Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar brev dagordning döden ekonomi kläder porträtt sällskapsliv sjukdom (tillstånd)

Petersburg fredag
Älskade Mamma
Just nu fick jag Mammas bref
om lilla Waldemars död. Af allt hjerta
beklagar jag Morbror och Moster. Att
det ändå var så farligt med sjuk-
domen. –
Jag har så ytterst knappt om
tid nu. Just hemkommen från
Zarskoïe skall jag till Manzeys
– Ack denna qvarn -utan sömn –
ty jag stiger ju alltid upp kl. 1/2 7 om
Jag än går till kojs kl. 3 eller 4. –
Om Mamma kan komma så vet
Mamma ju hur innerligt glad jag
blefve. – För att Mamma ej skall
vara tveksam för kassans skull

medföljer 300 mk. Ännu har jag
nat. ej fått något för Storfurstarne
men jag blir snart rik och då behöfver
Mamma ej sörja
I morgon mera, helsa som sagdt
Brandtens så innerligt och säg dem
att jag hjertligt deltager i deras
sorg.
Tusen helsningar
från
Atte.
Muffar o. mössor skola köpas o. skickas
med Konny.
Jag har nu ebaucherat André
Storfursten mycket nöjd: Bravo,
bravo, cela sera charmant aussi!
– Bra att de äro nöjda

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Just nu fick jag Mammas bref om lilla Waldemars död. Af allt hjerta beklagar jag Morbror och Moster. Att det ändå var så farligt med sjukdomen.

  Alexandra Edelfelt Fanny Brandt Gustaf Brandt Waldemar Brandt
 • Jag har så ytterst knappt om tid nu. Just hemkommen från Zarskoïe skall jag till Manzeys – Ack denna qvarn -utan sömn – ty jag stiger ju alltid upp kl. 1/2 7 om Jag än går till kojs kl. 3 eller 4.

  Tsarskoje Selo Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Om Mamma kan komma så vet Mamma ju hur innerligt glad jag blefve. – För att Mamma ej skall vara tveksam för kassans skull medföljer 300 mk. Ännu har jag nat. ej fått något för Storfurstarne men jag blir snart rik och då behöfver Mamma ej sörja

  Alexandra Edelfelt Boris Vladimirovitj Kirill Vladimirovitj
 • I morgon mera, helsa som sagdt Brandtens så innerligt och säg dem att jag hjertligt deltager i deras sorg. Tusen helsningar från Atte. Muffar o. mössor skola köpas o. skickas med Konny.

  Fanny Brandt Gustaf Brandt Konrad Zilliacus
 • Jag har nu ebaucherat André Storfursten mycket nöjd: Bravo, bravo, cela sera charmant aussi! – Bra att de äro nöjda

  Andrej Vladimirovitj Vladimir Alexandrovitj