Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn fester kejsarinnor kungligheter militärer (personer) resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) tjänstefolk trötthet väderlek

tisdag –
E var några dagar i
Hfors med Lily Etter.
Älskade Mamma
Några ord – Just nu hemkommen
från Gatschina, kl. är 7. på e.m. skall
jag inta min middagsmåltid solo,
ty Paul, Vanja o. Lilly äro hos Manzeys,
för att sedan laga mig i ordning
för den Durassoffska roligheten. –
Då jag i går kom till Gatchina, var
jag förskräckligt trött, så mycket
mera som jag af oro och reströtthet
sofvit mycket litet under natten.
Fru Etter är i Moskva sedan länge
hon reste dagen efter oss. Lily
såg litet modstulen ut då Feodor
vid Stationen förkunnade oss detta,
men det ger sig väl. I Gatchina
har jag målat mera litet, de små
hållas alls ej stilla. Kejsarinnan

har jag ej sett till. En ny bekant
skap som jag gjort är en af officerar-
ne, en furst Scherbatoff, vanlottad af
naturen till det yttre, men liflig och pratsam.
I morgon far jag ej dit, ty jag vill
hvila ut efter soiréen. Sembrich kommer
att sjunga hos Ds, och man väntar sig
mycket nöje. Hermuschka har haft
recidiv men är nu bättre igen. Koki är
alldeles bra, men går ännu ej ut.
– Och nu får jag rigtigt hjertligt
tacka mamma för de uppfriskande
dagarne i Helsingfors, jag behöfde så
väl denna lifgifvande medicin. Lily
tyckes verkligen haft roligt, och hon
bad mig skrifva och tacka Mamma
och flickorna. Vädret är här likadant
som i Helsingfors, smutsigt och gråkallt.
Det säges att Tcherevin kommer
att afgå, och med honom Nikiforaky,
som då far utomlands, till Nizza.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • *E var några dagar i Hfors med Lily Etter.

  Helsingfors Emilia (Emilie) von Etter
 • Några ord – Just nu hemkommen från Gatschina, kl. är 7. på e.m. skall jag inta min middagsmåltid solo, ty Paul, Vanja o. Lilly äro hos Manzeys, för att sedan laga mig i ordning för den Durassoffska roligheten.

  Gattjina Alexandra Ivanovna Manzey Alexandra Durasov Sophie Manzey Emilia (Emilie) von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Paul von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Då jag i går kom till Gatchina, var jag förskräckligt trött, så mycket mera som jag af oro och reströtthet sofvit mycket litet under natten.

  Gattjina
 • Fru Etter är i Moskva sedan länge hon reste dagen efter oss. Lily såg litet modstulen ut då Feodor vid Stationen förkunnade oss detta, men det ger sig väl.

  Moskva Emilie von Etter Emilia (Emilie) von Etter Feodor
 • I Gatchina har jag målat mera litet, de små hållas alls ej stilla.

  Gattjina Michail Alexandrovitj Xenia Alexandrovna
 • Kejsarinnan har jag ej sett till.

  Maria Fjodorovna
 • En ny bekantskap som jag gjort är en af officerarne, en furst Scherbatoff, vanlottad af naturen till det yttre, men liflig och pratsam.

  Scherbatoff
 • I morgon far jag ej dit, ty jag vill hvila ut efter soiréen. Sembrich kommer att sjunga hos Ds, och man väntar sig mycket nöje.

  Alexandra Durasov Marcella Sembrich
 • Hermuschka har haft recidiv men är nu bättre igen. Koki är alldeles bra, men går ännu ej ut.

  Nikolaj von Etter Herman Hermanovitj Lerche
 • Och nu får jag rigtigt hjertligt tacka mamma för de uppfriskande dagarne i Helsingfors, jag behöfde så väl denna lifgifvande medicin. Lily tyckes verkligen haft roligt, och hon bad mig skrifva och tacka Mamma och flickorna.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter
 • Vädret är här likadant som i Helsingfors, smutsigt och gråkallt.

  Helsingfors
 • Det säges att Tcherevin kommer att afgå, och med honom Nikiforaky, som då far utomlands, till Nizza.

  Nice Nikolaj Jegorovitj Nikiforaki Pjotr Alexandrovitj Tjerevin
 • Brevet saknar slut.