Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel äktenskap älskarinnor årets fester barn beställningar ekonomi frisörer frisyrer judar jul karaktärsdrag kläder konserter kvinnor lyrik militärer (personer) modeller (yrken) museer musik opera (konstart) personlighet porträtt sällskapsliv sångare skridskoåkning skridskor soaréer tavlor utseende

Petersburg annandag jul
1881
Älskade Mamma,
Tack för brefvet – min jul här har passerat
alldeles obemärkt. På sjelfva julaftonen
satt jag här med fru Etter och i går åt jag
middag med Manzeys. På morgonen, i går, gick
jag ensam till Eremitaget, och denna tur var
särdeles vederqvickande. Från Storfursten har
ännu ingenting hörts. Jag börjar tro att han
väntar att jag en af dessa dagar skall åter
komma för att fernissa taflorna. I alla
fall är det tråkigt att ej veta när man
får pengar och huru mycket. Emellertid
har jag nu börjat icke flickan Miatleff, utan
frun Sjelf, hvilket är mycket mera intressant.
I fredags var jag der, träffade herrn, en gam-
mal pratmakare med polissonger, prins Leuchten-
berg och frun, och det beramades då att
jag som i dag skulle ha den första séancen.
Det är knappt om rum, isynnerhet som

största delen af våningen är mörk –
Hvad der är magnifikt! Frun talar
just ej till sin herre och man. För resten
är hon bestämdt en intelligent qvinna,
men nervös och bitter och kokett. Mycket
aimabelt bytte hon 2 ggr om toilett i dag
för att jag skulle afgöra, – och beslöto vi
då att ta en hvit atlaskostym, i något
renaissansartad snitt, med perlor, hög upp-
stående krage och en ofantlig spetsknut
framföre. hela taflan blir ljus. Gubben
M. frågte mig mitt pris – jag sade för hufvudet
1500 r. och för knästycke 2500, hvarpå
han gick in, ännu vet jag ej huru vi
göra. – I dag har jag gjort åtskilliga
croquis'er, – i morgon skall jag fortsätta
hon poserar mycket snällt. Prinsen frågte
mig om jag ville måla prinsessan Therese
, rivalen, men hennes nyssfödda arfvinge i
naturlig storlek – men jag lofvade ännu

ej något – för resten ha de hört glunkas
om Gatschina och veta att jag om i slutet
af februari måste vara i Paris. Jag tror
jag kan göra något rigtigt bra af det
Miatleffska porträttet – Hon har "une tete
à peindre, chic, och hvad kostym o.
accessoirer beträffar har jag det grannaste
urval – Dessutom ser hon ut att posera
bra. – Hos Manzeys ha de ett elände
med Lerche som nu i dag tog bort Mima
under gråt och tandagnisslan, mycket, mycket
obehagligt – jag var vittne till denna scen.
Det värsta är att han lofvat
hotat
ta bort
Bebe då hon blir 8 år – hvilken nedrighet
att så här på förhand säga dem det. –
Fru Armfelt och fru Manzey voro förtvifla
de, greto och jemrade sig – fröken, gubben
M. och jag voro lugnare.
I går voro vi på den der omtalade kon-
serten hos Sembrick – Makalöst sjöng hon
några af Rubinsteins saker, han sjelf

accompagneradt, det gick verkligen
bra. R. spelade med Auer och ensam –
och den berömda tyskan Barkany dekla-
merade först en lång tragisk dikt om en
målare – ett dumt tyskeri, öfverdrifvet
framsagdt – men sedan några små naiva
poem, hvilka hon tolkade alldeles
förtjusande väl. Det hela var arrange
radt som en privat-soirée, Sembrick
tog emot alla, uppmanade att gå till
buffetten, som var mycket välförsedd
och
hon
betedde sig som "la maîtresse de la
maison. Förskräckligt mycket judar
voro der – hennes egen man f.d.
organist i Synagogan – en otäck israelit.
Fröken Manzey hade sin nya klädning
som satt ypperligt – var litet uppfiffad
i hufvudet, af Lucien, l'artiste en cheveux",
och var med ett ord en bland de vackraste
flickorna. Kitty D. åt och drack och mådde
godt, Lize O. krånglig och kokett.

Brummer, Levaschoff m.fl. chevalier
gardister, många genraler, furstinnor
o.d. – En liten furst Urusoff,
högst obetydlig, slog för fröken Sophie,
men utan synnerlig framgång. Jublet
var allmänt – också var konserten
lyckad. Masini och Sembrick sjöngo
den makalösa duetten från Gounods
Rom. et Jultta, ovanligt bra. Härom-
aftonen släpade Manzeys mig på ryska
operan, der vi sågo det tråkigaste
jag hört i musik-väg – Boris Godunoff.
Orloff, deras förtjusning, bölade och
såg ut som en simplare sortens kusk.
Det hela var oändligt misslyckadt –
fru Etter och jag tyckte det åtminstone,
men publiken applåderade som besatt.
Boris är nu dagligen och stundligen
hos Manzeys – ack hvad han plåga
mig! I fredags åkte vi skridsko
fröken åker ypp utmärkt väl –

jag som på många herrans år ej
haft stålsko på fot, gjorde en högst
tarflig figur.
Mamma har lemnat det bästa in-
tryck här – derföre äro alla farhå-
gor fullkomligt ogrundade. Fru
Manzey och fröken höllo sådana
loftal öfver Mamma i går – och fru
Ellis likaså. Alla säga de att jag är
bra lycklig att ha en sådan mor – en san-
ning känd förne den var sagd. – Fru Etter
förstod Mamma ändå så väl, och Mam-
ma har en god vän i henne, det är
säkert.
Gumman Durasoff lär i går ha menat
att jag vore för mycket artist att gifta
mig, men tillika sjungit mitt lof. Hon
har gift bort Rubinstein, som nu
lär vara temmeligen olycklig – hans
fru är också våldsamt ful.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tack för brefvet – min jul här har passerat alldeles obemärkt. På sjelfva julaftonen satt jag här med fru Etter och i går åt jag middag med Manzeys. På morgonen, i går, gick jag ensam till Eremitaget, och denna tur var särdeles vederqvickande.

  Eremitaget Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Från Storfursten har ännu ingenting hörts. Jag börjar tro att han väntar att jag en af dessa dagar skall återkomma för att fernissa taflorna. I alla fall är det tråkigt att ej veta när man får pengar och huru mycket.

  Vladimir Alexandrovitj
 • Emellertid har jag nu börjat icke flickan Miatleff, utan frun Sjelf, hvilket är mycket mera intressant. I fredags var jag der, träffade herrn, en gammal pratmakare med polissonger, prins Leuchtenberg och frun, och det beramades då att jag som i dag skulle ha den första séancen. Det är knappt om rum, isynnerhet som största delen af våningen är mörk – Hvad der är magnifikt! Frun talar just ej till sin herre och man. För resten är hon bestämdt en intelligent qvinna, men nervös och bitter och kokett. Mycket aimabelt bytte hon 2 ggr om toilett i dag för att jag skulle afgöra, – och beslöto vi då att ta en hvit atlaskostym, i något renaissansartad snitt, med perlor, hög uppstående krage och en ofantlig spetsknut framföre. hela taflan blir ljus. Gubben M. frågte mig mitt pris – jag sade för hufvudet 1500 r. och för knästycke 2500, hvarpå han gick in, ännu vet jag ej huru vi göra. – I dag har jag gjort åtskilliga croquis'er, – i morgon skall jag fortsätta hon poserar mycket snällt. Prinsen frågte mig om jag ville måla prinsessan Therese, rivalen, men hennes nyssfödda arfvinge i naturlig storlek – men jag lofvade ännu ej något – för resten ha de hört glunkas om Gatschina och veta att jag om i slutet af februari måste vara i Paris.

  Paris Gattjina Varvara Iljinitjna Mjatleva Vladimir Ivanovitj Mjatlev Maria (Marina) Vladimirovna Mjatleva Alexander Georgevitj von Leuchtenberg George von Leuchtenberg Therese Petrovna von Leuchtenberg
 • Jag tror jag kan göra något rigtigt bra af det Miatleffska porträttet – Hon har "une tete à peindre, chic, och hvad kostym o. accessoirer beträffar har jag det grannaste urval – Dessutom ser hon ut att posera bra.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva
 • Hos Manzeys ha de ett elände med Lerche som nu i dag tog bort Mima under gråt och tandagnisslan, mycket, mycket obehagligt – jag var vittne till denna scen. Det värsta är att han lofvat hotat ta bort Bebe då hon blir 8 år – hvilken nedrighet att så här på förhand säga dem det. – Fru Armfelt och fru Manzey voro förtvifla de, greto och jemrade sig – fröken, gubben M. och jag voro lugnare.

  Nadine Armfelt Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Emilia Lerche Herman Gustavovitj Lerche Nadezjda Lerche Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • I går voro vi på den der omtalade konserten hos Sembrick – Makalöst sjöng hon några af Rubinsteins saker, han sjelf accompagneradt, det gick verkligen bra. R. spelade med Auer och ensam – och den berömda tyskan Barkany deklamerade först en lång tragisk dikt om en målare – ett dumt tyskeri, öfverdrifvet framsagdt – men sedan några små naiva poem, hvilka hon tolkade alldeles förtjusande väl. Det hela var arrangeradt som en privat-soirée, Sembrick tog emot alla, uppmanade att gå till buffetten, som var mycket välförsedd och hon betedde sig som "la maîtresse de la maison. Förskräckligt mycket judar voro der – hennes egen man f.d. organist i Synagogan – en otäck israelit. Fröken Manzey hade sin nya klädning som satt ypperligt – var litet uppfiffad i hufvudet, af Lucien, l'artiste en cheveux", och var med ett ord en bland de vackraste flickorna. Kitty D. åt och drack och mådde godt, Lize O. krånglig och kokett. Brummer, Levaschoff m.fl. chevaliergardister, många genraler, furstinnor o.d. – En liten furst Urusoff, högst obetydlig, slog för fröken Sophie, men utan synnerlig framgång. Jublet var allmänt – också var konserten lyckad. Masini och Sembrick sjöngo den makalösa duetten från Gounods Rom. et Jultta, ovanligt bra.

  Sophie Manzey Catharina Fjodorovna Durasov Leopold Auer Marie Barkany Brummer Charles Gounod Levasjov Lucien Angelo Masini Jelizaveta Alexejevna Odintsova Anton Rubinstein Marcella Sembrich Wilhelm Stengel Alexander Ivanovitj Urusov (osäker koppling) Julia Romeo
 • Häromaftonen släpade Manzeys mig på ryska operan, der vi sågo det tråkigaste jag hört i musikväg – Boris Godunoff. Orloff, deras förtjusning, bölade och såg ut som en simplare sortens kusk. Det hela var oändligt misslyckadt – fru Etter och jag tyckte det åtminstone, men publiken applåderade som besatt.

  Mariinskijteatern Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey Dmitrij Alexandrovitj Orlov Boris Godunov
 • Boris är nu dagligen och stundligen hos Manzeys – ack hvad han plåga mig!

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Boris Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • I fredags åkte vi skridsko fröken åker utmärkt väl – jag som på många herrans år ej haft stålsko på fot, gjorde en högst tarflig figur.

  Sophie Manzey
 • Mamma har lemnat det bästa intryck här – derföre äro alla farhågor fullkomligt ogrundade. Fru Manzey och fröken höllo sådana loftal öfver Mamma i går – och fru Ellis likaså. Alla säga de att jag är bra lycklig att ha en sådan mor – en sanning känd förne den var sagd. – Fru Etter förstod Mamma ändå så väl, och Mamma har en god vän i henne, det är säkert.

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sofia Alexandrovna Ellis Sophie Manzey
 • Gumman Durasoff lär i går ha menat att jag vore för mycket artist att gifta mig, men tillika sjungit mitt lof. Hon har gift bort Rubinstein, som nu lär vara temmeligen olycklig – hans fru är också våldsamt ful.

  Alexandra Durasov Anton Rubinstein Vera Rubinstein
 • Brevet saknar slut.