait le nord et le midi en présence, et sans espoir de fusion possible. La passion vit de ces contrastes, elle en rit quand on les lui signale, se sentant la plus forte; mais au train journalier de l'existance, au retour monotone des journées et des nuits sous le même toit, la fumée de cette ivresse qui fait l'amour, se dissipe, et l'on se voit, e l'on se juge" – – Hvad säger mamma? Läs boken.

  Alexandra Edelfelt Hortense Le Quesnoy Numa Roumestan
 • Nu kallas jag ut för att vara munter bland de unga. Mycket mycket skulle jag ha att prata om, reflexioner om karaktärer och personer, men nu är ej tid derför.

 • I morgon bittida reser jag åter till Zarskoïe.

  Tsarskoje Selo
 • Lilli har haft litet feber, men är nu så godt som bra.

  Emilia (Emilie) von Etter