Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester beställningar drycker ekonomi graviditet järnvägar jul julklappar kejsare kejsarinnor konsthandel kungligheter kvinnor mat middag palats promenader resor sällskapsliv slott utflykter viner

Petersburg söndag afton
d. 22 Dec. 1881.
Älskade Mamma!
Glad och lycklig jul – då detta
kommer fram ären i alldeles inne
i julbrådskan. Ack huru gerna ville
Jag ej vara med er åtminstone för
julaftonen. Steg för steg, eller
rättare sagdt station för station
följde Mamma och i går afton
kl. 11 var jag lycklig vid tanken
på att Mamma var hemma
och nu fick hvila ut efter resans
besvärligheter. Storfursten som jag
träffade, sade att kejsarinnan
och kejsaren varit der i Zarskoïe
på middag tisdag afton, inga andra
än de. Kejsarinnan hade då så
mycket tyckt om porträtterna att
hon genast tänkt på att beställa
sina barn. – Tänk hur det passa-
de! Emellertid lofvade han ge

mig ytterligare besked. Jag bad
att få visa mina taflor åt
Hennes Mt och tillsades då att
genom Gregarowitsh afsända
mina opera omnia först
till Zarskoïe, derifrån de genom
Storfurstens försorg skola afgå till
Gatschina. Inte ett ord om
betalning – han tog mig i handen,
tackade mig och sade att han
var mycket nöjd samt att jag
hade gjort Storfurstinnan och
honom ett stort nöje och en
stor tjenst. Jag hoppas emellertid
på att snart få pengar, för
många orsakers skull.
Kejsarinnan hade sagt, att hon
regretterade att vara opasslig
(hon är också i intressanta omständig-
heter) annars hade hon låtit må
la sig. – Troligen får jag,

om målningen blir af flytta
till Gatschina, för att endast
några gånger i veckan komma
till Petersburg – 2 timmars järn-
vägsresa är ändå för långt för
att göras två gånger dagligen.
– I går saknade jag Mamma
dugtigt. Vi sutto hemma. En
af fru Etters bekanta från regi-
mentstiden, en fru Nikolsky, satt
länge hos henne. I dag på mor-
gonen sof jag ut – gick derefter
till Grigorovitshs och bestyrde om
taflorna, åt frukost hos
Manzeys (derifrån jag skrifver)
och gick sedan ut och spatserade
med Mlle Sophie. Vi fingo idén
att resa till Staraja Derevna,
gingo hem och fingo fru Manzey
och Kaleschen. Nu först, kl.
närmare sju kommo derifrån.
Denna lilla tur var mycket
uppfriskande, flickan söt och
glad. Hos dem, i de iskalla
rummen, sökte vi rätt på port-

vin och biscuits och restau-
rerade oss litet. Manzeys
ha biljetter för Sarah, och kom
ma efteråt till Armfelts, dit
jag också är bjuden. – Troligen
stannar jag här till middagen,
som är färdig att serveras
så snart Gubben M. kommer
hem. – Fru Ellis, som jag
träffade i går i Zarskoïe, hade
många vackra saker att säga
om Mamma. –
Och nu nog med Petersburg –
Glädje, helsa, välsignelse ön-
skar jag eder under denna
helg, nu och alltid. – Låt
nu unga och gamla förstå att
Jag skall ha julklappar med
mig när jag kommer.
Och först och sist: tusen, tusen
tack för att Mamma kom hit – jag
förstår fullkomligt hvilken stor uppoffring
det var – tack, tack. Tusen helsningar
till alla
från
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Glad och lycklig jul – då detta kommer fram ären i alldeles inne i julbrådskan. Ack huru gerna ville Jag ej vara med er åtminstone för julaftonen. Steg för steg, eller rättare sagdt station för station följde Mamma och i går afton kl. 11 var jag lycklig vid tanken på att Mamma var hemma och nu fick hvila ut efter resans besvärligheter.

  Alexandra Edelfelt
 • Storfursten som jag träffade, sade att kejsarinnan och kejsaren varit der i Zarskoïe på middag tisdag afton, inga andra än de. Kejsarinnan hade då så mycket tyckt om porträtterna att hon genast tänkt på att beställa sina barn. – Tänk hur det passade! Emellertid lofvade han ge mig ytterligare besked. Jag bad att få visa mina taflor åt Hennes Mt och tillsades då att genom Gregarowitsh afsända mina opera omnia först till Zarskoïe, derifrån de genom Storfurstens försorg skola afgå till Gatschina. Inte ett ord om betalning – han tog mig i handen, tackade mig och sade att han var mycket nöjd samt att jag hade gjort Storfurstinnan och honom ett stort nöje och en stor tjenst. Jag hoppas emellertid på att snart få pengar, för många orsakers skull.

  Gattjina Tsarskoje Selo Maria Fjodorovna Maria Pavlovna Alexander III Dmitrij Vasiljevitj Grigorovitj Vladimir Alexandrovitj
 • Kejsarinnan hade sagt, att hon regretterade att vara opasslig (hon är också i intressanta omständigheter) annars hade hon låtit måla sig.

  Maria Fjodorovna
 • Troligen får jag, om målningen blir af flytta till Gatschina, för att endast några gånger i veckan komma till Petersburg – 2 timmars järnvägsresa är ändå för långt för att göras två gånger dagligen.

  Sankt Petersburg Gattjina
 • I går saknade jag Mamma dugtigt. Vi sutto hemma. En af fru Etters bekanta från regimentstiden, en fru Nikolsky, satt länge hos henne.

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Nikolskij
 • I dag på morgonen sof jag ut – gick derefter till Grigorovitshs och bestyrde om taflorna, åt frukost hos Manzeys (derifrån jag skrifver) och gick sedan ut och spatserade med Mlle Sophie. Vi fingo idén att resa till Staraja Derevna, gingo hem och fingo fru Manzey och Kaleschen. Nu först, kl. närmare sju kommo derifrån. Denna lilla tur var mycket uppfriskande, flickan söt och glad. Hos dem, i de iskalla rummen, sökte vi rätt på portvin och biscuits och restaurerade oss litet.

  Staraja Derevnja Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Dmitrij Vasiljevitj Grigorovitj Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Manzeys ha biljetter för Sarah, och komma efteråt till Armfelts, dit jag också är bjuden. – Troligen stannar jag här till middagen, som är färdig att serveras så snart Gubben M. kommer hem.

  Nadine Armfelt Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Carl Alexander Armfelt Sarah Bernhardt Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Fru Ellis, som jag träffade i går i Zarskoïe, hade många vackra saker att säga om Mamma.

  Tsarskoje Selo Alexandra Edelfelt Sofia Alexandrovna Ellis
 • Och nu nog med Petersburg – Glädje, helsa, välsignelse önskar jag eder under denna helg, nu och alltid. – Låt nu unga och gamla förstå att Jag skall ha julklappar med mig när jag kommer. Och först och sist: tusen, tusen tack för att Mamma kom hit – jag förstår fullkomligt hvilken stor uppoffring det var – tack, tack. Tusen helsningar till alla från Atte.

  Sankt Petersburg Alexandra Edelfelt